English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TOB TOC TOD TOE TOG TOI TOK TOL TOM TON TOO TOR TOS TOT TOU TOX TOY
selected terms: 10 page 1 of 1

1. TOXEMIA
[ՏՈԿՍԵՄԻԱ]
6. TOXOPLASMA
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄԱՆԵՐ]
2. TOXICOLOGY
[ՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱ (ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
7. TOXOPLASMOSIS
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ (ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ)]
3. TOXIFERINE
[ՏՈՔՍԻՖԵՐԻՆ]
8. TOXOPLASMOSIS, CONGENITAL
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԲՆԱԾԻՆ]
4. TOXINS
[ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)]
9. TOXOPLASMOSIS, OCULAR
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԱԿՆԱՅԻՆ]
5. TOXOCARA
[ՏՈՔՍՈԿԱՐՆԵՐ]
10. TOXOPLASMOSIS,ANIMAL
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM