English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
THA THE THI THO THR THU THY
selected terms: 175 page 1 of 2

1. THAILAND
[ՏԱԻԼԱՆԴ]
51. THIAMYLAL
[ԹԻԱՄԻԼԱԼ]
2. THALAMIC DISEASES
[ՏԵՍԱԹՄԲԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
52. THIAZEPINES
[ԹԻԱԶԵՊԻՆՆԵՐ]
3. THALAMIC NUCLEI
[ՏԵՍԱԹՄԲԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ]
53. THIAZINES
[ԹԻԱԶԻՆՆԵՐ]
4. THALAMUS
[ՏԵՍԱԹՈՒՄԲ (ԹԱԼԱՄՈՒՍ)]
54. THIAZOLES
[ԹԻԱԶՈԼՆԵՐ]
5. THALASSEMIA
[ՏԱԼԱՍՍԵՄԻԱ]
55. THIENAMYCINS
[ՏԵՆԱՄԻՑԻՆՆԵՐ]
6. THALASSOTHERAPY
[ՏԱԼԱՍՍՈԹԵՐԱՊԻԱ]
56. THIEPINS
[ՏԻԵՊԻՆՆԵՐ]
7. THALIDOMIDE
[ՏԱԼԻՏՈՄԻԴ]
57. THIETHYLPERAZINE
[ՏԻԷԹԻԼՊԵՐԱԶԻՆ]
8. THALLIUM
[ՏԱԼԼԻՈՒՄ]
58. THIGH
[ԱԶԴՐ]
9. THALLIUM RADIOISOTOPES
[ՏԱԼԼԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
59. THIMEROSAL
[ՄԵՐՏԻՈԼԱՏ]
10. THANATOLOGY
[ՄԱՀԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԱՆԱՏՈԼՈԳԻԱ)]
60. THINKING
[ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
11. THANATOPHORIC DYSPLASIA
[ԽՈՆԴՐՈԴԻՍՊԼԱԶԻԱ ՄԱՀԱՑՈՒ]
61. THIOACETAMIDE
[ՏԻՈԱՑԵՏԱՄԻՆ]
12. THEBAINE
[ՏԵԲԱԻՆ]
62. THIOAMIDES
[ՏԻՈԱՄԻԴՆԵՐ]
13. THECA CELL TUMOR
[ՏԵԿԱ ԲՋՋԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ]
63. THIOBARBITURATES
[ՏԻՈԲԱՐԲԻՏՈւՐԱՏՆԵՐ]
14. THECA CELLS
[ՏԵԿԱ ԲՋԻՋՆԵՐ]
64. THIOCARBAMATES
[ՏԻՈԿԱՐԲԱՄԱՏՆԵՐ]
15. THEFT
[ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
65. THIOCHOLINE
[ՏԻՈԽՈԼԻՆ]
16. THEILERIASIS
[ՏԵՅԼԵՐԻՈԶ]
66. THIOCYANATES
[ՏԻՈՑԻԱՄԵՆԱՏՆԵՐ]
17. THENOYLTRIFLUOROACETONE
[ՏԵՆՈԻԼՏՐԻՖՏՈՐԱՑԵՏՈՆ]
67. THIOGALACTOSIDES
[ՏԻՈԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴՆԵՐ]
18. THEOBROMINE
[ՏԵՈԲՐՈՄԻՆ]
68. THIOGLYCOLATES
[ՏԻՈԳԼԻԿՈԼԱՏՆԵՐ]
19. THEOPHYLLINE
[ՏԵՈՖԻԼԻՆ]
69. THIOGLYCOSIDES
[ՏԻՈԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ] ◊ [ՏԻՈԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴՆԵՐ]
20. THEORETICAL TECHNIQUES (NON MESH)
[ՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ]
70. THIOGUANINE
[ՏԻՈԳՈՒԱՆԻՆ]
21. THERAPEUTIC COMMUNITY
[ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ]
71. THIOHYDANTOINS
[ՏԻՈԳԻԴԱՆՏՈՆՆԵՐ]
22. THERAPEUTIC CULTS
[ՊԱՐԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ]
72. THIOINOSINE
[ՏԻՈԻՆՈԶԻՆ]
23. THERAPEUTIC EQUIVALENCY
[ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԺԵՔՈՒԹՅՈՒՆ]
73. THIOLESTER HYDROLASES
[ՏԻՈԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ ՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ]
24. THERAPEUTIC PROCESSES (NON MESH)
[ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍ]
74. THIOMALATES
[ՏԻՈՄԱԼԱՏՆԵՐ]
25. THERAPEUTICS
[ԹԵՐԱՊԻԱ (ՄԵԹՈԴ)]
75. THIONES
[ՏԻՈՆՆԵՐ]
26. THERAPY,COMPUTER-ASSISTED
[ԹԵՐԱՊԻԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ]
76. THIONUCLEOSIDES
[ՏԻՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ]
27. THERMAL CONDUCTIVITY
[ՋԵՐՄԱՀԱՂՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
77. THIONUCLEOTIDES
[ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ]
28. THERMODILUTION
[ՋԵՐՄԱՆՈՍՐԱՑՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ)]
78. THIOPENTAL
[ՏԻՈՊԵՆՏԱԼ]
29. THERMODYNAMICS
[ՋԵՐՄԱՇԱՐԺՈՒՄ (ՏԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ)]
79. THIOPHANATE
[ՏԻՈՖԱՆԱՏ]
30. THERMOGRAPHY
[ՋԵՐՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՖԻԱ)]
80. THIOPHENES
[ՏԻՈՖԵՆՆԵՐ]
31. THERMOGRAVIMETRY
[ՋԵՐՄԱԾԱՆՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ՏԵՐՄՈԳՐԱՎԻՄԵՏՐԻԱ)]
81. THIOPHOSPHORIC ACID ESTERS
[ՏԻՈՖՈՍՖՈՐԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ]
32. THERMOLUMINESCENT DOSIMETRY
[ՏԵՐՄՈԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ԴՈԶԻՄԵՏՐԻԱ]
82. THIOPROPERAZINE
[ՏԻՈՊՐՈՊԵՐԶԻՆ]
33. THERMOLYSIN
[ՏԵՐՄՈԼԻԶԻՆ]
83. THIOREDOXIN
[ՏԻՈՐԵՈԴՈՔՍԻՆ]
34. THERMOMETERS
[ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐ]
84. THIOREDOXIN REDUCTASE (NADPH)
[ՏԻՈՐԵԴՈՔՍԻՆՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶԱ (ՆԱԴՖԵՆ)]
35. THERMORECEPTORS
[ՋԵՐՄԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ]
85. THIORIDAZINE
[ՏԻՈՐԻԴԱԶԻՆ]
36. THEROPITHECUS GELADA
[ԳԵԼԱԴԱ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ]
86. THIORPHAN
[ՏԻՈՐՖԱՆ]
37. THETA RHYTHM
[ՏԵՏՐԱ-ՌԻԹՄ]
87. THIOSEMICARBAZONES
[ՏԻՈՐՍԵՄԻԿԱՐԲԱԶՈՆՆԵՐ]
38. THIABEHDAZOLE
[ԹԻԱԲԵՆԴԱԶՈԼ]
88. THIOSTREPTON
[ՏԻՈՍՏՐԵՊՏՈՆ]
39. THIACETAZONE
[ՏԻԲՈՆ]
89. THIOSULFATE SULFURTRANSFERASE
[ՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏ-ՍՈՒԼՖԻԴՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ]
40. THIADIAZINES
[ԹԻԱԴԻԱԶԻՆՆԵՐ]
90. THIOSULFATES
[ՏԻՈՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ]
41. THIADIAZOLES
[ԹԻԱԴԻԱԶՈԼՆԵՐ]
91. THIOSULFONIC ACIDS
[ՏԻՈՍՈՒԼՖՈԹԹՈՒՆԵՐ]
42. THIAMINE
[ԹԻԱՄԻՆ]
92. THIOSULFURIC ACID ESTERS
[ՏԻՈԾԾՄԲԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ]
43. THIAMINE DEFICIENCY
[ԹԻԱՄԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ]
93. THIOTEPA
[ՏԻՈՏԵՖ]
44. THIAMINE MONOPHOSPHATE
[ԹԻԱՄԻՆՈՖՈՍՖԱՏ]
94. THIOTHIXENE
[ՏԻՈՏԻԿՍԵՆ]
45. THIAMINE PYROPHOSPHATASE
[ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏԱԶԱ]
95. THIOURACIL
[ՏԻՈՈՒՐԱՑԻԼ]
46. THIAMINE PYROPHOSPHATE
[ԹԻԱՄԻՆՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏ]
96. THIOUREA
[ՏԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ]
47. THIAMINE PYROPHOSPHOKINASE
[ԹԻԱՄԻՆ-ՊԻՐԱՖՈՍՖՈԿԻՆԱԶԱ]
97. THIOURIDINE
[ՏԻՈՈՒՐԻԴԻՆ]
48. THIAMINE TRIPHOSPHATASE
[ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏԱԶԱ]
98. THIOXANTHENES
[ՏԻՈՔՍԱՆՏԵՆՆԵՐ]
49. THIAMINE TRIPHOSPHATE
[ԹԻԱՄԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ]
99. THIRAM
[ԹԻՐԱՄ]
50. THIAMPHENICOL
[ԹԻԱՄԻՆՖԵՆԻԿՈԼ]
100. THIRST
[ԾԱՐԱՎ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM