English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TOB TOC TOD TOE TOG TOI TOK TOL TOM TON TOO TOR TOS TOT TOU TOX TOY
selected terms: 97 page 1 of 1

1. TOBACCO
[ԾԽԱԽՈՏ]
50. TOOTH BLEACHING
[ԱՏԱՄԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄ]
2. TOBACCO MOSAIC VIRUS
[ԾԽԱԽՈՏԻ ԽՃԱՆԿԱՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
51. TOOTH CALCIFICATION
[ԱՏԱՄԻ ԿԱԼՑԻՖԻԿԱՑԻԱ]
3. TOBACCO SMOKE POLLUTION
[ՕԴ, ԱՂՏՈՏՈՒՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ԾԽՈՎ]
52. TOOTH DISCOLORATION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ]
4. TOBACCO USE DISORDER
[ԾԽԱԽՈՏ ԾԽԵԼԸ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄ]
53. TOOTH DISEASES
[ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
5. TOBACCO, SMOKELESS
[ԾԽԱԽՈՏ ԱՆԾՈՒԽ]
54. TOOTH EROSION
[ԱՏԱՄԻ ԷՐՈԶԻԱ]
6. TOBRAMYCIN
[ՏՈԲՐԱՄԻՑԻՆ]
55. TOOTH ERUPTION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՈՒՄ]
7. TOCOLYSIS
[ՏՈԿՈԼԻԶ (ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՆՔ, ԱՐԳԱՆԴԱՔԱՅՔԱՅՈՒՄ)]
56. TOOTH ERUPTION, ECTOPIC
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՈՒՄ ԷԿՏՈՊԻԿ]
8. TOCOLYTIC AGENTS
[ՏՈԿՈԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
57. TOOTH EXFOLIATION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԷԿՍՖՈԼԻԱՑԻԱ]
9. TODRALAZINE
[ՏՈԴՐԱԼԱԶԻՆ]
58. TOOTH EXTRACTION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԷՔՍՏՐԱԿՑԻԱ)]
10. TOE JOINT
[ՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐԻ ՀՈԴ]
59. TOOTH FRACTURES
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ]
11. TOES
[ՈՏՔԻ ՄԱՏՆԵՐ]
60. TOOTH GERM
[ԱՏԱՄԻ ՍԱՂՄ]
12. TOGAVIRIDAE
[ՏՈԳԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
61. TOOTH LUXATION
[ԱՏԱՄԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ]
13. TOGAVIRUS INFECTIONS
[ՏՈԳԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
62. TOOTH MIGRATION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱ]
14. TOGO
[ՊԱՏՄՈՒՃԱՆ (ՁԿթԿ)]
63. TOOTH MOBILITY
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
15. TOILET FACILITIES
[ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐ]
64. TOOTH MOVEMENT, MINOR
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՆՇԱՆ]
16. TOILET TRAINING
[ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԶՈՒԳԱՐԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ]
65. TOOTH PERMEABILITY
[ԱՏԱՄՆԵՐ, ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
17. TOKEN ECONOMY
[ՆՇԱՆԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ]
66. TOOTH REMINERALIZATION
[ԱՏԱՄԻ ԱՊԱՄԻՆԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ]
18. TOKYO
[ՏՈԿԻՈ]
67. TOOTH REPLANTATION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՌԵՊԼԱՆՏԱՑԻԱ]
19. TOLAZAMIDE
[ՏՈԼԱԶԱՄԻԴ]
68. TOOTH RESORPTION
[ԱՏԱՄԻ ՆԵՐԾԾՈՒՄ]
20. TOLAZOLINE
[ՏՈԼԱԶՈԼԻՆ]
69. TOOTH ROOT
[ԱՏԱՄԻ ԱՐՄԱՏ]
21. TOLBUTAMIDE
[ԲՈՒՏԱՄԻԴ]
70. TOOTH, ARTIFICIAL
[ԱՏԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ]
22. TOLMETIN
[ՏՈԼՄԵՏԻՆ]
71. TOOTH, DECIDUOUS
[ԿԱԹՆԱՏԱՄ]
23. TOLNAFTATE
[ՏՈԼՆԱՖՏԱՏ]
72. TOOTH, IMPACTED
[ՌԵՏԵՆԱՑՎԱԾ ԱՏԱՄ]
24. TOLONIUM CHLORIDE
[ՏՈԼՈՒԻԴԻՆԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ]
73. TOOTH, SUPERNUMERARY
[ԱՏԱՄՆԵՐ ԳԵՐՀԱՄԱԼԻՐԱՅԻՆ]
25. TOLPERISONE
[ՏՈԼՊԵՐԻԶՈՆ]
74. TOOTH, UNERUPTED
[ՉԾԿԹՎԱԾ ԱՏԱՄ]
26. TOLUENE
[ՏՈԼՈՒՈԼ]
75. TOOTHACHE
[ԱՏԱՄՆԱՑԱՎ]
27. TOLUENE DIISOCYANATE
[ՏՈԼՈՒՈԼԻ ԴԻԶՈՑԻԱՆԱՏ]
76. TOOTHBRUSHING
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ]
28. TOLUIDINES
[ՏՈԼՈՒԻԴԻՆՆԵՐ]
77. TOOTHPASTE
[ԱՏԱՄՆԱՄԱԾՈՒԿ]
29. TOMATINE
[ՏՈՄԱՏԻՆ]
78. TORSION
[ՕՐԳԱՆԻ ՇՐՋՎԵԼԸ]
30. TOMOGRAPHY
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
79. TORTICOLLIS
[ԾՌԱՎԶՈՒԹՅՈՒՆ]
31. TOMOGRAPHY SCANNERS,X-RAY COMPUTED
[ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՍԿԱՆԵՐՆԵՐ (ՍՓՌԱԳՐԻՉՆԵՐ) ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
80. TORTURE
[ՏԱՆՋԱՆԻՆԵՐ]
32. TOMOGRAPHY,EMISSION-COMPUTED
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄԻՍԻՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
81. TOSYL COMPOUNDS
[ՏՈԶԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
33. TOMOGRAPHY,EMISSION-COMPUTED, SINGLE-PHOTON
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄՈՒՍԻՈՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄԻԱՖՈՏՈՆԱՅԻՆ]
82. TOSYLARGININE METHYL ESTER
[ՏՈԶԻԼԱՐԳԻՆԻՆՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ]
34. TOMOGRAPHY,X-RAY
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ]
83. TOSYLLYSINE CHLOROMETHYL KETONE
[ՏՈԶԻԼԼԻԶԻԼՔԼՈՐՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԿԵՏՈՆ]
35. TOMOGRAPHY,X-RAY COMPUTED
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
84. TOTAL LUNG CAPACITY
[ԹՈՔԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
36. TONGA
[ՏՈՆԳԱ (ԵՐԿԱՆԻՎ ՍԱՅԼԱԿ)]
85. TOUCH
[ՇՈՇԱՓՈՒՄ]
37. TONGUE
[ԼԵԶՈՒ (ԱՆԱՏ)]
86. TOURNIQUETS
[ՏՈՒՐՆԻԿԵՏՆԵՐ]
38. TONGUE DISEASES
[ԼԵԶՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
87. TOXEMIA
[ՏՈԿՍԵՄԻԱ]
39. TONGUE HABITS
[ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ]
88. TOXICOLOGY
[ՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱ (ԹՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
40. TONGUE, FISSURED
[ԼԵԶՈՒ ԱԿՈՍԱՎՈՐ]
89. TOXIFERINE
[ՏՈՔՍԻՖԵՐԻՆ]
41. TONGUE, HAIRY
[ԼԵԶՈՒ ''ՄԱԶԱՅԻՆ'' ՄԱԶՈՏ]
90. TOXINS
[ՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ)]
42. TONIC PUPIL
[ԲԲԻ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՈՒՊԻԼՈՏՈՄԻԱ)]
91. TOXOCARA
[ՏՈՔՍՈԿԱՐՆԵՐ]
43. TONOMETRY
[ՏՈՆՈՄԵՏՐԻԱ (ՃՆՇՈՒՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)]
92. TOXOPLASMA
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄԱՆԵՐ]
44. TONSIL
[ՆՇԱԳԵՂՁԵՐ]
93. TOXOPLASMOSIS
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ (ՄԱԿԱԲՈՒԾԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ)]
45. TONSILLECTOMY
[ՏՈՆԶԻԼԷԿՏՐՈՄԻԱ (ՆՇԻԿԱԶԵՐԾՈՒՄ)]
94. TOXOPLASMOSIS, CONGENITAL
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԲՆԱԾԻՆ]
46. TONSILLITIS
[ՆՇԻԿԱԲՈՐԲ (ՏՈՆԶԻԼԻՏ)]
95. TOXOPLASMOSIS, OCULAR
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԱԿՆԱՅԻՆ]
47. TOOTH
[ԱՏԱՄ]
96. TOXOPLASMOSIS,ANIMAL
[ՏՈՔՍՈՊԼԱԶՄՈԶ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ]
48. TOOTH ABNORMALITIES
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
97. TOYOCAMYCIN
[ՏՈՅՈԿԱՄԻՑԻՆ]
49. TOOTH ABRASION
[ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM