Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՏԱ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՈՒ ՏՊ ՏՌ ՏՎ ՏՏ ՏՐ
ՏԵԲ ՏԵԼ ՏԵԽ ՏԵԿ ՏԵՂ ՏԵՄ ՏԵՅ ՏԵՆ ՏԵՈ ՏԵՊ ՏԵՍ ՏԵՏ ՏԵՐ ՏԵՔ
selected terms: 37 page 1 of 1

1. ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VIDEO RECORDING]
20. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ՆԵՎՐԻՏ (ՆՅԱՐԴԱԲՈՐԲ)
[OPTIC NEURITIS]
2. ՏԵՍԱԹՄԲԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ
[THALAMIC NUCLEI]
21. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
[VISUAL PATHWAYS]
3. ՏԵՍԱԹՄԲԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[THALAMIC DISEASES]
22. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐ (ԳՈՒՆԱԿՆԵՐ)
[RETINAL PIGMENTS]
4. ՏԵՍԱԹՈՒՄԲ (ԹԱԼԱՄՈՒՍ)
[THALAMUS]
23. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[VISION TESTS]
5. ՏԵՍԱԺԱՊԱՎԵՆԻ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VIDEOTAPE RECORDING]
24. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
[VISION DISPARITY]
6. ՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
[THEORETICAL TECHNIQUES (NON MESH)]
25. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[VISION DISORDERS]
7. ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ
[SPECIFIC GRAVITY]
26. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
[VISION SCREENING]
8. ՏԵՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
[OPTOMETRY]
27. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VISUAL ACUITY]
9. ՏԵՍԱՍԿԱՎԱՌԱԿԻ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[VIDEODISC RECORDING]
28. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
[VISION]
10. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԲԻԼԹ
[OPTIC LOBE]
29. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱԿՆԱՅԻՆ (ԲԻՆՈԿՈՒԼՅԱՐ)
[VISION, BINOCULAR]
11. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ
[VISUAL PERCEPTION]
30. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԷՆՏՈՊՏԻԿ
[VISION, ENTOPTIC]
12. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽԱՉՎԱԾՔ
[OPTIC CHIASM]
31. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԹՈՒԼԱՑՎԱԾ
[VISION, SUBNORMAL]
13. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԿԵՂԵՎ
[VISUAL CORTEX]
32. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԱԿՆԱՅԻՆ (ՄՈՆՈԿՈՒԼՅԱՐ)
[VISION, MONOCULAR]
14. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴ
[OPTIC NERVE]
33. ՏԵՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՍԱԴԱՇՏ
[VISUAL FIELDS]
15. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԱՊԱՃՈՒՄ
[OPTIC ATROPHY]
34. ՏԵՍՏՈԼԱԿՏՈՆ
[TESTOLACTONE]
16. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԱՊԱՃՈՒՄ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ
[OPTIC ATROPHY, HEREDITARY]
35. ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ
[TESTOSTERONE]
17. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԴԻՍԿ (ՍԿԱՎԱՌԱԿ)
[OPTIC DISK]
36. ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆ-5- ԱԼՖԱ- ՌԵԴԱԿՏԱԶԱ
[TESTOSTERONE 5-ALPHA-REDUCTASE]
18. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ԴԻՍԿԻ ԱՅՏՈՒՑ
[PAPILLEDEMA]
37. ՏԵՍՏՈՍՏԵՐՈՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ
[TESTOSTERONE DEHYDROGENASES]
19. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[OPTIC NERVE DISEASES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM