English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H( H- HA HE HI HL HN HO HT HU HY
HEA HEB HED HEE HEI HEL HEM HEP HER HES HET HEX
selected terms: 284 page 1 of 3

1. HEAD
[ԳԼՈՒԽ]
51. HEART ATRIUM
[ՆԱԽԱՍԻՐՏ]
2. HEAD AND NECK NEOPLASMS
[ԳԼԽԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
52. HEART DEFECTS ,CONGENITAL
[ՍՐՏԻ ԱՐԱՏՆԵՐ ԲՆԱԾԻՆ]
3. HEAD INJURIES
[ԳԼԽԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
53. HEART SEPTAL DEFECTS, ATRIAL
[ՄԻՋՆԱԽԱՍՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱՊԱՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
4. HEAD PROTECTIVE DEVICES
[ԳԼՈՒԽ, ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ]
54. HEART SEPTAL DEFECTS, VENTRICULAR
[ՄԻՋՓՈՐՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆԱՊԱՏԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԴԵՖԵԿՏՆԵՐ)]
5. HEADACHE
[ԳԼԽԱՑԱՎ]
55. HEARTBURN
[ԱՅՐՈՑ]
6. HEALTH
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ]
56. HEARTWATER DISEASE
[ՀԻԴՐՈՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ]
7. HEALTH AND DISEASE (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)]
57. HEAT
[ՏԱՔՈՒԹՅՈՒՆ]
8. HEALTH BEHAVIOR
[ԱՌՈՂՋ ԿՅԱՆՔԻ ՁԵՎ]
58. HEAT EXHAUSTION
[ՋԵՐՄԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ]
9. HEALTH BENEFIT PLANS,EMPLOYEE
[ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
59. HEAT-SHOCK PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇՈԿԻ]
10. HEALTH CARE COALITIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՆ)]
60. HEATING
[ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ]
11. HEALTH CARE RATIONING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ]
61. HEAVY CHAIN DISEASE
[ԾԱՆՐ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
12. HEALTH FACILITIES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
62. HEBRIDES
[ՀԵԲՐԻԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ]
13. HEALTH FACILITIES, PROPRIETARY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ]
63. HEDGENOGS
[ՈԶՆԻՆԵՐ]
14. HEALTH FACILITY ADMINISTRATORS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ]
64. HEEL
[ԳԱՐՇԱՊԱՐ , ԿՐՈՒՆԿ]
15. HEALTH FACILITY CLOSURE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ]
65. HEINZ BODIES
[ՀԵՅՆՑԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ]
16. HEALTH FACILITY ENVIRONMENT
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ]
66. HELIANTHUS
[ԱՐԵՎԱԾԱՂԻԿ]
17. HEALTH FACILITY MERGER
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ]
67. HELIOTHERAPY
[ՀԵԼԻՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԱՐԵՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)]
18. HEALTH FACILITY MOVING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺ]
68. HELIUM
[ՀԵԼԻՈՒՄ]
19. HEALTH FACILITY PLANNING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
69. HELIX (SNAILS)
[ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ (ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ)]
20. HEALTH FACILITY SIZE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ]
70. HELMINTH PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՃԻՃՎԱՅԻՆ]
21. HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATIONS
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ (ԱՄՆ)]
71. HELMINTHIASIS
[ՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ]
22. HEALTH MANPOWER
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴՐԵՐ]
72. HELMINTHIASIS, ANIMAL (NON MESH)
[ՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ)]
23. HEALTH OCCUPATIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
73. HELMINTHOSPORIUM
[ՀԵԼՄԻՆՏՈՍՊՈՐԻՈՒՄ]
24. HEALTH PERSONNEL (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ (ԱՐՏ)]
74. HELMINTHS
[ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ]
25. HEALTH PHYSICS
[ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՀԻԳԻԵՆԱ]
75. HELPING BEHAVIOR
[ՎԱՐՔ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ]
26. HEALTH PLAN IMPLEMENTATION
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ]
76. HELPLESSNESS, LEARNED
[ՑՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՇՓՈԹՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]
27. HEALTH PLANNING
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ]
77. HELSINKI DECLARATION
[ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ]
28. HEALTH PLANNING COUNCILS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ]
78. HEMADSORPTION
[ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱ ԱՐՆԱԿԼԱՆՈՒՄ]
29. HEALTH PLANNING GUIDELINES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ]
79. HEMADSORPTION INHIBITION TESTS
[ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
30. HEALTH PLANNING ORGANIZATIONS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ]
80. HEMAGGLUTINATION
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
31. HEALTH PLANNING SUPPORT
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ]
81. HEMAGGLUTINATION INHIBITION TESTS
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
32. HEALTH PLANNING TECHNICAL ASSISTANCE
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՆՈՒԹՅՈՒՆ]
82. HEMAGGLUTINATION TESTS
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
33. HEALTH POLICY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
83. HEMAGGLUTINATION, VIRAL
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
34. HEALTH PRIORITIES
[ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ]
84. HEMAGGLUTININS
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐ)]
35. HEALTH PROMOTION
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ]
85. HEMAGGLUTININS, VIRAL
[ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
36. HEALTH RESORTS
[ԿՈՒՐՈՐՏՆԵՐ]
86. HEMANGIOENDOTHELIOMA
[ՀԵՄԱՆԳԻՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈՄԱ]
37. HEALTH RESOURCES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ]
87. HEMANGIOMA
[ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ]
38. HEALTH SERVICES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
88. HEMANGIOMA, CAVERNOUS
[ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ ԽՈՐՇԱԿԱՅԻՆ]
39. HEALTH SERVICES ACCESSIBILITY
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
89. HEMANGIOPERICYTOMA
[ՀԵՄԱՆԳԻՈՊԵՐԻՑԻՏՈՄԱ]
40. HEALTH SERVICES ADMINISTRATION (NON MESH)
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ԱՐՏ)]
90. HEMANGIOSARCOMA
[ՀԵՄԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ]
41. HEALTH SERVICES FOR THE AGED
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
91. HEMARTHROSIS
[ՀԵՄԱՐԹՐՈԶ]
42. HEALTH SERVICES NEEDS AND DEMAND
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ]
92. HEMATEMESIS
[ՓՍԽՈՒՄ ԱՐՅՈՒՆԱՅԻՆ]
43. HEALTH SERVICES RESEARCH
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
93. HEMATINICS
[ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
44. HEALTH SERVICES, INDIGENOUS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ]
94. HEMATOCELE
[ՀԵՄԱՏՈՑԵԼԵ]
45. HEALTH STATUS
[ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՏՈՒՍ]
95. HEMATOCOLPOS
[ՀԵՄԱՏՈԿՈԼՊՈՍ]
46. HEALTH STATUS INDICATORS
[ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ]
96. HEMATOCRIT
[ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏ ԹԻՎ]
47. HEALTH SURVEYS
[ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
97. HEMATOLOGIC AGENTS (NON MESH)
[ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)]
48. HEALTH SYSTEMS AGENCIES
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՄՆ)]
98. HEMATOLOGIC DISEASES
[ԱՐՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
49. HEALTH SYSTEMS PLANS
[ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ]
99. HEMATOLOGIC TESTS
[ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
50. HEALTHY WORKER EFFECT
[ԱՌՈՂՋ ԲԱՆՎՈՐ (ՖԵՆՈՄԵՆ)]
100. HEMATOLOGIC, GASTRIC, RENAL AGENTS (NON MESH)
[ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԵՐԻԿԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM