English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B- BA BC BE BH BI BK BL BO BR BU BY
BRA BRE BRI BRO BRU BRY
selected terms: 93 page 1 of 1

1. BRACES
[ՏԱԲԱՏԱՁԻԳՆԵՐ]
48. BROMHEXINE
[ԲՐՈՄՀԵՔՍԻՆ]
2. BRACHIAL ARTERY
[ԲԱԶԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
49. BROMIDES
[ԲՐՈՄԻԴՆԵՐ]
3. BRACHIAL PLEXUS
[ԲԱԶԿԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ]
50. BROMINE
[ԲՐՈՄ]
4. BRACHYTHERAPY
[ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ՄՈՏՖՈԿՈՒՍԱՅԻՆ]
51. BROMINE RADIOISOTOPES
[ԲՐՈՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
5. BRADYCARDIA
[ԲՐԱԴԻԿԱՐԴԻԱ]
52. BROMISOVALUM
[ԲՐՈՄԻԶՈՎԱԼ]
6. BRADYKININ
[ԲՐԱԴԻԿԻՆԻՆ]
53. BROMOBENZENES
[ԲՐՈՄԲԵՆԶՈԼՆԵՐ]
7. BRAIN
[ԳԼԽՈՒՂԵՂ]
54. BROMOBENZOATES
[ԲՐՈՄԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ]
8. BRAIN ABSCESS
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ]
55. BROMOCRIPTINE
[ԲՐՈՄՈԿՐԻՊՏԻՆ]
9. BRAIN CHEMISTRY
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՔԻՄԻԱ]
56. BROMODEOXYCYTIDINE
[ԲՐՈՄԴԵԶՕՔՍԻՑԻՏԻԴԻՆ]
10. BRAIN CONCUSSION
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՈՒՄ]
57. BROMODEOXYURIDINE
[ԲՐՈՄԴԵԶՕՔՍԻՈՒՐԻԴԻՆ]
11. BRAIN DAMAGE, CHRONIC
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
58. BROMOSUCCINIMIDE
[ԲՐՈՄՍՈՒԿԿՑԻՆԻՄԻԴ]
12. BRAIN DEATH
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԱՀ]
59. BROMOTRICHLOROMETHANE
[ԲՐՈՄՏՐԻՔԼՈՐՄԵԹԱՆ]
13. BRAIN DISEASES
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
60. BROMOURACIL
[ԲՐՈՄՈՒՐԱՑԻԼ]
14. BRAIN DISEASES, METABOLIC
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ]
61. BROMPHENIRAMINE
[ԲՐՈՄՖԵՆԻՐԱՄԻՆ]
15. BRAIN EDEMA
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՅՏՈՒՑ]
62. BROMPHENOL BLUE
[ԲՐՈՄՖԵՆՈԼԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ]
16. BRAIN INJURIES
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
63. BROMTHYMOL BLUE
[ԲՐՈՄԹԻՄՈԼԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ]
17. BRAIN NEOPLASMS
[ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
64. BRONCHI
[ԲՐՈՆԽՆԵՐ]
18. BRAIN STEM
[ՈՒՂԵՂԻ ՑՈՂԱՆ]
65. BRONCHIAL ARTERIES
[ԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ]
19. BRANCHIAL REGION
[ԽՌԻԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ]
66. BRONCHIAL CYST
[ԲՐՈՆԽԱԾԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ]
20. BRANCHIOMA
[ԲՐԱՆԽԻՈՄԱ (ԽՌԻԿՈՒՌՈՒՑՔ)]
67. BRONCHIAL DISEASE
[ԲՐՈՆԽՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
21. BRASSICA
[ԽԱՉԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐ]
68. BRONCHIAL FISTULA
[ԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ]
22. BRAZIL
[ԲՐԱԶԻԼԻԱ]
69. BRONCHIAL NEOPLASMS
[ԲՐՈՆԽՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
23. BREAD
[ՀԱՑ]
70. BRONCHIAL PROVOCATION TESTS
[ԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
24. BREAST
[ԿՐԾՔԱԳԵՂՁ]
71. BRONCHIECTASIS
[ԲՐՈՆԽՈԷԿՏԱԶԻԱ]
25. BREAST DISEASES
[ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
72. BRONCHIOLITIS
[ԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ]
26. BREAST FEEDING
[ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐԵԼԸ]
73. BRONCHIOLITIS OBLITERANS
[ԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ ԽՑԱՆՈՂ]
27. BREAST NEOPLASMS
[ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
74. BRONCHIOLITIS, VIRAL
[ԲՐՈՆԽԻՈԼԻՏ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ]
28. BREATH TESTS
[ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
75. BRONCHITIS
[ԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲ]
29. BREATHING EXERCISES
[ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
76. BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID
[ԲՐՈՆԽԱԼՎԵՈԼՅԱՐ ԼՎԱՑՈՂ ՀԵՂՈՒԿ]
30. BREECH PREZENTATION
[ՀԵՏՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ]
77. BRONCHODILATOR AGENTS
[ԲՐՈՆԽԱԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
31. BREEDING
[ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲՈՒԾՈՒՄ]
78. BRONCHOPNEUMONIA
[ԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱԲՈՐԲ]
32. BRENNER TUMOR
[ԲՐԵՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ]
79. BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA
[ԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱՅԻՆ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
33. BRETYLIUM COMPOUNDS
[ԲՐԵՏԻԼԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
80. BRONCHOPULMONARY SEQUESTRATION
[ԲՐՈՆԽԱԹՈՔԱՅԻՆ ԲԵԿՈՐԱՆՋԱՏՈՒՄ (ՍԵԿՎԵՍՏՐԱՑԻԱ)]
34. BRETYLIUM TOSYLATE
[ԲՐԵՏԻԼԻՈՒՄԻ ՏՈԶԻԼԱՏ (ՆՇԻԿԱԲՈՐԲ)]
81. BRONCHOSCOPY
[ԲՐՈՆԽԱԴԻՏՈՒՄ]
35. BRIDGED COMPOUNDS
[ԿԱՄՐՋԻԿԱՅԻՆ ԿԱՊ, ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
82. BRONCHOSPIROMETRY
[ԲՐՈՆԽՈՍՊԻՐՈՄԵՏՐԻԱ (ԲՐՈՆԽԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԱՉԱՓՈՒՄ)]
36. BRILL`S DISEASE
[ԲՐԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
83. BROWN FAT
[ԳՈՐՇ ՃԱՐՊ]
37. BRINOLASE
[ԲՐԻՆՈԼԱԶ]
84. BRUCELLA
[ԲՐՈՒՑԵԼԱՆԵՐ]
38. BRITH INJURIES
[ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
85. BRUCELLA VACCINE
[ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՎԱԿՑԻՆԱ ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶԱՅԻՆ]
39. BRITISH COLUMBIA
[ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ]
86. BRUCELLOSIS
[ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶ]
40. BROADSIDES
[ՊԼԱԿԱՏՆԵՐ]
87. BRUCELLOSIS, BOVINE
[ԲՐՈՒՑԵԼՅՈԶ ԿՈՎԱՅԻՆ ՏԻՊԻ]
41. BROCHOGRAPHY
[ԲՐՈՆԽԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
88. BRUCINE
[ԲՐՈՒՑԻՆ]
42. BROCRESINE
[ԲՐՈԿՐԵԶԻՆ]
89. BRUGIA
[ԲՐՈՒԳԻԱ]
43. BROMATES
[ԲՐՈՄԱՏՆԵՐ]
90. BRUNEI
[ԲՐՈՒՆԵՅ]
44. BROMAZEPAM
[ԲՐՈՄԱԶԵՊԱՄ]
91. BRUNNER`S GLANDS
[ԲՐՈՒՆԵՐՅԱՆ ԳԵՂՁԵՐ]
45. BROMCRESOL GREEN
[ԲՐՈՄԿՐԵԶՈԼ ԿԱՆԱՉ]
92. BRUXISM
[ԲՐՈՒԿՍԻԶՄ]
46. BROMCRESOL PURPLE
[ԲՐՈՄԿՐԵԶՈԼ ԾԻՐԱՆԱԳՈՒՅՆ (ՊՈՒՐՊՈՒՐԱՅԻՆ)]
93. BRYOZOA
[ՄԱՄՌԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ]
47. BROMELAINS
[ԲՐՈՄԵԼԱԻՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM