English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SA SC SE SH SI SK SL SM SN SO SP SR ST SU SV SW SY SZ
SUB SUC SUD SUG SUL SUN SUP SUR SUS SUT
selected terms: 171 page 1 of 2

1. SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS
[ՊԱՆԷՆՑԵՖԱԼԻՏ ԵՆԹԱՍՈՒՐ ԿԱՐԾՐԱԽՏ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ]
51. SUDECK`S ATROPHY
[ԶՈՒԴԵԿԻ ԱՊԱՃՈՒՄ (ԱՏՐՈՖԻԱ)]
2. SUBARACHNOID HEMORRHAGE
[ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ]
52. SUGAR ALCOHOL DEHYDROGENASES
[ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ ՇԱՔԱՐԱՍՊԻՐՏՆԵՐԻ]
3. SUBARACHNOID SPACE
[ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]
53. SUGGESTION
[ՆԵՐՇՆՉՈՒՄ]
4. SUBCLAVIAN ARTERY
[ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ]
54. SULBACTAM
[ՍՈՒԼԲԱԿՏՈՒՄ]
5. SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME
[ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
55. SULBENICILLIN
[ՍՈՒԼԲԵՆԻՑԻԼԻՆ]
6. SUBCLAVIAN VEIN
[ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ]
56. SULFACETAMIDE
[ՍՈՒԼՖԱՑԵՏԱՄԻԴ]
7. SUBCOMMISSURAL ORGAN
[ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ]
57. SULFACHLORPYRIDAZINE
[ՍՈՒԼՖԱՔԼՈՐՊԻՐԻԴԱԶԻՆ]
8. SUBCUTANEOUS EMPHYSEMA
[ԷՄՖԻԶԵՄԱ ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ]
58. SULFADIAZINE
[ՍՈՒԼՖԱԶԻՆ]
9. SUBDURAL EFFUSION
[ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ]
59. SULFADIMETHOXINE
[ՍՈՒԼՖԱԴԻՄԵՏՈՔՍԻՆ]
10. SUBDURAL EMPYEMA
[ԷՄՊԻԵՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ]
60. SULFADOXINE
[ՍՈՒԼՖԱԴՕՔՍԻՆ]
11. SUBFORNICAL ORGAN
[ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ]
61. SULFAGUANIDINE
[ՍՈՒԼԳԻՆ]
12. SUBGINGIVAL CURETTAGE
[ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)]
62. SULFALENE
[ՍՈՒԼՖԱԼԵՆ]
13. SUBJECT HEADINGS
[ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐՆԱԳՐԵՐ]
63. SULFAMETER
[ՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԻԴԻԱԶԻՆ]
14. SUBLIMATION
[ՍՈՒԲԼԻՄԱՑԻԱ (ՎԵՀԱՑՈՒՄ-ՍԵԼԱՏԱՖ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ)]
64. SULFAMETHAZINE
[ՍՈՒԼՖԱԴԵԻՄԵԶԻՆ]
15. SUBLIMINAL STIMULATION
[ԽԹԱՆՈՒՄ ԵՆԹԱՇԵՄՔԱՅԻՆ]
65. SULFAMETHIZOLE
[ՍՈՒԼՖԱՄԵՏԻԶՈԼ]
16. SUBLINGUAL GLAND
[ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ]
66. SULFAMETHOXAZOLE
[ՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԱԶՈԼ]
17. SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMS
[ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
67. SULFAMETHOXYPYRIDAZINE
[ՍՈՒԼՖԱՄԵՏՕՔՍԻՊԻՐԻԴԱԶԻՆ]
18. SUBMANDIBULAR GLAND
[ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ]
68. SULFAMONOMETHOXINE
[ՍՈՒԼՖԱՄՈՆՈՄԵՏՕՔՍԻՆ]
19. SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES
[ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
69. SULFAMOXOLE
[ՍՈՒԼՖԱՄՈԿՍՈԼ]
20. SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMS
[ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
70. SULFANILAMIDES
[ՍՈՒԼՖԱՄԻՆԻԼԱՄԻԴԻՆ]
21. SUBMARINE MEDICINE
[ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏՈՐՋՐՅԱ]
71. SULFANILIC ACIDS
[ՍՈՒԼՖԱՄԻԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
22. SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES
[ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ]
72. SULFAPHENAZOLE
[ՍՈՒԼՖԱՖԵՆԱԶՈԼ]
23. SUBMUCOUS PLEXUS
[ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ]
73. SULFAPYRIDINE
[ՍՈՒԼՖԱՊԻՐԻԴԻՆ]
24. SUBPHRENIC ABSCESS
[ԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆՈՒ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ]
74. SULFAQUINOXALINE
[ՍՈՒԼՖԱԽԻՆՕՔՍԱԼԻՆ]
25. SUBSTANCE ABUSE
[ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ]
75. SULFATASES
[ՍՈՒԼՖԱՏԱԶՆԵՐ]
26. SUBSTANCE ABUSE DETECTION
[ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ]
76. SULFATE ADENYLYLTRANSFERASE
[ՍՈՒԼՖԱՏ-ԱԴԵՆԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ]
27. SUBSTANCE ABUSE, INTRAVENOUS
[ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ,ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ]
77. SULFATES
[ՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ]
28. SUBSTANCE DEPENDENCE
[ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ, ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ]
78. SULFATHIAZOLES
[ՍՈՒԼՖԱՏԱՏԻԱԶՈԼՆԵՐ]
29. SUBSTANCE K
[ՆՅՈՒԹ K]
79. SULFATIDES
[ՍՈՒԼՖԱՏԻԴՆԵՐ]
30. SUBSTANCE P
[ՆՅՈՒԹ P]
80. SULFENIC ACIDS
[ՍՈՒԼՖԵՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
31. SUBSTANCE USE DISORDERS
[ՏՈՔՍԻԿՈՄԱՆԻԱ (ԹՈՒՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)]
81. SULFHEMOGLOBIN
[ՍՈՒԼՖՈՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ]
32. SUBSTANCE WITHDRAWAL SYNDROME
[ԱԲՍՏԻՆԵՆՏԱՅԻՆ (ԺՈՒԺԱՆՔԻ) ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ (ՍԻՆԴՐՈՄ)]
82. SULFHEMOGLOBINEMIA
[ՍՈՒԼՖՀԵՄԵԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ]
33. SUBSTANTIA NIGRA
[ՍԵՎ ՄԱՐՄԻՆ]
83. SULFHYDRASES
[ՍՈՒԼՖՀԻԴՐԱԶՆԵՐ]
34. SUBSTRATE CYCLING
[ՆՅՈՒԹԵՐԻ (ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՑԻԿԼԻԿ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԵՐ (ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ)]
84. SULFHYDRYL COMPOUNDS
[ՄԵՐԿԱՊՏՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
35. SUBSTRATE SPECIFICITY
[ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ]
85. SULFHYDRYL REAGENTS
[ՍՈՒԼՖՀԻԴՈՒԼԱՅԻՆ ՌԵԳԵՆՏՆԵՐ]
36. SUBTALAR JOINT
[ԵՆԹԱՎԵՏԱՅԻՆ ՀՈԴ]
86. SULFIDES
[ՍՈՒԼՖԻԴՆԵՐ]
37. SUBTILISINS
[ՍՈՒԲՏԻԼԻԶԻՆՆԵՐ]
87. SULFINIC ACID
[ՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
38. SUBTRACTION TECHNIQUE
[ՀԱՆՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ]
88. SULFINPYRAZONE
[ՍՈՒԼՖԻՆՊԻՐԱԶՈՆ]
39. SUBURBAN POPULATION
[ՔԱՂԱՔԱՄԵՐՁ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ]
89. SULFISOMIDINE
[ՍՈՒԼՖԻԶԱՄԻԴԻՆ]
40. SUCCINATE CYTOCHROME C-OXIDOREDUCTASE
[ՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-ՕՔՍԻԴՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶԱ]
90. SULFISOXAZOLE
[ՍՈՒԼՖԱՖՈՒՐԱԶՈԼ]
41. SUCCINATE DEHYDROGENASE
[ՍՈՒԿՑԻՆԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԱ]
91. SULFITE OXIDASES
[ՍՈՒԼՖԻՏՕՔՍԻԴԱԶՆԵՐ]
42. SUCCINATES
[ՍՈՒԿՑԻՆԱՏՆԵՐ]
92. SULFITE REDUCTASES
[ՍՈՒԼՖԻՏՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ]
43. SUCCINIC ANHYDRIDES
[ՍԱԹԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ]
93. SULFITES
[ՍՈՒԼՖԻՏՆԵՐ]
44. SUCCINIMIDES
[ՍՈՒԿՑԻՆԻՄԻԴԻՆՆԵՐ]
94. SULFOBROMOPHTHALEIN
[ՍՈՒԼՖՈԲՐՈՄՖՏԱԼԵԻՆ]
45. SUCCINYL COEMZYME A SYNTHETASES
[ՍՈՒԿՑԻՆԻԼ-ԿՈԱ-ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ]
95. SULFONAMIDES
[ՍՈՒԼՖՈՆԱՄԻԴՆԵՐ]
46. SUCCINYLCHOLINE
[ՍՈՒԿՑԻՆԻԼԽՈԼԻՆ]
96. SULFONES
[ՍՈՒԼՖՈՆՆԵՐ]
47. SUCKING BEHAVIOR
[ԾԾՈՒՄ , ԾԾԵԼԸ]
97. SULFONIC ACIDS
[ՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
48. SUCRALFATE
[ՍՈՒԿՌԱԼՖԱՏ]
98. SULFONIUM COMPOUNDS
[ՍՈՒԼՖՈՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
49. SUDAN
[ՍՈՒԴԱՆ]
99. SULFONYLUREA COMPOUNDS
[ՍՈՒԼՖՈՆԻԼՄԻԶԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
50. SUDDEN INFANT DEATH
[ՆՈՐԱԾՆԻ ՄԱՀ ՀԱՆԿԱՐԾԱԿԻ]
100. SULFOTRANSFERASES
[ՍՈՒԼՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM