English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SA SC SE SH SI SK SL SM SN SO SP SR ST SU SV SW SY SZ
SEA SEC SED SEI SEL SEM SEN SEP SEQ SER SES SET SEV SEW SEX
selected terms: 26 page 1 of 1

1. SEX
[ՍԵՌ]
14. SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆ ԳԼՈԲՈՒԼԻՆԸ ԿԱՊՈՂ]
2. SEX ATTRACTANTS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՏՐԱԿՏԱՆՏՆԵՐ]
15. SEX HORMONES
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
3. SEX BEHAVIOR
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ]
16. SEX MATURATION
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ]
4. SEX BEHAVIOR ,ANIMAL
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ]
17. SEX OFFENSES
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
5. SEX CHARACTERISTICS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ]
18. SEX PRESELECTION
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ]
6. SEX CHROMATIN
[ՔՐՈՄԱՏԻՆ ՍԵՌԱԿԱՆ]
19. SEX RATIO
[ՍԵՌԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ]
7. SEX CHROMOSOME ABNORMALITIES
[ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ]
20. SEX REVERSAL,GONADAL
[ՍԵՌԻ ԳՈՆԱԴԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
8. SEX CHROMOSOMES
[ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍԵՌԱԿԱՆ]
21. SEXUAL ABSTINENCE
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՉԱՓԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՆՔՆԱԶՍՊՈՒՄ)]
9. SEX DETERMINATION
[ՍԵՌԻ ՈՐՈՇՈՒՄ]
22. SEXUAL PARTNERS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԸՆԿԵՐՆԵՐ (ՊԱՐՏՆՅՈՐՆԵՐ)]
10. SEX DIFFERENTIATION
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ (ԴԻՖԵՐԵՆՑՈՒՄ)]
23. SEXUAL REPRODUCTION PERIODS (NON MESH)
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
11. SEX DIFFERENTIATION DISORDERS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
24. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
12. SEX EDUCATION
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
25. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, BACTERIAL
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
13. SEX FACTORS
[ՍԵՌԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ]
26. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, VIRAL
[ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM