English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T- TA TE TH TI TO TR TS TU TW TY
TIA TIB TIC TID TIE TIL TIM TIN TIR TIS TIT
selected terms: 12 page 1 of 1

1. TISSUE ADHESIVES
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՈՍԻՆՁ]
7. TISSUE EXPANSION
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ]
2. TISSUE BANKS
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՆԿԵՐ]
8. TISSUE EXTRACTS
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ (ՔԱՄՎԱԾՔՆԵՐ)]
3. TISSUE CULTURE
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ]
9. TISSUE PRESERVATION
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՈՒՄ (ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ)]
4. TISSUE DISTRIBUTION
[ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ]
10. TISSUE SURVIVAL
[ՀՆՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼԸ]
5. TISSUE DONORS
[ԴՈՆՈՐՆԵՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ]
11. TISSUE THERAPY
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ]
6. TISSUE EXPANDERS
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԻ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂՆԵՐ]
12. TISSUE TYPES (NON MESH)
[ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM