English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PLA PLE PLO PLU
selected terms: 76 page 1 of 1

1. PLACEBO EFFECT
[ՊԼԱՑԵԲՈ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ԷՖԵԿՏ]
39. PLASMINOGEN INACTIVATORS
[ՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱՊԱԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ]
2. PLACEBOS
[ՊԼԱՑԵԲՈ]
40. PLASTICIZERS
[ՊԼԱՍՏԻՖԻԿԱՏՐՆԵՐ]
3. PLACENTA
[ԸՆԿԵՐՔ]
41. PLASTICS
[ՊԼԱՍՏՄԱՍԱ]
4. PLACENTA ACCRETA
[ԸՆԿԵՐՔԻ ՎԵՐԱՃՈՒՄ]
42. PLASTOCYANIN
[ՊԼԱՍՏՈՑԻԱՆԻՆ]
5. PLACENTA DISEASES
[ԸՆԿԵՐՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
43. PLASTOQUINONE
[ՊԼԱՍՏՈԽԻՆՈՆ]
6. PLACENTA PRAEVIA
[ԸՆԿԵՐՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՌԱՋԱԴԻՐ ԸՆԿԵՐՔ]
44. PLATELET ACTIVATING FACTOR
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏ - ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾՈՆ]
7. PLACENTAL EXTRACTS
[ԸՆԿԵՐՔԻ ԷՔՍՏՐԱԿՏՆԵՐ]
45. PLATELET ACTIVATION
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ]
8. PLACENTAL HORMONES
[ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
46. PLATELET ADHESIVENESS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐ, ԿՊՉՈՂ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ]
9. PLACENTAL INSUFFICIENCY
[ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
47. PLATELET AGGREGATION
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄ (ԱԳՐԵԳԱՑԻԱ)]
10. PLACENTAL LACTOGEN
[ԸՆԿԵՐՔԱՅԻՆ ԼԱԿՏՈԳԵՆ (ԿԱԹՆԱԾԻՆ)]
48. PLATELET AGGREGATION INHIBITORS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ԸՆԿՃՈՂՆԵՐ]
11. PLACENTATION
[ՊԼԱՑԵՆՏԱՑԻԱ]
49. PLATELET COUNT
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ]
12. PLAGIARISM
[ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ]
50. PLATELET FACTOR 3
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆ 3]
13. PLAGUE
[ԺԱՆՏԱԽՏ]
51. PLATELET FACTOR 4
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆ 4]
14. PLAGUE VACCINE
[ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ]
52. PLATELET FUNCTION TESTS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
15. PLANKTON
[ՊԼԱՆԿՏՈՆ]
53. PLATELET MEMBRANE GLYCOPROTEINS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹԻ ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ]
16. PLANNING TECHNIQUES
[ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ]
54. PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏ - ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ ԿԱԶՄՈՂ]
17. PLANT EXTRACTS
[ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄԶՎԱԾՔՆԵՐ]
55. PLATELETPHERESIS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏԱՖԵՐԵԶ]
18. PLANT OILS
[ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐ]
56. PLATINUM
[ՊԼԱՏԻՆ]
19. PLANT POISONING
[ԲՈՒՅՍԵՐՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ]
57. PLATYBASIA
[ՊԼԱՏԻԲԱԶԻԱ]
20. PLANT PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ]
58. PLATYHELMINTHS
[ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ ՏԱՓԱԿ]
21. PLANT TUMORS
[ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ]
59. PLATYPUS
[ԲԱԴԱԿՏՈՒՑ]
22. PLANTAGO
[ԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ]
60. PLAY AND PLAYTHINGS
[ԽԱՂԵՐ ԵՎ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ]
23. PLANTS
[ԲՈՒՅՍԵՐ]
61. PLAY THERAPY
[ԽԱՂԱԲՈՒԺՈՒՄ]
24. PLANTS, EDIBLE
[ԲՈՒՅՍԵՐ ՈՒՏԵԼՈՒ]
62. PLEASURE-PAIN PRINCIPLE
[ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ -ՊԱՏԺԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ]
25. PLANTS, MEDICINAL
[ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐ]
63. PLETHYSMOGRAPHY
[ՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ]
26. PLAQUE ASSAY
[ԿՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
64. PLETHYSMOGRAPHY, IMPEDANCE
[ՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ ԻՄՊԵԴԱՆՍԱՅԻՆ]
27. PLASMA
[ՊԼԱԶՄԱ]
65. PLETHYSMOGRAPHY,WHOLE BODY
[ՊԼԵՏԻԶՄՈԳՐԱՖԻԱ ԱՄԲՈՂՋ ՄԱՐՄՆԻ]
28. PLASMA CELLS
[ՊԼԱԶՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ]
66. PLEURA
[ՊԼԵՎՐԱ ԹՈՔԱՄԻԶ (ԿՐԾՔԱՄԻԶ)]
29. PLASMA EXCHANGE
[ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ (ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ)]
67. PLEURAL DISEASES
[ՊԼԵՎՐԱՅԻ (ԿՐԾՔԱՄԶԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
30. PLASMA SUBSTITUTES
[ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂՆԵՐ]
68. PLEURAL EFFUSION
[ՊԼԵՎՐԱԼ ԱՐՏԱՔԻՐՏ]
31. PLASMA VOLUME
[ՊԼԱԶՄԱՅԻ ԾԱՎԱԼ]
69. PLEURAL NEOPLASMS
[ՊԼԵՎՐԱՅԻ(ԿՐԾՔԱՄԶԻ) ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
32. PLASMACYTOMA
[ՊԼԱԶՄՈՑԻՏՈՄԱ]
70. PLEURISY
[ՊԼԵՎՐԻՏ(ԿՐԾՔԱՄԶԱԲՈՐԲ)]
33. PLASMALOGENS
[ՊԼԱԶՄԱԼՈԳԵՆՆԵՐ]
71. PLEURODYNIA, EPIDEMIC
[ՊԼԵՎՐՈԴԻՆԻԱ (ԿՐԾՔԱՄԶԱՑԱՎ) ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ]
34. PLASMAPHERESIS
[ՊԼԱԶՄԱՖԵՐԵԶ]
72. PLEUROPNEUMONIA
[ՊԼԵՎՐՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱ (ԿՐԾՔԱՄԶԻ ԵՎ ԹՈՔԵՐԻ ԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)]
35. PLASMIDS
[ՊԼԱԶՄԻԴՆԵՐ]
73. PLEUROPNEUMONIA, CONTAGIOUS
[ՊԼԵՎՐՈՊՆԵՎՄՈՆԻԱ ՀՊԱՎԱՐԱԿԻՉ]
36. PLASMINOGEN
[ՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆ]
74. PLOIDIES
[ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔ]
37. PLASMINOGEN ACTIVATOR, TISSUE- TYPE
[ՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ) ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԻՊԻ]
75. PLUMMER-VINSON SYNDROME
[ՊԼԱՄԵՐ-ՎԻՆՍՈՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
38. PLASMINOGEN ACTIVATORS
[ՊԼԱԶՄԻՆՈԳԵՆԻ ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂՆԵՐ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ)]
76. PLUTONIUM
[ՊԼՈՒՏՈՆԻՈՒՄ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM