Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 40 page 1 of 1

1. ԴԵՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
[ROLE PLAYING]
21. ԴԵՐՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[DERMATOLOGIC AGENTS]
2. ԴԵՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
[ROLE PLAYING]
22. ԴԵՐՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[DERMATOLOGIC AGENTS]
3. ԴԵՐՄԱՏԱՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
[DERMATAN SULFATE]
23. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ (ՄԱՇԿԱՍՆԿԱԽՏ) ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
[TINEA CAPITIS]
4. ԴԵՐՄԱՏԱՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ
[DERMATAN SULFATE]
24. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ (ՄԱՇԿԱՍՆԿԱԽՏ) ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
[TINEA CAPITIS]
5. ԴԵՐՄԱՏԻՏ (ՄԱՇԿԱԲՈՐԲ) ԱՏՈՊԻԿ
[DERMATITIS, ATOPIC]
25. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՆԵՐԲԱՆԻ (ՈՏՆԱԹԱԹԻ)
[TINEA PEDIS]
6. ԴԵՐՄԱՏԻՏ (ՄԱՇԿԱԲՈՐԲ) ԱՏՈՊԻԿ
[DERMATITIS, ATOPIC]
26. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՆԵՐԲԱՆԻ (ՈՏՆԱԹԱԹԻ)
[TINEA PEDIS]
7. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
[DEMATITIS MEDICAMENTOSA]
27. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՏԱՐԱԳՈՒՅՆ
[TINEA VERSICOLOR]
8. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ
[DEMATITIS MEDICAMENTOSA]
28. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶ ՏԱՐԱԳՈՒՅՆ
[TINEA VERSICOLOR]
9. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԷՔՍՖՈԼԻԱՏԻՎ
[DERMATITIS EXFOLIATIVE]
29. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
[TINEA]
10. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԷՔՍՖՈԼԻԱՏԻՎ
[DERMATITIS EXFOLIATIVE]
30. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻԿՈԶՆԵՐ
[TINEA]
11. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ
[DERMATITIS, CONTACT]
31. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻՈԶԻՏ
[DERMATOMYOSITIS]
12. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ
[DERMATITIS, CONTACT]
32. ԴԵՐՄԱՏՈՄԻՈԶԻՏ
[DERMATOMYOSITIS]
13. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ՏԵՆԴԱԲՇՏԻԿԱՆՄԱՆ
[DERMATITIS HERPETIFORMIS]
33. ԴԵՐՄԱՏՈՖԻՏՆԵՐ (ՍՆԿԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
[DERMATOPHYTES]
14. ԴԵՐՄԱՏԻՏ ՏԵՆԴԱԲՇՏԻԿԱՆՄԱՆ
[DERMATITIS HERPETIFORMIS]
34. ԴԵՐՄԱՏՈՖԻՏՆԵՐ (ՍՆԿԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
[DERMATOPHYTES]
15. ԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐ
[DERMATITIS]
35. ԴԵՐՄԱՑԵՆՏՈՐ
[DERMACENTOR]
16. ԴԵՐՄԱՏԻՏՆԵՐ
[DERMATITIS]
36. ԴԵՐՄԱՑԵՆՏՈՐ
[DERMACENTOR]
17. ԴԵՐՄԱՏՈԳԼԻՖԻԿԱ (ՄԱՇԿԱՀԵՏՔ)
[DERMATOGLYPHICS]
37. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[DERMOID CYST]
18. ԴԵՐՄԱՏՈԳԼԻՖԻԿԱ (ՄԱՇԿԱՀԵՏՔ)
[DERMATOGLYPHICS]
38. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[DERMOID CYST]
19. ԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐ ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
[SCALP DERMATOSES]
39. ԴԵՐՄՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[DERMOTOXINS]
20. ԴԵՐՄԱՏՈԶՆԵՐ ԳԼԽԻ ՄԱԶԱԾԱԾԿ ՄԱՍԻ
[SCALP DERMATOSES]
40. ԴԵՐՄՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[DERMOTOXINS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM