English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TOB TOC TOD TOE TOG TOI TOK TOL TOM TON TOO TOR TOS TOT TOU TOX TOY
selected terms: 7 page 1 of 1

1. TOMATINE
[ՏՈՄԱՏԻՆ]
5. TOMOGRAPHY,EMISSION-COMPUTED, SINGLE-PHOTON
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄՈՒՍԻՈՆԱՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄԻԱՖՈՏՈՆԱՅԻՆ]
2. TOMOGRAPHY
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
6. TOMOGRAPHY,X-RAY
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ]
3. TOMOGRAPHY SCANNERS,X-RAY COMPUTED
[ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԻ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՍԿԱՆԵՐՆԵՐ (ՍՓՌԱԳՐԻՉՆԵՐ) ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
7. TOMOGRAPHY,X-RAY COMPUTED
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
4. TOMOGRAPHY,EMISSION-COMPUTED
[ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ ԷՄԻՍԻՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM