Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՏԱ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՈՒ ՏՊ ՏՌ ՏՎ ՏՏ ՏՐ
ՏԵԲ ՏԵԼ ՏԵԽ ՏԵԿ ՏԵՂ ՏԵՄ ՏԵՅ ՏԵՆ ՏԵՈ ՏԵՊ ՏԵՍ ՏԵՏ ՏԵՐ ՏԵՔ
selected terms: 13 page 1 of 1

1. ՏԵԽԱՍ
[TEXAS]
8. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
[TECHNOLOGY]
2. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ
[TECHNETIUM]
9. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
[TECHNOLOGY MEDICAL]
3. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԾԾՈՒՄԲԻ ՎՐԱ
[TECHNETIUM TC 99M SULFUR COLLOID]
10. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
[TECHNOLOGY, HIGH-COST]
4. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՄԵԴՐՈՆԱՏ
[TECHNETIUM TC 99M MEDRONATE]
11. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
[TECHNOLOGY, PHARMACEUTICAL]
5. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M ՊԵՐՏԵԽՆԵՏԱՏ
[TECHNETIUM TC 99M PERTECHNETATE]
12. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՌԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
[TECHNOLOGY,RADIOLOGIC]
6. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ- TC 99M, ԱԳՐԵԳԻՐԱՑՎԱԾ ԱԼԲՈՒՄԻՆ
[TECHNETIUM TC 99M, AGGREGATED ALBUMIN]
13. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ,ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
[TECHNOLOGY, INDUSTRY, AGRICULTURE (NON MESH)]
7. ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[ORGANOTECHNETIUM COMPOUNDS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM