Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 162 page 1 of 2

1. ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[PHARMACOLOGY CLINICAL]
51. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ,ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ORPHAN DRUG PRODUCTION]
2. ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
[PHARMACOLOGY CLINICAL]
52. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ,ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
[ORPHAN DRUG PRODUCTION]
3. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
[MEDICATION ERRORS]
53. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՏԵՆՏԱՎՈՐՎԱԾ
[NOSTRUMS]
4. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
[MEDICATION ERRORS]
54. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՏԵՆՏԱՎՈՐՎԱԾ
[NOSTRUMS]
5. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
[DRUG THERAPY, COMPUTER-ASSISTED]
55. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ
[DRUGS, INVESTIGATIONAL]
6. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
[DRUG THERAPY, COMPUTER-ASSISTED]
56. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՓՈՐՁԱՐԿՎՈՂ
[DRUGS, INVESTIGATIONAL]
7. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
[DRUG THERAPY, COMBINATION]
57. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ
[DRUGS, NON-PRESCRIPTION]
8. ԴԵՂԱԲՈՒԺՈՒՄ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
[DRUG THERAPY, COMBINATION]
58. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԱՌԱՆՑ ԴԵՂԱՏՈՄՍԻ
[DRUGS, NON-PRESCRIPTION]
9. ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ
[PLANTS, MEDICINAL]
59. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG TOLERANCE]
10. ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ
[PLANTS, MEDICINAL]
60. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG TOLERANCE]
11. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG INDUSTRY]
61. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG STABILITY]
12. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG INDUSTRY]
62. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՄՋՔՋԱՏԱՖ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG STABILITY]
13. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[SOCIETIES PHARMACEUTICAL]
63. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
[DRUG ADMINISTRATION ROUTES]
14. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
[SOCIETIES PHARMACEUTICAL]
64. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
[DRUG ADMINISTRATION ROUTES]
15. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[PHARMACY SERVICE, HOSPITAL]
65. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DRUG INFORMATION SERVICES]
16. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[PHARMACY SERVICE, HOSPITAL]
66. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DRUG INFORMATION SERVICES]
17. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PHARMACEUTICAL SERVICES]
67. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՊՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
[VEHICLES]
18. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PHARMACEUTICAL SERVICES]
68. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԿԱՊՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
[VEHICLES]
19. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
[COMMUNITY PHARMACY SERVISES]
69. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
[TISSUE DISTRIBUTION]
20. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
[COMMUNITY PHARMACY SERVISES]
70. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
[TISSUE DISTRIBUTION]
21. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ
[PHARMACEUTIC AIDS]
71. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՐՉԱՓԱՎՈՐՈՒՄ
[OVERDOSE]
22. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ
[PHARMACEUTIC AIDS]
72. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳԵՐՉԱՓԱՎՈՐՈՒՄ
[OVERDOSE]
23. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SCHOOLS, PHARMACY]
73. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
[DRUG EVALUATION]
24. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SCHOOLS, PHARMACY]
74. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
[DRUG EVALUATION]
25. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
[PHARMACY ADMINISTRATION]
75. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
[DRUG TOXICITY (NON MESH)]
26. ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
[PHARMACY ADMINISTRATION]
76. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
[DRUG TOXICITY (NON MESH)]
27. ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐ
[PHARMACISTS]
77. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՔՆԱՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
[SELF ADMINISTRATION]
28. ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐ
[PHARMACISTS]
78. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՔՆԱՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
[SELF ADMINISTRATION]
29. ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
[PHARMACISTS' AIDES]
79. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԵՂԾՈՒՄԸ
[DRUG CONTAMINATION]
30. ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ
[PHARMACISTS' AIDES]
80. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԵՂԾՈՒՄԸ
[DRUG CONTAMINATION]
31. ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
[PHARMACY]
81. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐԻՉՆԵՐ
[DRUG CARRIERS]
32. ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
[PHARMACY]
82. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՐԻՉՆԵՐ
[DRUG CARRIERS]
33. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[DRUGS]
83. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG ANTAGONISM]
34. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[DRUGS]
84. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG ANTAGONISM]
35. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ
[DRUG INCOMPATIBILITY]
85. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ)
[DRUG SYNERGISM]
36. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ
[DRUG INCOMPATIBILITY]
86. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍԻՆԵՐԳԻԶՄ)
[DRUG SYNERGISM]
37. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
[DENTURE CLEANSERS]
87. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
[DESIGNER DRUGS]
38. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
[DENTURE CLEANSERS]
88. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
[DESIGNER DRUGS]
39. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)
[DRUG HYPERSENSITIVITY]
89. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
[DOSAGE FORMS]
40. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԳԵՐԶԳԱՅՈՒՆԱՑՈՒՄ (ՀԻՊԵՐՍԵՆՑԻԲԻԼԻԶԱՑԻԱ)
[DRUG HYPERSENSITIVITY]
90. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
[DOSAGE FORMS]
41. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍՈՎ
[DRUG COMPOUNDING]
91. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ
[DRUG RESIDUES]
42. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԴԵՂԱՏՈՄՍՈՎ
[DRUG COMPOUNDING]
92. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐՆ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ
[DRUG RESIDUES]
43. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG AND NARCOTIC CONTROL]
93. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ
[DRUG ADMINISTRATION SCHEDULE]
44. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[DRUG AND NARCOTIC CONTROL]
94. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ
[DRUG ADMINISTRATION SCHEDULE]
45. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
[MISCELLANEOUS DRUGS AND AGENTS (NON MESH)]
95. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱԹԵՑՈՒՄ (ԻՆՍՏԻԼՅԱՑԻԱ)
[INSTILLATION DRUG]
46. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՏԱՐԲԵՐ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
[MISCELLANEOUS DRUGS AND AGENTS (NON MESH)]
96. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱԹԵՑՈՒՄ (ԻՆՍՏԻԼՅԱՑԻԱ)
[INSTILLATION DRUG]
47. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
[DRUG COMBINATIONS]
97. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
[DRUG STORAGE]
48. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
[DRUG COMBINATIONS]
98. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
[DRUG STORAGE]
49. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ
[DRUGS, CHINESE HERBAL]
99. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
[DRUG LABELING]
50. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՉԻՆԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ
[DRUGS, CHINESE HERBAL]
100. ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
[DRUG LABELING]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM