Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 54 page 1 of 1

1. ԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ
[DEAMINATION]
28. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI
[DEOXYRIBONUCLEASE ECORI]
2. ԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ
[DEAMINATION]
29. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII
[DEOXYRIBONUCLEASE HINDIII]
3. ԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ
[DESIPRAMINE]
30. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII
[DEOXYRIBONUCLEASE HINDIII]
4. ԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ
[DESIPRAMINE]
31. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I
[DEOXYRIBONUCLEASE I]
5. ԴԵԶՈՆԻԴ
[DESONIDE]
32. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I
[DEOXYRIBONUCLEASE I]
6. ԴԵԶՈՆԻԴ
[DESONIDE]
33. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEASES]
7. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ
[DEOXYADENOSINES]
34. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEASES]
8. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ
[DEOXYADENOSINES]
35. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE I SITE-SPECIFIC]
9. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ
[DEOXYEPINEPHRINE]
36. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE I SITE-SPECIFIC]
10. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ
[DEOXYEPINEPHRINE]
37. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE II SITE-SPECIFIC]
11. ԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ
[DEOXYGLUCOSE]
38. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE II SITE-SPECIFIC]
12. ԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ
[DEOXYGLUCOSE]
39. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE III SITE-SPECIFIC]
13. ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ
[DEOXYGUANOSINE]
40. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE III SITE-SPECIFIC]
14. ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ
[DEOXYGUANOSINE]
41. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOSIDES]
15. ԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEOXYCHOLIC ACID]
42. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOSIDES]
16. ԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEOXYCHOLIC ACID]
43. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOPROTEINS]
17. ԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ
[DESOXYCORTICOSTERONE]
44. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOPROTEINS]
18. ԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ
[DESOXYCORTICOSTERONE]
45. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOTIDES]
19. ԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ
[DESOXIMETASONE]
46. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOTIDES]
20. ԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ
[DESOXIMETASONE]
47. ԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
[DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATE]
21. ԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ
[DEOXY SUGARS]
48. ԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
[DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATE]
22. ԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ
[DEOXY SUGARS]
49. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ
[DEOXYCYTIDYLATE]
23. ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ
[DEOXYURIDINE]
50. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ
[DEOXYCYTIDYLATE]
24. ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ
[DEOXYURIDINE]
51. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
[DEOXYCYTIDINE]
25. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ
[DEOXYRIBOSE]
52. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
[DEOXYCYTIDINE]
26. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ
[DEOXYRIBOSE]
53. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ
[DEOXYCYTIDINE KINASE]
27. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI
[DEOXYRIBONUCLEASE ECORI]
54. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ
[DEOXYCYTIDINE KINASE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM