English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H( H- HA HE HI HL HN HO HT HU HY
HAB HAE HAF HAG HAI HAL HAM HAN HAP HAR HAT HAV HAW HAZ
selected terms: 53 page 1 of 1

1. HABITS
[ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
28. HALOPERIDOL
[ՀԱԼՈՊԵՐԻԴՈԼ]
2. HABITUATION(PSYCHOPHYSIOLOGY)
[ԸՆՏԵԼԱՑՈՒՄ,ՎԱՐԺԵՑՈՒՄ (ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ)]
29. HALOTHANE
[ՖՏՈՐՈՏԱՆ]
3. HAEMOBARTONELLA
[ՀԵՄՈԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ]
30. HAMARTOMA
[ՀԱՄԱՐՏՈՄԱ]
4. HAEMONCHIASIS
[ՀԵՄՈՆԽՈԶ]
31. HAMARTOMA SYNDROME, MULTIPLE
[ՀԱՄԱՐՏՈՄԱՅԻ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
5. HAEMOPHILUS INFECTIONS
[ՎԱՐԱԿՆԵՐ HAEMOPHILUS]
32. HAMSTERS
[ՀԱՄՍՏԵՐԵՐ]
6. HAFNIUM
[ՀԱՖՆԻՈՒՄ]
33. HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE
[ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ, ՈՏՔ, ԲԵՐԱՆ]
7. HAGFISH
[ՄԻՔՍԻՆՆԵՐ]
34. HAND-SCHUELLER-CHRISTIAN SYNDROME
[ՀԵԴ-ՇՅՈՒԼԵՐ- ԿՐԻՍՉԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
8. HAIR
[ՄԱԶԵՐ]
35. HANDLING (PSYCHOLOGY)
[ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)]
9. HAIR CELLS
[ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ (ՆԵՐՔԻՆ ԱԿԱՆՋԻ)]
36. HANDWRITING
[ՁԵՌԱԳԻՐ]
10. HAIR CELLS, INNER
[ՄԱԶԱԿԱԶՄ ԶԳԱՑՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՆԵՐՔԻՆ]
37. HAPLOIDY
[ՀԱՊԼՈԻԴԻԱ (ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
11. HAIR COLOR
[ՄԱԶԵՐԻ ԳՈՒՅՆ]
38. HAPPINESS
[ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ]
12. HAIR DISEASES
[ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
39. HAPTENS
[ՀԱՊԼՈԻԴՆԵՐ]
13. HAIR DYES
[ՄԱԶԵՐԻ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ]
40. HAPTOGLOBINS
[ՀԱՊՏՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ]
14. HAIR PREPARATIONS
[ԴԵՂԵՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
41. HARDERIAN GLAND
[ՀԱՐԴԵՐՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ]
15. HAIR REMOVAL
[ՄԱԶԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ]
42. HARDNESS
[ՊՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՐԾՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
16. HAITI
[ՀԱԻԹԻ]
43. HARDNESS TESTS
[ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
17. HALCINONIDE
[ՀԱԼՑԻՆՈՆԻԴ]
44. HARMALINE
[ՀԱՐՄԱԼԻՆ]
18. HALF-LIFE
[ԿԻՍԱՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՇՐՋԱՆ]
45. HARMINE
[ՀԱՐՄԻՆ]
19. HALFWAY HOUSES
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ]
46. HARRINGTONINES
[ՀԱՐԻՆԳՏՈՆԻՆՆԵՐ]
20. HALLERMANN`S SYNDROME
[ՀԱԼԵՐՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
47. HARTNUP DISEASE
[ՀԱՐՏՆՈՒՊԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
21. HALLERVORDEN-SPATZ SYNDROME
[ՀԱԼԷՐՎՈՐԴԵՆ ՇՊԱՏՑԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
48. HARVEY SARCOMA VIRUS
[ՀԱՐՎԵԻ ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
22. HALLUCINATIONS
[ՑՆՈՐՔ]
49. HATE
[ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ]
23. HALLUCINOGENS
[ՑՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐ]
50. HAVERSIAN SYSTEM
[ՀԱՎԵՐՍՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՈՍԿՐԵՐԻ)]
24. HALLUX
[ՄԵԾ ՄԱՏ ՈՏՔԻ]
51. HAWAII
[ՀԱՎԱՅԱՆ (ԿՂԶԻՆԵՐ)]
25. HALOBACTERIUM
[ՀԱԼՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
52. HAZARDOUS SUBSTANCES
[ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ]
26. HALOFENATE
[ՀԱԼՈՖԵՆԱՏ]
53. HAZARDOUS WASTE
[ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐ]
27. HALOGENS
[ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM