Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՈՒ ԴՊ ԴՐ
selected terms: 1,332 page 14 of 14

1301. ԴՈՒՐԻՆԱ
[DOURINE]
1317. ԴՈՖԱՄԻՆԵՐԳԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ
[DOPAMINERGIC AGENTS]
1302. ԴՈՒՐԻՆԱ
[DOURINE]
1318. ԴՈՖԱՄԻՆԵՐԳԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐ
[DOPAMINERGIC AGENTS]
1303. ԴՈՒՐՄԱՆ
[STRAMONIUM]
1319. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[SCHOOL HEALTH SERVICES]
1304. ԴՈՒՐՄԱՆ
[STRAMONIUM]
1320. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
[SCHOOL HEALTH SERVICES]
1305. ԴՈՒՐՍ ՄՂԵԼԸ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[DISPLACEMENT (PSYCHOLOGY)]
1321. ԴՊՐՈՑՆԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ
[SCHOOL NURSING]
1306. ԴՈՒՐՍ ՄՂԵԼԸ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
[DISPLACEMENT (PSYCHOLOGY)]
1322. ԴՊՐՈՑՆԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ
[SCHOOL NURSING]
1307. ԴՈՒՐՍԲԱՆ
[DURSBAN]
1323. ԴՐԱԿՈՒՆԿՈՒԼՅՈԶ
[DRACUNCULIASIS]
1308. ԴՈՒՐՍԲԱՆ
[DURSBAN]
1324. ԴՐԱԿՈՒՆԿՈՒԼՅՈԶ
[DRACUNCULIASIS]
1309. ԴՈՖԱ
[DOPA]
1325. ԴՐԵՆԱԺ (ՎԻՐԱՓՈՂԱԿ)
[DRAINAGE]
1310. ԴՈՖԱ
[DOPA]
1326. ԴՐԵՆԱԺ (ՎԻՐԱՓՈՂԱԿ)
[DRAINAGE]
1311. ԴՈՖԱ-ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[DOPA DECARBOXYLASE]
1327. ԴՐԵՆԱԺ ԴԻՐՔՈՎ
[DRAINAGE, POSTURAL]
1312. ԴՈՖԱ-ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[DOPA DECARBOXYLASE]
1328. ԴՐԵՆԱԺ ԴԻՐՔՈՎ
[DRAINAGE, POSTURAL]
1313. ԴՈՖԱՄԻՆ
[DOPAMINE]
1329. ԴՐՈԶՈՖԻԼԱ (ՊՏՂԱՃԱՆՃԻԿ)
[DROSOPHILA]
1314. ԴՈՖԱՄԻՆ
[DOPAMINE]
1330. ԴՐՈԶՈՖԻԼԱ (ՊՏՂԱՃԱՆՃԻԿ)
[DROSOPHILA]
1315. ԴՈՖԱՄԻՆ-ԲԵՏԱ-ՄՈՆՈՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
[DOPAMINE BETA-HYDROXYLASE]
1331. ԴՐՈՊԵՐԻԴՈԼ
[DROPERIDOL]
1316. ԴՈՖԱՄԻՆ-ԲԵՏԱ-ՄՈՆՈՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
[DOPAMINE BETA-HYDROXYLASE]
1332. ԴՐՈՊԵՐԻԴՈԼ
[DROPERIDOL]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM