Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
ԴԵԱ ԴԵԲ ԴԵԶ ԴԵԺ ԴԵԼ ԴԵԿ ԴԵՀ ԴԵՂ ԴԵՄ ԴԵՅ ԴԵՆ ԴԵՈ ԴԵՊ ԴԵՌ ԴԵՍ ԴԵՎ ԴԵՏ ԴԵՐ ԴԵՑ ԴԵՔ ԴԵՖ
selected terms: 30 page 1 of 1

1. ԴԵՄԵՆՑԻԱ (ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMENTIA]
16. ԴԵՄՔ
[FACE]
2. ԴԵՄԵՆՑԻԱ (ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՎԻ ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMENTIA]
17. ԴԵՄՔ, ՑԱՎ
[FACIAL, PAIN]
3. ԴԵՄԵՆՑԻԱ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ
[DEMENTIA, SENILE]
18. ԴԵՄՔ, ՑԱՎ
[FACIAL, PAIN]
4. ԴԵՄԵՆՑԻԱ ԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ
[DEMENTIA, SENILE]
19. ԴԵՄՔԻ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
[FACIAL ASYMMETRY]
5. ԴԵՄԵՆՑԻԱ ՆԱԽԱԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ
[DEMENTIA, PRESENILE]
20. ԴԵՄՔԻ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
[FACIAL ASYMMETRY]
6. ԴԵՄԵՆՑԻԱ ՆԱԽԱԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ
[DEMENTIA, PRESENILE]
21. ԴԵՄՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ
[FACIAL EXPRESSION]
7. ԴԵՄԻԵԼԻՆԱՑՆՈՂ (ԱՂԱԶՐԿՈՂ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DEMYELINATING DISEASES]
22. ԴԵՄՔԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ
[FACIAL EXPRESSION]
8. ԴԵՄԻԵԼԻՆԱՑՆՈՂ (ԱՂԱԶՐԿՈՂ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[DEMYELINATING DISEASES]
23. ԴԵՄՔԻ ՀԵՄԻԱՏՐՈՖԻԱ (ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՊԱՃՈՒՄ)
[FACIAL HEMIATROPHY]
9. ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMOGRAPHY]
24. ԴԵՄՔԻ ՀԵՄԻԱՏՐՈՖԻԱ (ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՊԱՃՈՒՄ)
[FACIAL HEMIATROPHY]
10. ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMOGRAPHY]
25. ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԱԽՏԵՐ
[FACIAL DERMATOSES]
11. ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMOCRACY]
26. ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԱԽՏԵՐ
[FACIAL DERMATOSES]
12. ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ (ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ)
[DEMOCRACY]
27. ԴԵՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FACIAL NEOPLASMS]
13. ԴԵՄՊԻՆԳ-ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ԱՐԱԳ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ)
[DUMPING SYNDROME]
28. ԴԵՄՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[FACIAL NEOPLASMS]
14. ԴԵՄՊԻՆԳ-ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ԱՐԱԳ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ)
[DUMPING SYNDROME]
29. ԴԵՄՔԻ ՈՍԿՐԵՐ
[FACIAL BONES]
15. ԴԵՄՔ
[FACE]
30. ԴԵՄՔԻ ՈՍԿՐԵՐ
[FACIAL BONES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM