English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PHA PHE PHI PHL PHO PHR PHT PHY PHú
selected terms: 240 page 1 of 3

1. PHAGOCYTE BACTERICIDAL DYSFUNCTION
[ՖԱԳՈՑԻՏՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ]
51. PHENOPERIDINE
[ՖԵՆՈՊԵՐԻԴԻՆ]
2. PHAGOCYTES
[ՖԱԳՈՑԻՏՆԵՐ]
52. PHENOTHIAZINE TRANQUILIZERS
[ՏՐԱՆԿՎԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ]
3. PHAGOCYTOSIS
[ՖԱԳՈՑԻՏՈԶ]
53. PHENOTHIAZINES
[ՖԵՆՈՏԻԱԶԻՆՆԵՐ]
4. PHAGOSOMES
[ՖԱԳՈՍՈՄՆԵՐ]
54. PHENOTYPE
[ՖԵՆՈՏԻՊ]
5. PHALLOIDINE
[ՖԱԼՈԻԴԻՆ]
55. PHENOXYACETATES
[ՖԵՆՕՔՍԻԱՑԵՏԱՏՆԵՐ]
6. PHANTOM LIMB
[ՖԱՆՏՈՄԱՅԻՆ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ]
56. PHENOXYBENZAMINE
[ՖԵՆՕՔՍԻԲԵՆԶԱՄԻՆ]
7. PHARMACEUTIC AIDS
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՕԺԱՆԴԱԿ]
57. PHENPROCOUMON
[ՄԱՐԿՈՒՄԱՐ, ՖԵՆՊՐՈԿՈՒՄԱԼՈԼ]
8. PHARMACEUTICAL SERVICES
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
58. PHENTERMINE
[ՖԵՆՏԵՐՄԻՆ]
9. PHARMACIES
[ԴԵՂԱՏՆԵՐ]
59. PHENTOLAMINE
[ՖԵՆՏՈԼԱՄԻՆ]
10. PHARMACISTS
[ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐ]
60. PHENYL ETHERS
[ՖԵՆԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐՆԵՐ]
11. PHARMACISTS' AIDES
[ԴԵՂԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ]
61. PHENYLACETATES
[ՖԵՆԻԼԱՑԵՏԱՏՆԵՐ]
12. PHARMACOGENETICS
[ՖԱՐՄԱԿՈԳԵՆԵՏԻԿԱ]
62. PHENYLALANIL T RNA SYNTHETASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻԼ T ՌՆԹ ՍԻՆԹԵՏԱԶ]
13. PHARMACOGNOSY
[ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ]
63. PHENYLALANINE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ]
14. PHARMACOKINETICS
[ՖԱՐՄԱԿՈԿԻՆԵՏԻԿԱ]
64. PHENYLALANINE AMMONIA-LYASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆ -ԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶ]
15. PHARMACOLOGY
[ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱ, ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
65. PHENYLALANINE HYDROXYLASE
[ՖԵՆԻԼԱԼԱՆԻՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ]
16. PHARMACOLOGY CLINICAL
[ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ]
66. PHENYLBUTAZONE
[ԲՈՒՏԱԴԻՈՆ, ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԱԶՈՆ]
17. PHARMACOPOEIAS
[ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐ]
67. PHENYLBUTYRATES
[ՖԵՆԻԼԲՈՒՏԻՐԱՏՆԵՐ]
18. PHARMACOPOEIAS, HOMEOPATHIC
[ՖԱՐՄԱԿՈՊԵԱՆԵՐ ՀՈՄԵՈՊԱՏԻԿ]
68. PHENYLEPHRINE
[ՖԵՆԻԼԷՖՐԻՆ]
19. PHARMACY
[ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ]
69. PHENYLETHYLMALONAMIDE
[ՖԵՆԻԼԷԹԻԼՄԱԼՈՆԱՄԻԴ]
20. PHARMACY ADMINISTRATION
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ]
70. PHENYLGLYOXAL
[ՖԵՆԻԼԳԼԻՕՔՍԱԼ]
21. PHARMACY SERVICE, HOSPITAL
[ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ]
71. PHENYLHYDRAZINES
[ՖԵՆԻԼՀԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐ]
22. PHARYNGEAL DISEASES
[ԸՄՊԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
72. PHENYLISOPROPYLADENOSINE
[ՖԵՆԻԼԻԶՈՊՐՈՊԻԼԱԴԵՆՈԶԻՆ]
23. PHARYNGEAL MUSCLES
[ԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՄԿԱՆՆԵՐ]
73. PHENYLKETONURIA
[ՖԵՆԻԼԿԵՏՈՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ]
24. PHARYNGEAL NEOPLASMS
[ԸՄՊԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
74. PHENYLMERCURIC ACETATE
[ՖԵՆԻԼՄԵՐԿՈՒՐԻԱՑԵՏԱՏ]
25. PHARYNGECTOMY
[ՖԱՐԻՆԳԷԿՏՈՄԻԱ ( ԸՄՊԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ)]
75. PHENYLMERCURY COMPOUNDS
[ՖԵՆԻԼՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
26. PHARYNGITIS
[ՖԱՐԻՆԳԻՏ, ԸՄՊԱՆԱԲՈՐԲ]
76. PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
[ՖԵՆԻԼՄԵՏԻԼՍՈՒԼՖՈՆԻԼՖՏՈՐԻԴ]
27. PHARYNGOSTOMY
[ԸՄՊԱՆԻ ԽՈՒՂԱԿ]
77. PHENYLPROPANOLAMINE
[ՆՈՐԷՖԵԴՐԻՆ, ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԱՆՈԼԱՄԻՆ]
28. PHARYNX
[ԸՄՊԱՆ, ԿՈԿՈՐԴ]
78. PHENYLPROPIONATES
[ՖԵՆԻԼՊՐՈՊԻՈՆԱՏՆԵՐ]
29. PHENACETIN
[ՖԵՆԱՑԵՏԻՆ]
79. PHENYLPYRUVIC ACIDS
[ՖԵՆԻԼՊԻՐՈԽԱՂՈՂԱԹԹՈՒՆԵՐ]
30. PHENANTHRENES
[ՖԵՆԱՆՏՐԵՆՆԵՐ]
80. PHENYLTHIAZOLYLTHIOUREA
[ՖԵՆԻԼԹԻԱԶՈԼԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ]
31. PHENANTHRIDINES
[ՖԵՆԱՆՏՐԻԴԻՆՆԵՐ]
81. PHENYLTHIOHYDANTOIN
[ՖԵՆԻԼԹԻՈՀԻԴԱՆՏՈԻՆ]
32. PHENANTHROLINES
[ՖԵՆԱՆՏՐՈԼԻՆՆԵՐ]
82. PHENYLTHIOUREA
[ՖԵՆԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ]
33. PHENAZINES
[ՖԵՆԱԶԻՆՆԵՐ]
83. PHENYLUREA COMPOUNDS
[ՖԵՆԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
34. PHENAZOCINE
[ՖԵՆԱԶՈՑԻՆ]
84. PHENYTOIN
[ԴԻՖԵՆԻՆ, ՖԵՆԻՏՈԻՆ]
35. PHENAZOPYRIDINE
[ՖԵՆԱԶՈՊԻՐԻԴԻՆ]
85. PHEOCHROMOCYTOMA
[ՖԵՈՔՐՈՄՈՑԻՏՈՄԱ]
36. PHENCYCLIDINE
[ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆ]
86. PHEROMONES
[ՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐ]
37. PHENCYCLIDINE ABUSE
[ՖԵՆՑԻԿԼԻԴԻՆԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ]
87. PHILADELPHIA
[ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱ]
38. PHENELZINE
[ՖԵՆԵԼԶԻՆ]
88. PHILADELPHIA CHROMOSOME
[ՔՐՈՄՈՍՈՄ ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱԿԱՆ]
39. PHENETHANOLAMINE -METHYLTRANSFERASE
[ՖԵՆԻԼԷԹԱՆՈԼԱՄԻՆ N-ՄԵԹԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ]
89. PHILATELY
[ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ]
40. PHENETHIYLAMINES
[ՖԵՆԵՏԻԼԱՄԻՆՆԵՐ]
90. PHILIPPINES
[ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ]
41. PHENETHYL ALCOHOL
[ՖԵՆԵՏԻԼ ՍՊԻՐՏ]
91. PHILOLOGY
[ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ]
42. PHENFORMIN
[ՖԵՆՖՈՐՄԻՆ]
92. PHILOLOGY, CLASSICAL
[ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԿԱՆ]
43. PHENINDIONE
[ՖԵՆԻԼԻՆ, ՖԵՆԻՆԴԻՈՆ]
93. PHILOLOGY, ORIENTAL
[ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ]
44. PHENIPRAZINE
[ՖԵՆԻՊՐԱԶԻՆ]
94. PHILOLOGY, ROMANCE
[ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՄԱՆԱԿԱՆ]
45. PHENIRAMINE
[ՖԵՆԻՐԱՄԻՆ]
95. PHILOSOPHY
[ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ]
46. PHENMETRAZINE
[ԳՐԱՑԻԴԻՆ, ՖԵՆՄԵՏՐԱԶԻՆ]
96. PHILOSOPHY, MEDICAL
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ]
47. PHENOBARBITAL
[ՖԵՆՈԲԱՐԲԻՏԱԼ]
97. PHILOSOPHY, NURSING
[ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ]
48. PHENOLPHTHALEINS
[ՖԵՆՈԼՖԹԱԼԵԻՆՆԵՐ]
98. PHILOSOPHY,DENTAL
[ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ]
49. PHENOLS
[ՖԵՆՈԼՆԵՐ]
99. PHIMOSIS
[ՖԻՄՈԶ]
50. PHENOLSULFONPHTHALEN
[ՖԵՆՈԼՍՈՒԼՖՈՖՏԱԼԵԻՆ]
100. PHLEBITIS
[ՖԼԵԲԻՏ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM