English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CIL CIM CIN CIO CIP CIR CIS CIT CIV
selected terms: 5 page 1 of 1

1. CIRCADIAN RHYTHM
[ՑԻՐԿԱԴԱՅԻՆ ՌԻԹՄ]
4. CIRCULATORY, RESPIRATORY PHYSIOLOGY (NON MESH)
[ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)]
2. CIRCLE OF WILLIS
[ՎԱԼԻԶՅԱՆ ՇՐՋԱՆ]
5. CIRCUMCISION
[ԹԼՊԱՏՈՒՄ]
3. CIRCULAR DICHROISM
[ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԴԻԽՐՈԻԶՄ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM