English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B- BA BC BE BH BI BK BL BO BR BU BY
BLA BLE BLI BLO BLU
selected terms: 74 page 1 of 1

1. BLACKS
[ՆԵԳՐԵՐ]
38. BLOOD GAS ANALYSIS
[ԱՐՅԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶ]
2. BLACKWATER FEVER
[ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴ]
39. BLOOD GAS MONITORING, TRANSCUTANEOUS
[ԱՐՅԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՎ]
3. BLADDER
[ՄԻԶԱՊԱՐԿ]
40. BLOOD GROUP INCOMPATIBILITY
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
4. BLADDER CALCULI
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՔԱՐԵՐ]
41. BLOOD GROUPING AND CROSSMATCHING
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ ԽԱՉԱՁԵՎ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ]
5. BLADDER DISEASES
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
42. BLOOD GROUPS
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ]
6. BLADDER EXSTROPHY
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԱՐՏԱՇՐՋՈՒՄ]
43. BLOOD PHYSIOLOGY (NON MESH)
[ԱՐՅՈՒՆ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)]
7. BLADDER FISTULA
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԽՈՒՂԱԿ]
44. BLOOD PLATELET DISORDERS
[ՏՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ]
8. BLADDER NECK OBSTRUCTION
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԽՑԱՆՈՒՄ]
45. BLOOD PRESERVATION
[ԱՐՅՈՒՆ, ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ]
9. BLADDER NEOPLASMS
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
46. BLOOD PRESSURE
[ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ]
10. BLADDER, NEUROGENIC
[ՄԻԶԱՐԳԱԿՄԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
47. BLOOD PRESSURE DETERMINATION
[ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՈՐՈՇՈՒՄԸ (ՉԱՓՈՒՄԸ)]
11. BLADE IMPLANTATION
[ԹԻԹԵՂԻԿՆԵՐ ՆԵՐՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ]
48. BLOOD PRESSURE MONITORS
[ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՈՆԻՏՈՐՆԵՐ]
12. BLAST CRISIS
[ԲԼԱՍՏԱՅԻՆ ԿՐԻԶ]
49. BLOOD PROTEIN DISORDERS
[ԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
13. BLAST INJURIES
[ԿՈՆՏՈՒԶԻԱ (ՍԱԼՋԱՐԴ)]
50. BLOOD PROTEIN ELECTROPHORESIS
[ԱՐՅԱՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ]
14. BLASTOCLADIELLA
[ԲԼԱՍՏՈԿԼԱԴԻԵԼԱ]
51. BLOOD PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԱՐՅԱՆ]
15. BLASTOCYST
[ԲԼԱՍՏՈՑԻՍՏԱ]
52. BLOOD SEDIMENTATION
[ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ՆՍՏԵՑՈՒՄ]
16. BLASTODERM
[ԲԼԱՍՏՈԴԵՐՄԱ (ԾԼԱՄԱՇԿ)]
53. BLOOD STAINS
[ԱՐՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐ]
17. BLASTOMERES
[ԲԼԱՍՏՈՄԵՐՆԵՐ (ԾԼԱՄԱՍԵՐ)]
54. BLOOD SUBSTITUTES
[ԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ]
18. BLASTOMYCES
[ԲԼԱՍՏՈՄԻՑԵՏՆԵՐ]
55. BLOOD TRANSFUSION
[ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ]
19. BLASTOMYCOSIS
[ԲԼԱՍՏՈՄԻԿՈԶ (ԾԼԱՍՈՒՆԿ)]
56. BLOOD TRANSFUSION, AUTOLOGOUS
[ԱՐՅԱՆ ԻՆՔՆԱՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ]
20. BLEEDING TIME
[ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ]
57. BLOOD TRANSFUSION, INTRAUTERINE
[ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ]
21. BLEOMYCINS
[ԲԼԵՈՄԻՑԻՆՆԵՐ]
58. BLOOD UREA NITROGEN
[ԱՐՅԱՆ ՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ԱԶՈՏ]
22. BLEPHARITIS
[ԲԼԵՖԱՐԻՏ (ԿՈՊԱԲՈՐԲ)]
59. BLOOD VESSEL PROSTHESIS
[ԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՊՐՈԹԵԶՆԵՐ]
23. BLEPHAROPTOSIS
[ԲԼԵՖԱՐՈՊՏՈԶ (ԿՈՊԻ ԻՋԵՑՈՒՄ)]
60. BLOOD VESSELS
[ԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐ]
24. BLEPHAROSPASM
[ԲԼԵՖԱՐՈՍՊԱԶՄ (ԿՈՊԱԿԾԿՈՒՄ)]
61. BLOOD VISCOSITY
[ԱՐՅԱՆ ՄԱԾՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ]
25. BLINKING
[ԹԱՐԹՈՒՄ]
62. BLOOD VOLUME
[ԱՐՅԱՆ ԾԱՎԱԼ]
26. BLISTER
[ԲՇՏԻԿ (ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ)]
63. BLOOD VOLUME DETERMINATION
[ԱՐՅԱՆ ԾԱՎԱԼ, ՈՐՈՇՈՒՄԸ]
27. BLOOD
[ԱՐՅՈՒՆ]
64. BLOOD-BRAIN BARRIER
[ԱՐՅՈՒՆԱ-ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ]
28. BLOOD BACTERICIDAL ACTIVITY
[ԱՐՅԱՆ ԲԱԿՏԵՐԻԱՍՊԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
65. BLOOD-RETINAL BARRIER
[ԱՐՅՈՒՆԱ-ՑԱՆՑԱԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ]
29. BLOOD BANKS
[ԱՐՅԱՆ ԲԱՆԿԵՐ]
66. BLOOD-TESTIS BARRIER
[ԱՐՅՈՒՆԱ-ԱՄՈՐՁԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇ]
30. BLOOD CELL COUNT
[ԱՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀԱՇՎՈՒՄ]
67. BLOODLETTING
[ԱՐՅԱՆ ԲԱՑ ԹՈՂՈՒՄ]
31. BLOOD CELLS
[ԱՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ]
68. BLOOM SYNDROME
[ԲԼՈՒՄԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
32. BLOOD CHEMICAL ANALYSIS
[ԱՐՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆԱԼԻԶ)]
69. BLOTTING, NORTHERN
[ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ]
33. BLOOD CIRCULATION
[ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ]
70. BLOTTING, SOUTHERN
[ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ]
34. BLOOD CIRCULATION TIME
[ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ)]
71. BLOTTING,WESTERN
[ԻՄՈՒՆՈԲԼՈՏԻՆԳ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ]
35. BLOOD COMPONENT REMOVAL
[ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ՀԱՆՈՒՄԸ]
72. BLUE CROSS
[ԿԱՊՈՒՅՏ ԽԱՉ (ԱՄՆ)]
36. BLOOD DONORS
[ԴՈՆՈՐՆԵՐ ԱՐՅԱՆ]
73. BLUE SHIELD
[ԿԱՊՈՒՅՏ ՎԱՀԱՆ (ԱՄՆ)]
37. BLOOD FLOW
[ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՔԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ]
74. BLUSHING
[ԿԱՐՄՐԵԼ ԱՄՈԹԻՑ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM