Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 28 page 1 of 1

1. ԴԵՆԳԵԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[DENGUE VIRUS]
15. ԴԵՆՏԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ
[DENTIN, SECONDARY]
2. ԴԵՆԳԵԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
[DENGUE VIRUS]
16. ԴԵՆՏԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ
[DENTIN, SECONDARY]
3. ԴԵՆԴԻ-ՈՒՈԿԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[DANDY-WALKER]
17. ԴԵՆՏԻՆ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN PERMEABILITY]
4. ԴԵՆԴԻ-ՈՒՈԿԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[DANDY-WALKER]
18. ԴԵՆՏԻՆ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN PERMEABILITY]
5. ԴԵՆԴՐԻՏՆԵՐ (ՆՅԱՐԴԱԲՋՋԻ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎՈՂ ԵԼԱՆԸ)
[DENDRITES]
19. ԴԵՆՏԻՆԻ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
[DENTIN DYSPLASIA]
6. ԴԵՆԴՐԻՏՆԵՐ (ՆՅԱՐԴԱԲՋՋԻ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎՈՂ ԵԼԱՆԸ)
[DENDRITES]
20. ԴԵՆՏԻՆԻ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
[DENTIN DYSPLASIA]
7. ԴԵՆԵՐՎԱՑԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԶՐԿՈՒՄ)
[DENERVATION]
21. ԴԵՆՏԻՆԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ)
[DENTINOGENESIS]
8. ԴԵՆԵՐՎԱՑԻԱ (ՆՅԱՐԴԱԶՐԿՈՒՄ)
[DENERVATION]
22. ԴԵՆՏԻՆԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ)
[DENTINOGENESIS]
9. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ (ՊՆԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
[DENSITOMETRY]
23. ԴԵՆՏԻՆԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN SENSITIVITY]
10. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ (ՊՆԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
[DENSITOMETRY]
24. ԴԵՆՏԻՆԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN SENSITIVITY]
11. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ
[DENSITOMETRY, X-RAY]
25. ԴԵՆՏԻՆԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN SOLUBILITY]
12. ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ
[DENSITOMETRY, X-RAY]
26. ԴԵՆՏԻՆԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[DENTIN SOLUBILITY]
13. ԴԵՆՏԻՆ
[DENTIN]
27. ԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ ՈՉ ԿԱՏԱՐՅԱԼ
[DENTINOGENESIS IMPERFECTA]
14. ԴԵՆՏԻՆ
[DENTIN]
28. ԴԵՆՏԻՆՈԳԵՆԵԶ ՈՉ ԿԱՏԱՐՅԱԼ
[DENTINOGENESIS IMPERFECTA]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM