English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CIL CIM CIN CIO CIP CIR CIS CIT CIV
selected terms: 13 page 1 of 1

1. CITALOPRAM
[ՑԻՏԱԼՈՊՐԱՄ]
8. CITRATE SYNTHASE
[ՑԻՏՐԱՏ ՍԻՆՏԱԶ]
2. CITIES (NON MESH)
[ՔԱՂԱՔՆԵՐ (ԱՐՏ)]
9. CITRATES
[ՑԻՏՐԱՏՆԵՐ]
3. CITOCHROME B
[ՑԻՏՈՔՐՈՄ B]
10. CITRIC ACID CYCLE
[ԿԻՏՐՈՆԱԹԹՎԻ ՑԻԿԼ]
4. CITOCHROME C-1
[ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-1]
11. CITRULLINE
[ՑԻՏՐՈՒԼԻՆ]
5. CITOCHROME P-450
[ՑԻՏՈՔՐՈՄ P-450]
12. CITRUS FRUITS
[ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆՆԵՐ]
6. CITRACONIC ACID
[ՑԻՏՐԱԿՈՆԱԹԹՈՒ]
13. CITY PLANNING
[ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ]
7. CITRACONIC ANHYDRIDES
[ՑԻՏՐԱԿՈՆԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM