English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X X- XA XE XI XY
selected terms: 34 page 1 of 1

1. X CHROMOSOME
[ԻՔՍ-ՔՐՈՄՈՍՈՄ]
18. XENON
[ՔՍԵՆՈՆ]
2. X-RAY DIFFRACTION
[ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱ]
19. XENON ISOTOPES
[ՔՍԵՆՈՆ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
3. X-RAY FILM
[ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ԺԱՊԱՎԵՆ]
20. XENON RADIOISOTOPES
[ՔՍԵՆՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԳՈՐԾՈՒՆ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
4. X-RAY INTENSIFYING SCREENS
[ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉ ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ]
21. XERODERMA PIGMENTOSUM
[ՉՈՐԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ]
5. X-RAY THERAPY
[ՌԵՆՏԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ]
22. XEROMAMMOGRAPHY
[ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ]
6. XANTHENES
[ՔՍԱՆԹԵՆՆԵՐ]
23. XEROPHTHALMIA
[ՔՍԵՐՈՖԹԱԼՄԻԱ (ՉՈՐԱՉՔՈՒԹՅՈՒՆ)]
7. XANTHINE ALMALOIDS
[ՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ]
24. XERORADIOGRAPHY
[ԷԼԵԿՏՐԱՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
8. XANTHINE DEHYDROGENASE
[ՔՍԱՆԹԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ]
25. XEROSTOMIA
[ԲԵՐԱՆԻ ՉՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՔՍԵՐՈՍՏՈՄԻԱ)]
9. XANTHINE OXIDASE
[ՔՍԱՆԹԻՆՕՔՍԻԴԱԶ]
26. XIPAMIDE
[ՔՍԻՊԱՄԻԴ]
10. XANTHINES
[ՔՍԱՆԹԻՆՆԵՐ]
27. XIPHOID BONE
[ԹՐԱՁԵՎ ԵԼՈՒՍՏ]
11. XANTHINOL NIACINATE
[ՔՍԱՆԹԻՆՈԼ ՆԻԿՈՏԻՆԱՏ]
28. XYLANS
[ՔՍԻԼԱՆՆԵՐ]
12. XANTHOMATOSIS
[ՔՍԱՆԹՈՄԱՏՈԶ]
29. XYLAZINE
[ՔՍԻԼԱԶԻՆ]
13. XANTHOMONAS
[ՔՍԱՆԹՈՄՈՆԱԴՆԵՐ]
30. XYLENES
[ՔՍԻԼՈԼՆԵՐ]
14. XANTHOPHYLL
[ՔՍԱՆԹՈՖԻԼ (ԴԵՂՆԱՍԵՐ)]
31. XYLITOL
[ՔՍԻԼԻՏ]
15. XANTHOPTERIN
[ՔՍԱՆԹՈՊՏԵՐԻՆ]
32. XYLOSE
[ՔՍԻԼՈԶ]
16. XANTHURENATES
[ՔՍԱՆԹՈՒՐԵՆԱՏՆԵՐ]
33. XYLOSIDASES
[ՔՍԻԼՈԶԻԴԱԶՆԵՐ]
17. XENOBIOTICS
[ՔՍԵՆՈԲԻՈՏԻԿՆԵՐ]
34. XYLULOSE
[ՔՍԻԼՈՒԼՈԶ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM