English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PHA PHE PHI PHL PHO PHR PHT PHY PHú
selected terms: 58 page 1 of 1

1. PHENACETIN
[ՖԵՆԱՑԵՏԻՆ]
30. PHENTERMINE
[ՖԵՆՏԵՐՄԻՆ]
2. PHENANTHRENES
[ՖԵՆԱՆՏՐԵՆՆԵՐ]
31. PHENTOLAMINE
[ՖԵՆՏՈԼԱՄԻՆ]
3. PHENANTHRIDINES
[ՖԵՆԱՆՏՐԻԴԻՆՆԵՐ]
32. PHENYL ETHERS
[ՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ]
4. PHENANTHROLINES
[ՖԵՆԱՆՏՐՈԼԻՆՆԵՐ]
33. PHENYLACETATES
[ՖԵՆԻԼԱՑԵՏԱՏՆԵՐ]
5. PHENAZINES
[ՖԵՆԱԶԻՆՆԵՐ]
34. PHENYLALANIL T RNA SYNTHETASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻԼ T ՌՆԹ ՍԻՆԹԵՏԱԶ]
6. PHENAZOCINE
[ՖԵՆԱԶՈՑԻՆ]
35. PHENYLALANINE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ]
7. PHENAZOPYRIDINE
[ՖԵՆԱԶՈՊԻՐԻԴԻՆ]
36. PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ -ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ]
8. PHENCYCLIDINE
[ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆ]
37. PHENYLALANINE HYDROXYLASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ]
9. PHENCYCLIDINE ABUSE
[ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ]
38. PHENYLBUTAZONE
[ԲՈՒՏԱԴԻՈՆ, ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԱԶՈՆ]
10. PHENELZINE
[ՖԵՆԵԼԶԻՆ]
39. PHENYLBUTYRATES
[ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԻՐԱՏՆԵՐ]
11. PHENETHANOLAMINE -METHYLTRANSFERASE
[ՖԵՆԻԼԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ N-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
40. PHENYLEPHRINE
[ՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ]
12. PHENETHIYLAMINES
[ՖԵՆԵՏԻԼԱՄԻՆՆԵՐ]
41. PHENYLETHYLMALONAMIDE
[ՖԵՆԻԼԷԹԻԼՄԱԼՈՆԱՄԻԴ]
13. PHENETHYL ALCOHOL
[ՖԵՆԵՏԻԼ ՍՊԻՐՏ]
42. PHENYLGLYOXAL
[ՖԵՆԻԼԳԼԻՕՔՍԱԼ]
14. PHENFORMIN
[ՖԵՆՖՈՐՄԻՆ]
43. PHENYLHYDRAZINES
[ՖԵՆԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ]
15. PHENINDIONE
[ՖԵՆԻԼԻՆ, ՖԵՆԻՆԴԻՈՆ]
44. PHENYLISOPROPYLADENOSINE
[ՖԵՆԻԼԻԶՈՊՐՈՊԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆ]
16. PHENIPRAZINE
[ՖԵՆԻՊՐԱԶԻՆ]
45. PHENYLKETONURIA
[ՖԵՆԻԼԿԵՏՈՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ]
17. PHENIRAMINE
[ՖԵՆԻՐԱՄԻՆ]
46. PHENYLMERCURIC ACETATE
[ՖԵՆԻԼՄԵՐԿՈՒՐԻԱՑԵՏԱՏ]
18. PHENMETRAZINE
[ԳՐԱՑԻԴԻՆ, ՖԵՆՄԵՏՐԱԶԻՆ]
47. PHENYLMERCURY COMPOUNDS
[ՖԵՆԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
19. PHENOBARBITAL
[ՖԵՆՈԲԱՐԲԻՏԱԼ]
48. PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
[ՖԵՆԻԼՄԵՏԻԼՍՈՒԼՖՈՆԻԼՖՏՈՐԻԴ]
20. PHENOLPHTHALEINS
[ՖԵՆՈԼՖԹԱԼԵԻՆՆԵՐ]
49. PHENYLPROPANOLAMINE
[ՆՈՐԷՖԵԴՐԻՆ, ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԱՆՈԼԱՄԻՆ]
21. PHENOLS
[ՖԵՆՈԼՆԵՐ]
50. PHENYLPROPIONATES
[ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԻՈՆԱՏՆԵՐ]
22. PHENOLSULFONPHTHALEN
[ՖԵՆՈԼՍՈՒԼՖՈՖՏԱԼԵԻՆ]
51. PHENYLPYRUVIC ACIDS
[ՖԵՆԻԼՊԻՐՈԽԱՂՈՂԱԹԹՈՒՆԵՐ]
23. PHENOPERIDINE
[ՖԵՆՈՊԵՐԻԴԻՆ]
52. PHENYLTHIAZOLYLTHIOUREA
[ՖԵՆԻԼԹԻԱԶՈԼԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ]
24. PHENOTHIAZINE TRANQUILIZERS
[ՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ]
53. PHENYLTHIOHYDANTOIN
[ՖԵՆԻԼԹԻՈՀԻԴԱՆՏՈԻՆ]
25. PHENOTHIAZINES
[ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆՆԵՐ]
54. PHENYLTHIOUREA
[ՖԵՆԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ]
26. PHENOTYPE
[ՖԵՆՈՏԻՊ]
55. PHENYLUREA COMPOUNDS
[ՖԵՆԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
27. PHENOXYACETATES
[ՖԵՆՕՔՍԻԱՑԵՏԱՏՆԵՐ]
56. PHENYTOIN
[ԴԻՖԵՆԻՆ, ՖԵՆԻՏՈԻՆ]
28. PHENOXYBENZAMINE
[ՖԵՆՕՔՍԻԲԵՆԶԱՄԻՆ]
57. PHEOCHROMOCYTOMA
[ՖԵՈՔՐՈՄՈՑԻՏՈՄԱ]
29. PHENPROCOUMON
[ՄԱՐԿՈՒՄԱՐ, ՖԵՆՊՐՈԿՈՒՄԱԼՈԼ]
58. PHEROMONES
[ՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM