Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 452 page 1 of 5

1. ԴԵԱԵ-ԴԵՔՍՏՐԱՆ
[DEAE-DEXTRAN]
51. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOTIDES]
2. ԴԵԱԵ-ԴԵՔՍՏՐԱՆ
[DEAE-DEXTRAN]
52. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOTIDES]
3. ԴԵԱՆՈԼ
[DEANOL]
53. ԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
[DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATE]
4. ԴԵԱՆՈԼ
[DEANOL]
54. ԴԵԶՕՔՍԻՏԻԴԻՆ ՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
[DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATE]
5. ԴԵԲՐԻԶՈԽԻՆ
[DEBRISOQUIN]
55. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ
[DEOXYCYTIDYLATE]
6. ԴԵԲՐԻԶՈԽԻՆ
[DEBRISOQUIN]
56. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻԼԱՏ
[DEOXYCYTIDYLATE]
7. ԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ
[DEAMINATION]
57. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
[DEOXYCYTIDINE]
8. ԴԵԶԱՄԻՆԱՑՈՒՄ
[DEAMINATION]
58. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ
[DEOXYCYTIDINE]
9. ԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ
[DESIPRAMINE]
59. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ
[DEOXYCYTIDINE KINASE]
10. ԴԵԶԻՊՐԱՄԻՆ
[DESIPRAMINE]
60. ԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆԿԻՆԱԶ
[DEOXYCYTIDINE KINASE]
11. ԴԵԶՈՆԻԴ
[DESONIDE]
61. ԴԵԺԱ ՎՅՈՒ ( ԱՐԴԵՆ ՏԵՍԱԾ ՊԱՏՐԱՆՔ)
[DEJA VU]
12. ԴԵԶՈՆԻԴ
[DESONIDE]
62. ԴԵԺԱ ՎՅՈՒ ( ԱՐԴԵՆ ՏԵՍԱԾ ՊԱՏՐԱՆՔ)
[DEJA VU]
13. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ
[DEOXYADENOSINES]
63. ԴԵԼԱՎԵՐ
[DELAWARE]
14. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴԵՆՈԶԻՆՆԵՐ
[DEOXYADENOSINES]
64. ԴԵԼԱՎԵՐ
[DELAWARE]
15. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ
[DEOXYEPINEPHRINE]
65. ԴԵԼԻՐԻՈՒՄ
[DELIRIUM]
16. ԴԵԶՕՔՍԻԱԴՐԵՆԱԼԻՆ
[DEOXYEPINEPHRINE]
66. ԴԵԼԻՐԻՈՒՄ
[DELIRIUM]
17. ԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ
[DEOXYGLUCOSE]
67. ԴԵԼՏԱ ԱԳԵՆՏ (ԱԶԴԱԿ)
[DELTA AGENT]
18. ԴԵԶՕՔՍԻԳԼՅՈՒԿՈԶ
[DEOXYGLUCOSE]
68. ԴԵԼՏԱ ԱԳԵՆՏ (ԱԶԴԱԿ)
[DELTA AGENT]
19. ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ
[DEOXYGUANOSINE]
69. ԴԵԼՏԱ-ՌԻԹՄ
[DELTA RHYTHM]
20. ԴԵԶՕՔՍԻԳՈՒԱՆՈԶԻՆ
[DEOXYGUANOSINE]
70. ԴԵԼՏԱ-ՌԻԹՄ
[DELTA RHYTHM]
21. ԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEOXYCHOLIC ACID]
71. ԴԵԼՏԱ-ՎԱՐԱԿ
[DELTA INFECTION]
22. ԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEOXYCHOLIC ACID]
72. ԴԵԼՏԱ-ՎԱՐԱԿ
[DELTA INFECTION]
23. ԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ
[DESOXYCORTICOSTERONE]
73. ԴԵԼՏԱ-ՔՆԻ ՊԵՊՏԻԴ
[DELTA SLEEP-INDUCING PEPTIDE]
24. ԴԵԶՕՔՍԻԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ
[DESOXYCORTICOSTERONE]
74. ԴԵԼՏԱ-ՔՆԻ ՊԵՊՏԻԴ
[DELTA SLEEP-INDUCING PEPTIDE]
25. ԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ
[DESOXIMETASONE]
75. ԴԵԼՖԻՆՆԵՐ
[DOLPHINS]
26. ԴԵԶՕՔՍԻՄԵԹԱԶՈՆ
[DESOXIMETASONE]
76. ԴԵԼՖԻՆՆԵՐ
[DOLPHINS]
27. ԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ
[DEOXY SUGARS]
77. ԴԵԿԱԼՑԻՆԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴ
[DECALCIFICATION TECHNIQUE]
28. ԴԵԶՕՔՍԻՇԱՔԱՐ
[DEOXY SUGARS]
78. ԴԵԿԱԼՑԻՆԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴ
[DECALCIFICATION TECHNIQUE]
29. ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ
[DEOXYURIDINE]
79. ԴԵԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
[DECALCIFICATION, PATHOLOGIC]
30. ԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ
[DEOXYURIDINE]
80. ԴԵԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
[DECALCIFICATION, PATHOLOGIC]
31. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ
[DEOXYRIBOSE]
81. ԴԵԿԱՄԵՏՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DECAMETHONIUM COMPOUNDS]
32. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈԶ
[DEOXYRIBOSE]
82. ԴԵԿԱՄԵՏՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DECAMETHONIUM COMPOUNDS]
33. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI
[DEOXYRIBONUCLEASE ECORI]
83. ԴԵԿԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
[DECANOIC ACIDS]
34. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ ECORI
[DEOXYRIBONUCLEASE ECORI]
84. ԴԵԿԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
[DECANOIC ACIDS]
35. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII
[DEOXYRIBONUCLEASE HINDIII]
85. ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՑՈՒՄ
[DECARBOXYLATION]
36. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ HINDIII
[DEOXYRIBONUCLEASE HINDIII]
86. ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱՑՈՒՄ
[DECARBOXYLATION]
37. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I
[DEOXYRIBONUCLEASE I]
87. ԴԵԿՈԽԻՆԱՏ
[DECOQUINATE]
38. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶ I
[DEOXYRIBONUCLEASE I]
88. ԴԵԿՈԽԻՆԱՏ
[DECOQUINATE]
39. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEASES]
89. ԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[DECOMPRESSION SICKNESS]
40. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEASES]
90. ԴԵԿՈՄՊՐԵՍԻՈՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[DECOMPRESSION SICKNESS]
41. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE I SITE-SPECIFIC]
91. ԴԵԿՎԱԼԻՆ
[DEQUALINIUM]
42. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ I
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE I SITE-SPECIFIC]
92. ԴԵԿՎԱԼԻՆ
[DEQUALINIUM]
43. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE II SITE-SPECIFIC]
93. ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԱՏԱԶ
[DEHYDROASCORBATASE]
44. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ II
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE II SITE-SPECIFIC]
94. ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԱՏԱԶ
[DEHYDROASCORBATASE]
45. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE III SITE-SPECIFIC]
95. ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEHYDROASCORBIC ACID]
46. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵԱԶՆԵՐ ՍԱՅԹ-ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ, ՏԻՊ III
[DEOXYRIBONUCLEASES, TYPE III SITE-SPECIFIC]
96. ԴԵՀԻԴՐՈԱՍԿՈՐԲԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[DEHYDROASCORBIC ACID]
47. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOSIDES]
97. ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՇԱՔԱՐԱՍՊԻՐՏՆԵՐԻ
[SUGAR ALCOHOL DEHYDROGENASES]
48. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOSIDES]
98. ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՇԱՔԱՐԱՍՊԻՐՏՆԵՐԻ
[SUGAR ALCOHOL DEHYDROGENASES]
49. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOPROTEINS]
99. ԴԵՀԻԴՐՈԷՄԻՏԻՆ
[DEHYDROEMETINE]
50. ԴԵԶՕՔՍԻՌԻԲՈՆՈՒԿԼԵՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[DEOXYRIBONUCLEOPROTEINS]
100. ԴԵՀԻԴՐՈԷՄԻՏԻՆ
[DEHYDROEMETINE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM