English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SA SC SE SH SI SK SL SM SN SO SP SR ST SU SV SW SY SZ
SPA SPE SPH SPI SPL SPO SPR SPU
selected terms: 124 page 1 of 2

1. SPACE FLIGHT
[ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԹՌԻՉՔ]
51. SPERM MOTILITY
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
2. SPACE MAINTENANCE
[ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԱՅԻՆ ԳՐՊԱՆՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ]
52. SPERM TAIL
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ՊՈՉ]
3. SPACE PERCEPTOIN
[ՏԱՐԱԾԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ]
53. SPERM TRANSPORT
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ]
4. SPACE-TIME GLUSTERING
[ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐԻԶԱՑՈՒՄ]
54. SPERM-OVUM INTERACTIONS
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴ-ՁՎԱԲՋՋԻՋ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ]
5. SPAIN
[ԻՍՊԱՆԻԱ]
55. SPERMATIDS
[ՍՊԵՐՄԱՏԻԴՆԵՐ]
6. SPARGANOSIS
[ՍՊԱՐԳԱՆՈԶ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)]
56. SPERMATOCELE
[ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԵԼԵ]
7. SPARGANUM
[ՍՊԱՐԳԱՆԻՈՒՄ]
57. SPERMATOCIDAL AGENTS
[ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
8. SPARSOMYCIN
[ՍՊԱՐՍՈՄԻՑԻՆ]
58. SPERMATOCYTES
[ՍՊԵՐՄԱՏՈՑԻՏՆԵՐ]
9. SPARTEINE
[ՍՊԱՐՏԵԻՆ]
59. SPERMATOGENESIS
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ]
10. SPASM
[ԿԾԿԱՆՔ (ՍՊԱԶՄ )]
60. SPERMATOGENESIS BLOCKING AGENTS
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԳԵՆԵԶ ԿԱՆԽՈՂ (ԲԼՈԿԱԴԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՈՂ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
11. SPASMS, INFANTILE
[ԷՊԻԼԵՊՍԻԱ ՄԱՆԿԱԿԱՆ]
61. SPERMATOGONIA
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԳՈՆՆԵՐ]
12. SPATIAL BEHAVIOR
[ՎԱՐՔ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ-ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ]
62. SPERMATOZOA
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐ]
13. SPECIALISM
[ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ]
63. SPERMIDINE
[ՍՊԵՐՄԻԴԻՆ]
14. SPECIALTIES, DENTAL
[ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
64. SPERMINE
[ՍՊԵՐՄԻՆ]
15. SPECIALTIES, MEDICAL
[ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
65. SPERMINE SYNTHASE
[ՍՊԵՐՄԻՆՍԻՆԹԱԶԱ]
16. SPECIALTIES, NURSING
[ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
66. SPHENOID SINUSITIS
[ՍԵՊՈՍԿՐԱՅԻՆ ԾՈՑԱԲՈՐԲ]
17. SPECIALTIES, OTHER (NON MESH)
[ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ)]
67. SPHINCTEROTOMY, TRANSHEPATIC
[ՍԵՄԱՆԻ ՀԱՏՈՒՄ ԼՅԱՐԴԻ ՄԻՋՈՎ]
18. SPECIALTIES, SURGICAL
[ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
68. SPHINGOLIPIDOSES
[ՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՈԶ (ՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)]
19. SPECIALTY BOARDS
[ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ]
69. SPHINGOLIPIDS
[ՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՆԵՐ]
20. SPECIES SPECIFICITY
[ՑԵՂԱՅԻՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ]
70. SPHINGOMYELIN PHOSPHODIESTERASE
[ՍՖԻՆԳՈՄԻԵԼԻՆ-ՖՈՍՖՈԴԻ ԷՍՏԵՐԱԶԱ]
21. SPECIFIC GRAVITY
[ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌ]
71. SPHINGOMYELINS
[ՍՖԻՆԳՈՄԻԵԼԻՆՆԵՐ]
22. SPECIFIC PATHOGEN-FREE ORGANISMS
[ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱԽՏԱԾԻՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ]
72. SPHINGOSINE
[ՍՖԻՆԳՈԶԻՆ]
23. SPECIMEN HANDLING
[ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ (ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ) ՍՏԱՑՈՒՄ]
73. SPIDER VENOMS
[ԹՈՒՅՆԵՐ ՍԱՐԴԵՐԻ]
24. SPECTRIN
[ՍՊԵԿՏՐԻՆ]
74. SPIDERS
[ՍԱՐԴԵՐ]
25. SPECTROMETRY, GAMMA
[ՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ԳԱՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐՈՎ]
75. SPINAL CANAL
[ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ]
26. SPECTROMETRY, X-RAY EMISSION
[ՍՊԵԿՏՐՈՄԵՏՐԻԱ, ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ]
76. SPINAL CORD
[ՈՂՆՈՒՂԵՂ]
27. SPECTROPHOTOMETRY
[ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ]
77. SPINAL CORD COMPRESSION
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՃՆՇՈՒՄ]
28. SPECTROPHOTOMETRY, INFRARED
[ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ]
78. SPINAL CORD DISEASES
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
29. SPECTROPHOTOMETRY, ULTRAVIOLET
[ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ]
79. SPINAL CORD NEOPLASMS
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
30. SPECTROPHOTOMETRY,ATOMIC ABSORPTION
[ՍՊԵԿՏՐՈՖՈՏՈՄԵՏՐԻԱ ԱՏՈՄԱԿԼԱՆՈՒՄԱՅԻՆ]
80. SPINAL CURVATURES(NON MESH)
[ՈՂՆԱՇԱՐԻ ԾՌՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)]
31. SPECTROSCOPY, MOSSBAUER
[ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ՄՈՍՍԲԱՈՒԵՐԻ]
81. SPINAL DISEASES
[ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
32. SPECTRUM ANALYSIS
[ՍՊԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ]
82. SPINAL FUSION
[ՈՂՆԵՐԻ ՀՈԴԱՈՒՂՂՈՒՄ]
33. SPECTRUM ANALYSIS, MASS
[ՄԱՍ-ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ]
83. SPINAL INJURIES
[ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
34. SPECTRUM ANALYSIS, RAMAN
[ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱ ԿՈՄԲԻՆԱՑԻՈՆ ՑՐՄԱՆ]
84. SPINAL NEOPLASMS
[ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՐԹՅՈՒՆՆԵՐ]
35. SPEECH
[ԽՈՍՔ]
85. SPINAL NERVE ROOTS
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՐՄԱՏՆԵՐ]
36. SPEECH ACOUSTICS
[ԽՈՍՔԻ ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ]
86. SPINAL NERVES
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ]
37. SPEECH ARTICULATION TESTS
[ԽՈՍԵԼՈՒ ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ (ԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ) ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
87. SPINAL OSTEOPHYTOSIS
[ՕՍՏԵՈՖԻՏՈԶ ՈՂՆԱՇԱՐԻ]
38. SPEECH DISORDERS
[ԽՈՍՈԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
88. SPINAL PUNCTURE
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ՊՈՒՆԿՑԻԱ)]
39. SPEECH PATHOLOGY
[ԼՈԳՈՊԵԴԻԱ (ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՍԵԼԱԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ)]
89. SPINAL STENOSIS
[ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ]
40. SPEECH PERCEPTION
[ԽՈՍՔԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ]
90. SPINE
[ՈՂՆԱՇԱՐ]
41. SPEECH PRODUCTION MEASUREMENT
[ԽՈՍՔԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ]
91. SPINOCEREBELLAR DEGENERATION
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՂԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
42. SPEECH THERAPY
[ԽՈՍԵԼՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ]
92. SPINOTHALAMIC TRACTS
[ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՏԵՍԱԹՄԲԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ]
43. SPEECH, ALARYNGEAL
[ԽՈՍՔ ՈՉ ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ]
93. SPIPERONE
[ՍՊԻՊԵՐՈՆ]
44. SPEECH, INTELLIGIBILITY
[ԽՈՍՔ ՃԻՇՏ]
94. SPIRAL AND CURVED BACTERIA (NON MESH)
[ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԵՎ ԾԱԼՎԱԾ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (ԱՐՏ)]
45. SPERM AGGLUTINATION
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ (ԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ)]
95. SPIRAL GANGLION
[ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ]
46. SPERM BANKS
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԱՆԿԵՐ (ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐ)]
96. SPIRAL LAMINA
[ՊԱՐՈՒՐԱՁԵՎ ԹԻԹԵՂ]
47. SPERM CAPACITATION
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
97. SPIRAMYCIN
[ՍՊԻՐԱՄԻՑԻՆ]
48. SPERM HEAD
[ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴԻ ԳԼԽԻԿ]
98. SPIRILLUM
[ՍՊԻՐԻԼՆԵՐ]
49. SPERM IMMOBILIZING AGENTS
[ՍՊԵՐՄԱՆ ԱՆՇԱՐԺԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
99. SPIRO COMPOUNDS
[ՍՊԻՐՈՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
50. SPERM MATURATION
[ՍՊԵՐՄԱՅԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄ]
100. SPIROCHAETA
[ՍՊԻՐՈԽԵՏՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM