English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PYE PYL PYO PYR PYU
selected terms: 73 page 1 of 1

1. PYELITIS
[ՊԻԵԼԻՏ (ԱՎԱԶԱՆԱԲՈՐԲ)]
38. PYRIMIDINE NUCLEOSIDES
[ՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ]
2. PYELOCYSTITIS
[ՊԻԵԼՈՑԻՍՏԻՏ]
39. PYRIMIDINE NUCLEOTIDES
[ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ]
3. PYELONEPHRITIS
[ՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ (ԱՎԱԶԱՆԱԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲ)]
40. PYRIMIDINES
[ՊԻՐԻՄԻԴԻՆՆԵՐ]
4. PYELONEPHRITIS, XANTHOGRANULOMATOUS
[ՊԻԵԼՈՆԵՖՐԻՏ ՔՍԱՆՏՈԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶԱՅԻՆ]
41. PYRIMIDINONES
[ՊԻՐԻՄԻԴԻՆՈՆՆԵՐ]
5. PYLORIC ANTRUM
[ՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔԻ ԽՈՌՈՉ]
42. PYRITHIAMINE
[ՊԻՐԻԹԻԱՄԻՆ]
6. PYLORIC STENOSIS
[ՊԻԼՈՐՈՍՏԵՆՈԶ (ՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ)]
43. PYRITHIOXIN
[ՊԻՐԻԴԻՏՈԼ, ՊԻՐԻՏԻՕՔՍԻՆ]
7. PYLORUS
[ՍՏԱՄՈՔՍԱԵԼՔ]
44. PYRODIFENIUM BROMIDE
[ՊԻՐՈԴԻՖԵՆԻՈՒՄԻ ԲՐՈՄԻԴ]
8. PYOCINS
[ՊԻՈՑԻՆՆԵՐ]
45. PYROGALLOL
[ՊԻՐՈԳԱԼՈԼ]
9. PYOCYANINE
[ՊԻՈՑԻԱՆԻՆ]
46. PYROGENS
[ՊԻՐՈԳԵՆՆԵՐ]
10. PYODERMA
[ՊԻՈԴԵՐՄԻԱ (ԹԱՐԱԽԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ)]
47. PYROGLOBULINS
[ՊԻՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ]
11. PYRAMIDAL TRACTS
[ԲՐԳԱՁԵՎ ՈՒՂԻՆԵՐ]
48. PYROGLUTAMATE HYDROLASE
[ՊԻՐՈԳԼՈՒՏԱՄԱՏ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ]
12. PYRAN COPOLYMER
[ՊԻՐԱՆԻ ՀԱՄԱՊՈԼԻՄԵՐ]
49. PYRONES
[ՊԻՐՈՆՆԵՐ]
13. PYRANS
[ՊԻՐԱՆՆԵՐ]
50. PYRONINE
[ՊԻՐՈՆԻՆ]
14. PYRANTEL
[ՊԻՐԱՆՏԵԼ]
51. PYROPHOSPHATASES
[ՊԻՐՈՖՈՍՖՈՏԱԶՆԵՐ]
15. PYRANTEL PAMOATE
[ՊԻՐԱՆՏԵԼԻ ՊԱՄՈԱՏ]
52. PYROPHOSPHATES
[ՊԻՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ]
16. PYRAZINAMIDE
[ՊԻՐԱԶԻՆԱՄԻԴ]
53. PYROPHOSPHORIC ACIDS
[ՊԻՐՈՖՈՍՖՈՐԱԹԹՈՒՆԵՐ]
17. PYRAZINES
[ՊԻՐԱԶԻՆՆԵՐ]
54. PYRROLES
[ՊԻՐՈԼՆԵՐ]
18. PYRAZOLES
[ՊԻՐԱԶՈԼՆԵՐ]
55. PYRROLIDINES
[ՊԻՐՈԼԻԴԻՆՆԵՐ]
19. PYRENES
[ՊԻՐԵՆՆԵՐ]
56. PYRROLIDINONES
[ՊԻՐՈԼԻԴԻՆՈՆՆԵՐ]
20. PYRETHRINS
[ՊԻՐԵԹՐԻՆՆԵՐ]
57. PYRROLIDONECARBOXYLIC ACID
[ՊԻՐՈԼԻԴՈՆԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒ]
21. PYRIDAZINES
[ՊԻՐԻԴԱԶԻՆՆԵՐ]
58. PYRROLINE CARBOXYLATE REDUCTASES
[ՊԻՐՈԼԻՆ ԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱՏ ՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ]
22. PYRIDINES
[ՊԻՐԻԴԻՆՆԵՐ]
59. PYRROLIZIDINE ALKALOIDS
[ՊԻՐՈԼԻԶԻԴԻՆԱՅԻՆ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ]
23. PYRIDINIUM COMPOUNDS
[ՊԻՐԻԴԻՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
60. PYRROLNITRIN
[ՊԻՐՈԼՆԻՏՐԻՆ]
24. PYRIDINOLCARBAMATE
[ՊԻՐԻԴԻՆՈԼԿԱՐԲԱՄԱՏ]
61. PYRUVALDEHYDE
[ՊԻՐՈԽԱՂՈՂԱԹԹՎԻ ԱԼԴԵՀԻԴ]
25. PYRIDONES
[ՊԻՐԻԴՈՆՆԵՐ]
62. PYRUVATE CARBOXYLASE
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶ]
26. PYRIDOSTIGMINE BROMIDE
[ՊԻՐԻԴՈՍՏԻԳՄԻՆԻ ԲՐՈՄԻԴ]
63. PYRUVATE CARBOXYLASE DEFICIENCY
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԿԱՐԲՈՔՍԻԼԱԶԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
27. PYRIDOXAL
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼ]
64. PYRUVATE DECARBOXYLASE
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ]
28. PYRIDOXAL KINASE
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼԿԻՆԱԶ]
65. PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEX
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱՅԻՆՀԱՄԱԼԻՐ]
29. PYRIDOXAL PHOSPHATE
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱԼՖՈՍՖԱՏ]
66. PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEX DEFICIENCY
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
30. PYRIDOXAMINE
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱՄԻՆ]
67. PYRUVATE KINASE
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԿԻՆԱԶ]
31. PYRIDOXAMINEPHOSPHATE OXIDASE
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱՄԻՆՖՈՍՖԱՏՕՔՍԻԴԱԶ]
68. PYRUVATE METABOLISM,INBORN ERRORS
[ՊԻՐՈՒՎԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
32. PYRIDOXIC ACID
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԱՅԻՆ ԹԹՈՒ]
69. PYRUVATE OXIDASE
[ՊԻՐՈՒՎԱՏՕՔՍԻԴԱԶ]
33. PYRIDOXINE
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԻՆ]
70. PYRUVATE,PHOSPHATE DIKINASE
[ՊԻՐՈՒՎԱՏ , ՖՈՍՖԱՏ ԴԻԿԻՆԱԶ]
34. PYRIDOXINE DEFICIENCY
[ՊԻՐԻԴՕՔՍԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
71. PYRUVATES
[ՊԻՐՈՒՎԱՏՆԵՐ]
35. PYRILAMINE
[ՊԻՐԻԼԱՄԻՆ]
72. PYRVINIUM COMPOUNDS
[ՊԻՐՎԻՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
36. PYRIMETHAMINE
[ՔԼՈՐԻԴԻՆ, ՊԻՐԻՄԵՏԱՄԻՆ]
73. PYURIA
[ՊԻՈՒՐԻԱ, ԹԱՐԱԽԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ]
37. PYRIMIDINE DIMERS
[ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ ԴԻՄԵՐՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM