Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 8 page 1 of 1

1. ԴԵՅՏԵՐԻՈՒՄ
[DEUTERIUM]
5. ԴԵՅՏԵՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
[DEUTEROPORPHYRINS]
2. ԴԵՅՏԵՐԻՈՒՄ
[DEUTERIUM]
6. ԴԵՅՏԵՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
[DEUTEROPORPHYRINS]
3. ԴԵՅՏԵՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐ
[DEUTERMYCETES]
7. ԴԵՅՏԵՐՍԻ ԿՈՐԻԶ
[DEITERS NUCLEUS]
4. ԴԵՅՏԵՐՈՄԻՑԵՏՆԵՐ
[DEUTERMYCETES]
8. ԴԵՅՏԵՐՍԻ ԿՈՐԻԶ
[DEITERS NUCLEUS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM