Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՏԱ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՈՒ ՏՊ ՏՌ ՏՎ ՏՏ ՏՐ
ՏԵԲ ՏԵԼ ՏԵԽ ՏԵԿ ՏԵՂ ՏԵՄ ՏԵՅ ՏԵՆ ՏԵՈ ՏԵՊ ՏԵՍ ՏԵՏ ՏԵՐ ՏԵՔ
selected terms: 14 page 1 of 1

1. ՏԵՆԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
[THIENAMYCINS]
8. ՏԵՆԻԻԴՆԵՐ
[TAENIA]
2. ՏԵՆԴ
[FEVER]
9. ՏԵՆԻԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[TICRYNAFEN]
3. ՏԵՆԴ ԱՆՀԱՅՏ ԱԽՏԱՊԱՏՃԱՌՈՎ (ԷՏԻՈԼՈԳԻԱ)
[FEVER OF UNKNOWN ORIGIN]
10. ՏԵՆԻՈԶ (ԽՈԶԻ ԵՐԻԶՈՐԴԻ ՃԻՃՎԱԽՏ)
[TAENIASIS]
4. ՏԵՆԴ ԿԱՏԱՌԱՅԻՆ ՉԱՐՈՐԱԿ
[MALIGNANT CATARRH]
11. ՏԵՆԻՊՈԶԻԴ
[TENIPOSIDE]
5. ՏԵՆԴ ՄԵԿՕՐՅԱ
[EPHEMERAL FEVER]
12. ՏԵՆՆԵՍՍԻ
[TENNESSEE]
6. ՏԵՆԴԻՆԻՏ
[TENDINITIS]
13. ՏԵՆՈԻԼՏՐԻՖՏՈՐԱՑԵՏՈՆ
[THENOYLTRIFLUOROACETONE]
7. ՏԵՆԶԻԼՈՆ
[EDROPHONIUM]
14. ՏԵՆՈՒԱԶԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[TENUAZONIC ACID]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM