Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 24 page 1 of 1

1. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆ
[DEXAMETHASONE]
13. ԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ
[DEXTRINS]
2. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆ
[DEXAMETHASONE]
14. ԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ
[DEXTRINS]
3. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆԻ ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
[DEXAMETHASONE ISONICOTINATE]
15. ԴԵՔՍՏՐՈԹԻՐՕՔՍԻՆ
[DEXTROTHYROXINE]
4. ԴԵՔՍԱՄԵՏԱԶՈՆԻ ԻԶՈՆԻԿՈՏԻՆԱՏ
[DEXAMETHASONE ISONICOTINATE]
16. ԴԵՔՍՏՐՈԹԻՐՕՔՍԻՆ
[DEXTROTHYROXINE]
5. ԴԵՔՍԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
[DEXTROAMPHETAMINE]
17. ԴԵՔՍՏՐՈԿԱՐԴԻԱ (ԱՋԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEXTROCARDIA]
6. ԴԵՔՍԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
[DEXTROAMPHETAMINE]
18. ԴԵՔՍՏՐՈԿԱՐԴԻԱ (ԱՋԱՍՐՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEXTROCARDIA]
7. ԴԵՔՍԵՏԻՄԻԴ
[DEXETIMIDE]
19. ԴԵՔՍՏՐՈՄԵՏՈՐՖԱՆ
[DEXTROMETHORPHAN]
8. ԴԵՔՍԵՏԻՄԻԴ
[DEXETIMIDE]
20. ԴԵՔՍՏՐՈՄԵՏՈՐՖԱՆ
[DEXTROMETHORPHAN]
9. ԴԵՔՍՏՐԱՆԱԶ
[DEXTRANASE]
21. ԴԵՔՍՏՐՈՄՈՐԱՄԻԴ
[DEXTROMORAMIDE]
10. ԴԵՔՍՏՐԱՆԱԶ
[DEXTRANASE]
22. ԴԵՔՍՏՐՈՄՈՐԱՄԻԴ
[DEXTROMORAMIDE]
11. ԴԵՔՍՏՐԱՆՆԵՐ
[DEXTRANS]
23. ԴԵՔՍՏՐՈՐՖԱՆ
[DEXTRORPHAN]
12. ԴԵՔՍՏՐԱՆՆԵՐ
[DEXTRANS]
24. ԴԵՔՍՏՐՈՐՖԱՆ
[DEXTRORPHAN]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM