English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TEA TEC TEG TEI TEL TEM TEN TEP TER TES TET TEX
selected terms: 117 page 1 of 2

1. TEA
[ԹԵՅ]
51. TENNESSEE
[ՏԵՆՆԵՍՍԻ]
2. TEACHING
[ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ]
52. TENNIS
[ԹԵՆԻՍ]
3. TEACHING MATERIALS
[ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ]
53. TENNIS ELBOW
[ԹԵՆԻՍԱՅԻՆ ԱՐՄՈՒՆԿ]
4. TECHNETIUM
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ]
54. TENOSYNOVITIS
[ՋԼԱՁՈՒՍՊԱԲՈՐԲ]
5. TECHNETIUM TC 99M MEDRONATE
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՄԵԴՐՈՆԱՏ]
55. TENSOR TYMPANI
[ՄԿԱՆՆԵՐ, ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԸ ՁԳՈՂ]
6. TECHNETIUM TC 99M PERTECHNETATE
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՊԵՐՏԵԽՆԵՏԱՏ]
56. TENUAZONIC ACID
[ՏԵՆՈՒԱԶԱՅԻՆ ԹԹՈՒ]
7. TECHNETIUM TC 99M SULFUR COLLOID
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԾԾՈՒՄԲԻ ՎՐԱ]
57. TEPA
[ՏԻՈՖՈՍՖԱՄԻԴ]
8. TECHNETIUM TC 99M, AGGREGATED ALBUMIN
[ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M, ԱԳՐԵԳԻՐԱՑՎԱԾ ԱԼԲՈՒՄԻՆ]
58. TEPROTIDE
[ՏԵՊՐՈՏԻԴ]
9. TECHNOLOGY
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ]
59. TERATOGENS
[ՏԵՐԱՏՈԳԵՆՆԵՐ (ԲՆԱԾԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ)]
10. TECHNOLOGY ASSESSMENT, BIOMEDICAL
[ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ]
60. TERATOMA
[ՏԵՐԱՏՈՄԱ (ԲՆԱԾԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)]
11. TECHNOLOGY MEDICAL
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ]
61. TERBIUM
[ՏԵՐԲԻՈՒՄ]
12. TECHNOLOGY, DENTAL
[ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ]
62. TERBUTALINE
[ՏԵՐԲՈՒՏԱԼԻՆ]
13. TECHNOLOGY, HIGH-COST
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ]
63. TERMINAL CARE
[ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿ, ԽՆԱՄՔ]
14. TECHNOLOGY, INDUSTRY, AGRICULTURE (NON MESH)
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ,ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ]
64. TERPENES
[ՏԵՐՊԵՆՆԵՐ]
15. TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ]
65. TERPHENYL COMPOUNDS
[ՏՐԻՖԵՆԻԼ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
16. TECHNOLOGY,RADIOLOGIC
[ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ]
66. TERRITORIALITY
[ՏԱՐԱԾՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ]
17. TECTORIAL MEMBRANE
[ԾԱԾԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ]
67. TEST ANXIETY SCALE
[ՏԱԳՆԱՊՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ]
18. TEGMENTUM MESENCEPHALI
[ՄԻՋԻՆ ՈՒՂԵՂԻ ԾԱԾԿ]
68. TESTICULAR DISEASES
[ԱՄՈՐՁԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
19. TEICHOIC ACIDS
[ՏԵՅԽՈԱԹԹՈՒ]
69. TESTICULAR FEMINIZATION
[ԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ԻԳԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ՖԵՄԻՆԻԶԱՑԻԱ)]
20. TELANGIECTASIA, HEREDITARY HEMORRHAGIC
[ՏԵԼԵԱՆԳԻՈԷԿՏԱԶԻԱ, ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՂ]
70. TESTICULAR HORMONES
[ԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
21. TELANGIECTASIS
[ՏԵԼԵԱՆԳԻՈԷԿՏԱԶԻԱ]
71. TESTICULAR NEOPLASMS
[ԱՄՈՐՁՈՒ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
22. TELECOMMUNICATIONS
[ՀԵՌՈՒՍՏԱԿԱՊԵՐ (ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)]
72. TESTIS
[ԱՄՈՐՁԻՆԵՐ]
23. TELEMETRY
[ՄԱՐՄՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ]
73. TESTOLACTONE
[ՏԵՍՏՈԼԱԿՏՈՆ]
24. TELENCEPHALON
[ՈՒՂԵՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ]
74. TESTOSTERONE
[ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ]
25. TELEPATHY
[ՏԵԼԵՊԱԹԻԱ (ՀԵՌԱԶԳԱՑՈՒԹՅՈՒՆ,ՀԵՌԱԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ)]
75. TESTOSTERONE 5-ALPHA-REDUCTASE
[ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ-5- ԱԼՖԱ- ՌԵԴԱԿՏԱԶԱ]
26. TELEPHONE
[ՀԵՌԱԽՈՍ]
76. TESTOSTERONE DEHYDROGENASES
[ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ]
27. TELEVISION
[ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ]
77. TETANUS
[ՊՐԿԱԽՏ]
28. TELLURIUM
[ՏԵԼԼՈՒՐԻՈՒՄ]
78. TETANUS ANTITOXIN
[ՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱԿԱՏՈՔՍԻՆ]
29. TELOPHASE
[ՏԵԼՈՖԱԶԱ]
79. TETANUS TOXIN
[ՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՏՈՔՍԻՆ]
30. TEMAZEPAM
[ՏԵՄԱԶԵՊԱՄ]
80. TETANUS TOXOID
[ՊՐԿԱԽՏԱՅԻՆ ՏՈՔՍՈԻԴ]
31. TEMPERAMEHT
[ՏԵՄՊԵՐԱՄԵՆՏ (ԽԱՌՆՎԱԾՔ, ԵՌԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ)]
81. TETANY
[ՏԵՏԱՆԻԱ]
32. TEMPERANCE
[ՁԵՌՆՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻՑ)]
82. TETRABENAZINE
[ՏԵՐԱԲԵՆԱԶԻՆ]
33. TEMPERATURE
[ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ]
83. TETRACAINE
[ՏԵՏՐԱԿԱԻՆ]
34. TEMPERATURE SENSE
[ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ]
84. TETRACHLORODIBENZODIOXIN
[ՏԵՏՐԱՔԼՈՐԴԻԲԵՆԶՈԴԻՕՔՍԻՆ]
35. TEMPLATES
[ՄԱՏՐԻՑՆԵՐ (ՀԵՆՔԵՐ)]
85. TETRACHLOROETHYLENE
[ՏԵՏՐԱՔԼՈՐԷԹԻԼԵՆ]
36. TEMPORAL ARTERIES
[ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ]
86. TETRACHLORVINPHOS
[ՏԵՏՐԱՔԼՈՐՎԻՆՖՈՍ]
37. TEMPORAL ARTERITIS
[ԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ) ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ]
87. TETRACYCLINE
[ՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ]
38. TEMPORAL BONE
[ՔՈՒՆՔՈՍԿՐ]
88. TETRACYCLINE RESISTANCE
[ՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ, ԴԻՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
39. TEMPORAL LOBE
[ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ԲԻԼԹ]
89. TETRACYCLINES
[ՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆՆԵՐ]
40. TEMPORAL MUSCLE
[ՔՈՒՆՔԱՄԿԱՆ]
90. TETRADECANOYLPHORBOL ACETATE
[ՏԵՏՐԱԴԵԿԱՆՈԻԼՖՈՐԲՈԼԱՑԵՏԱՏ]
41. TEMPOROMANDIBULAR JOINT
[ՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴ]
91. TETRAETHYL LEAD
[ՏԵՏՐԱԷԹԻԼԿԱՊԱՐ]
42. TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISEASES
[ՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
92. TETRAETHYLAMMONIUM COMPOUNDS
[ՏԵՏՐԱԷԹԻԼԱՄՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
43. TEMPOROMANDIBULAR JOINT SYNDROME
[ՔՈՒՆՔԱ-ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
93. TETRAGASTRIN
[ՏԵՏՐԱԳԱՍՏՐԻՆ]
44. TENDINITIS
[ՏԵՆԴԻՆԻՏ]
94. TETRAHYDROCANNABINOL
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿԱՆՆԱԲԻՆՈԼ]
45. TENDON INJURIES
[ՋԼԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
95. TETRAHYDROCORTISOL
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈԼ]
46. TENDON TRANSFER
[ՋԼԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ]
96. TETRAHYDROCORTISONE
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈԿՈՐՏԻԶՈՆ]
47. TENDONS
[ՋԻԼ (TENDO)(ՋԼԵՐ-TENDONS)]
97. TETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՖՈԼՅԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱ]
48. TENDONS, PARA-ARTICULAR
[ՇՈՒՐՋՀՈԴԱՅԻՆ ՋԼԵՐ]
98. TETRAHYDROFOLATES
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՖՈԼՅԱՏՆԵՐ]
49. TENEBRIO
[ՍԵՎԱՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ]
99. TETRAHYDRONAPHTHALENES
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՆԱՖՏԱԼԻՆՆԵՐ]
50. TENIPOSIDE
[ՏԵՆԻՊՈԶԻԴ]
100. TETRAHYDROPAPAVEROLINE
[ՏԵՏՐԱՀԻԴՐՈՊԱՊԱՎԵՐՈԼԻՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM