Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԻԱ ԴԻԲ ԴԻԳ ԴԻԴ ԴԻԵ ԴԻԶ ԴԻԷ ԴԻԹ ԴԻԼ ԴԻԿ ԴԻՀ ԴԻՄ ԴԻՅ ԴԻՆ ԴԻՈ ԴԻՈՒ ԴԻՊ ԴԻՋ ԴԻՍ ԴԻՎ ԴԻՏ ԴԻՐ ԴԻՑ ԴԻՔ ԴԻՕ ԴԻՖ
selected terms: 586 page 1 of 6

1. ԴԻԱԲԵՏ ԱՆՇԱՔԱՐ
[DIABETES INSIPIDUS]
51. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ
[DIAGNOSTIC RELATED GROUPS]
2. ԴԻԱԲԵՏ ԱՆՇԱՔԱՐ
[DIABETES INSIPIDUS]
52. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ
[DIAGNOSTIC RELATED GROUPS]
3. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
[DIABETES MELLITUS]
53. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԿԱՆՋԱ-ԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, OTORHINOLARYNGO-LOGIC (NON MESH)]
4. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ
[DIABETES MELLITUS]
54. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՔԻԹԿՈԿՈՐԴԱԿԱՆՋԱ-ԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, OTORHINOLARYNGO-LOGIC (NON MESH)]
5. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ
[DIABETES MELLITUS, EXPERIMENTAL]
55. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱԿԱՆՋ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, EAR (NON MESH)]
6. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ
[DIABETES MELLITUS, EXPERIMENTAL]
56. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱԿԱՆՋ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, EAR (NON MESH)]
7. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԱՆԿԱԽ
[DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT]
57. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱՂԻՔԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, DIGESTIVE SYSTEM (NON MESH)]
8. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԱՆԿԱԽ
[DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT]
58. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԱՂԻՔԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, DIGESTIVE SYSTEM (NON MESH)]
9. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ
[DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT]
59. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԳԼԽՈՒՂԵՂ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, BRAIN (NON MESH)]
10. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԻՆՍՈՒԼԻՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ
[DIABETES MELLITUS, INSULIN-DEPENDENT]
60. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ, ԳԼԽՈՒՂԵՂ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, BRAIN (NON MESH)]
11. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՍՆՈՒՑՈՂԱԿԱՆ (ԼԻՊՈԱՏՐՈՖԻԿ)
[DIABETES MELLITUS, LIPOATROPHIC]
61. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[DIAGNOSIS, ORAL]
12. ԴԻԱԲԵՏ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱՍՆՈՒՑՈՂԱԿԱՆ (ԼԻՊՈԱՏՐՈՖԻԿ)
[DIABETES MELLITUS, LIPOATROPHIC]
62. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[DIAGNOSIS, ORAL]
13. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԱՆԳԻՈՊԱԹԻԱ (ԱՆՈԹԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC ANGIOPATHIES]
63. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DIAGNOSTIC SERVICES]
14. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԱՆԳԻՈՊԱԹԻԱ (ԱՆՈԹԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC ANGIOPATHIES]
64. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DIAGNOSTIC SERVICES]
15. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԿՈՄԱ
[DIABETIC COMA]
65. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[DIAGNOSTIC TESTS, ROUTINE]
16. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ԿՈՄԱ
[DIABETIC COMA]
66. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[DIAGNOSTIC TESTS, ROUTINE]
17. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՎՐՈՊԱԹԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC NEUROPATHIES]
67. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ
[DIAGNOSTIC IMAGING]
18. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՎՐՈՊԱԹԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC NEUROPATHIES]
68. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ
[DIAGNOSTIC IMAGING]
19. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ (ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC NEPHROPATHIES]
69. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
[DIAGNOSTIC ERRORS]
20. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՆԵՖՐՈՊԱԹԻԱՆԵՐ (ԵՐԻԿԱՄԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC NEPHROPATHIES]
70. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ
[DIAGNOSTIC ERRORS]
21. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ՑԱՆՑԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC RETINOPATHY]
71. ԴԻԱԶԻՆՈՆ
[DIAZINON]
22. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՌԵՏԻՆՈՊԱԹԻԱ (ՑԱՆՑԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIABETIC RETINOPATHY]
72. ԴԻԱԶԻՆՈՆ
[DIAZINON]
23. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ (ԴԻԵՏԱ)
[DIABETIC DIET]
73. ԴԻԱԶՈՄԵԹԱՆ
[DIAZOMETHANE]
24. ԴԻԱԲԵՏԱՅԻՆ ՍՆՆԴԱԿԱՐԳ (ԴԻԵՏԱ)
[DIABETIC DIET]
74. ԴԻԱԶՈՄԵԹԱՆ
[DIAZOMETHANE]
25. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ (ԱԽՏՈՐՈՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIAGNOSIS]
75. ԴԻԱԶՈՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DIAZONIUM COMPOUNDS]
26. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ (ԱԽՏՈՐՈՇԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[DIAGNOSIS]
76. ԴԻԱԶՈՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DIAZONIUM COMPOUNDS]
27. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, EYE (NON MESH)]
77. ԴԻԱԶՈՕՔՍԱՆՈՐԼԵՅՑԻՆ
[DIAZOOXONORLEUCINE]
28. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, EYE (NON MESH)]
78. ԴԻԱԶՈՕՔՍԱՆՈՐԼԵՅՑԻՆ
[DIAZOOXONORLEUCINE]
29. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ)
[DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL]
79. ԴԻԱԶՕՔՍԻԴ
[DIAZOXIDE]
30. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ (ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ)
[DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL]
80. ԴԻԱԶՕՔՍԻԴ
[DIAZOXIDE]
31. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, LABORATORY]
81. ԴԻԱԹԵՐՄԻԱ
[DIATHERMY]
32. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, LABORATORY]
82. ԴԻԱԹԵՐՄԻԱ
[DIATHERMY]
33. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, COMPUTER ASSISTED]
83. ԴԻԱԼԻԶ
[DIALYSIS]
34. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, COMPUTER ASSISTED]
84. ԴԻԱԼԻԶ
[DIALYSIS]
35. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, OB-GYN (NON MESH)]
85. ԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ
[PERITONEAL DIALYSIS]
36. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ-ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, OB-GYN (NON MESH)]
86. ԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ
[PERITONEAL DIALYSIS]
37. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, NEUROLOGIC (NON MESH)]
87. ԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ
[PERITONEAL DIALYSIS, CONTINUOUS AMBULATORY]
38. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, NEUROLOGIC (NON MESH)]
88. ԴԻԱԼԻԶ ՈՐՈՎԱՅՆԱՄԶԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ
[PERITONEAL DIALYSIS, CONTINUOUS AMBULATORY]
39. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈԿՐԻՆԱՅԻՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, ENDOCRINE (NON MESH)]
89. ԴԻԱԼԻԶ, ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
[DIALYSIS SOLUTIONS]
40. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈԿՐԻՆԱՅԻՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, ENDOCRINE (NON MESH)]
90. ԴԻԱԼԻԶ, ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
[DIALYSIS SOLUTIONS]
41. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (NON MESH)]
91. ԴԻԱԿ
[CADAVER]
42. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (NON MESH)]
92. ԴԻԱԿ
[CADAVER]
43. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԻԶԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, UROLOGIC (NON MESH)]
93. ԴԻԱԿԱՅԻՆ ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ
[RIGOR MORTIS]
44. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ (ՄԻԶԱԲԱՆԱԿԱՆ) (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, UROLOGIC (NON MESH)]
94. ԴԻԱԿԱՅԻՆ ՓԱՅՏԱՑՈՒՄ
[RIGOR MORTIS]
45. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, RADIOISOTOPE]
95. ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄ
[AUTOPSY]
46. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ
[DIAGNOSIS, RADIOISOTOPE]
96. ԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄ
[AUTOPSY]
47. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՍՐՏԱԱՆՈԹԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, CARDIOVASCULAR (NON MESH)]
97. ԴԻԱՄԻԴ
[DIAMIDE]
48. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՍՐՏԱԱՆՈԹԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
[DIAGNOSIS, CARDIOVASCULAR (NON MESH)]
98. ԴԻԱՄԻԴ
[DIAMIDE]
49. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[DIAGNOSIS, SURGICAL]
99. ԴԻԱՄԻՆՆԵՐ
[DIAMINES]
50. ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[DIAGNOSIS, SURGICAL]
100. ԴԻԱՄԻՆՆԵՐ
[DIAMINES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM