English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CYC CYL CYM CYP CYS CYT
selected terms: 93 page 1 of 1

1. CYCLOBARBITAL
[ՑԻԿԼՈԲԱՐԲԻՏԱԼ]
48. CYSTICERCUS
[ՑԻՍՏԻՑԵՐԿ, ( ԲՇՏԱՃԻՃՈՒ)]
2. CYCLOBUTANES
[ՑԻԿԼՈԲՈՒՏԱՆՆԵՐ]
49. CYSTINE
[ՁԻՍՏԻՆ]
3. CYCLOCYTIDINE
[ՑԻԿԼՈՑԻՏԻԴԻՆ]
50. CYSTINOSIS
[ՑԻՍՏԻՆՈԶ, ՑԻՍՏԻՆԱԽՏ]
4. CYCLODEXTRINS
[ՑԻԿԼՈԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ]
51. CYSTINURIA
[ՑԻՍՏԱՄԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ]
5. CYCLOFENIL
[ՑԻԿԼՈՖԵՆԻԼ]
52. CYSTITIS
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ]
6. CYCLOHEPTANES
[ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱՆՆԵՐ]
53. CYSTOSCOPY
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԱԴԻՏՈՒՄ ( ՑԻՍՏՈՍԿՈՊԻԱ)]
7. CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACIDS
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ]
54. CYSTOSTOMY
[ՑԻՍՏՈՍՏՈՄԻԱ]
8. CYCLOHEXANES
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՆԵՐ]
55. CYTARABINE
[ՑԻՏԱՐԱԲԻՆ]
9. CYCLOHEXANOLS
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈԼՆԵՐ]
56. CYTIDINE
[ՑԻՏԻԴԻՆ]
10. CYCLOHEXANONES
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈՆՆԵՐ]
57. CYTIDINE CYCLIC MONOPHOSPHATE
[ՑԻՏԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԻԿ]
11. CYCLOHEXIMIDE
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻՄԻԴ]
58. CYTIDINE DEAMINASE
[ՑԻՏԻԴԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ]
12. CYCLOHEXYLAMINES
[ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻԼԱՄԻՆՆԵՐ]
59. CYTIDINE DIPHOSPHATE
[ՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ]
13. CYCLOLEUCINE
[ՑԻԿԼՈԼԵՅՑԻՆ]
60. CYTIDINE DIPHOSPHATE CHOLINE
[ՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԽՈԼԻՆ]
14. CYCLOPARAFFINS
[ՑԻԿԼՈՊԱՐԱՖԻՆՆԵՐ]
61. CYTIDINE DIPHOSPHATE DIGLYCERIDES
[ՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԵՐԿԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ]
15. CYCLOPENTANES
[ՑԻԿԼՈՊԵՆՏԱՆՆԵՐ]
62. CYTIDINE MONOPHOSPHATE
[ՑԻՏԻԴԻՆԱՄԻՆԱՖՈՍՖԱՏ]
16. CYCLOPENTHIAZIDE
[ՑԻԿԼՈՄԵՏԻԱԶԻԴ]
63. CYTIDINE MONOPHOSPHATE N- ACETYLNEURAMINIC ACID
[ՑԻՏԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ -N-]
17. CYCLOPENTOLATE
[ՑԻԿԼՈՊԵՆՏՈԼԱՏ]
64. CYTIDINE TRIPHOSPHATE
[ՑԻՏԻԴԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ]
18. CYCLOPHOSPHAMIDE
[ՑԻԿԼՈՖՈՍՖԱՄԻԴ]
65. CYTOCHALASIN B
[ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆ B]
19. CYCLOPROPANES
[ՑԻԿԼՈՊՐՈՊԱՆՆԵՐ]
66. CYTOCHALASIN D
[ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆ D]
20. CYCLORPHAN
[ՑԻԿԼՈՐՖԱՆ]
67. CYTOCHALASINS
[ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆՆԵՐ]
21. CYCLOSERINE
[ՑԻԿԼՈՍԵՐԻՆ]
68. CYTOCHROME B 5
[ՑԻՏՈՔՐՈՄ B 5]
22. CYCLOSPORINS
[ՑԻԿԼՈՍՊՈՐԻՆՆԵՐ]
69. CYTOCHROME C
[ՑԻՏՈՔՐՈՄ C]
23. CYCLOSTEROIDS
[ՑԻԿԼՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ]
70. CYTOCHROME OXIDASE
[ՑԻՏՈՔՐՈՄՕՔՍԻԴԱԶ]
24. CYCLOSTOMES
[ԲՈԼՈՐԱԲԵՐԱՆՆԵՐ]
71. CYTOCHROME PEROXIDASE
[ՑԻՏՈՔՐՈՄԳԵՐՕՔՍԻԴԱԶ]
25. CYCLOTHYMIC DISORDER
[ՑԻԿԼՈԹԻՄԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ)]
72. CYTOCHROME REDUCTASES
[ՑԻՏՈՔՐՈՄՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ]
26. CYLINDROMA
[ԳԼԱՆԻԿԱՈՒՌՈՒՑՔ]
73. CYTOCHROMES
[ՑԻՏՈՔՐՈՄՆԵՐ]
27. CYMARINE
[ՑԻՄԱՐԻՆ]
74. CYTODIAGNOSIS
[ԲՋՋԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ]
28. CYPROHEPTADINE
[ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱԴԻՆ]
75. CYTOGENETICS
[ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱ ՑԻՏՈԳԵՆԵՏԻԿԱ]
29. CYPROTERONE
[ՑԻՊՐՈՏԵՐՈՆ]
76. CYTOKININS
[ՑԻՏՈԿԻՆԻՆՆԵՐ]
30. CYSTADENOCARCINOMA
[ՑԻՍՏԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ]
77. CYTOLOGICAL TECHNIQUES
[ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ]
31. CYSTADENOMA
[ՑԻՍՏԱԴԵՆՈՄԱ]
78. CYTOLOGY
[ԲՋՋԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
32. CYSTAMINE
[ՑԻՍՏԱՄԻՆ]
79. CYTOMEGALIC INCLUSION DISEASE
[ՑԻՏՈՄԵԳԱԼԻԱ (ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԳԵՐԱՃ)]
33. CYSTAPHOS
[ՑԻՍՏԱՖՈՍ]
80. CYTOMEGALOVIRUSES
[ՑԻՏՈՄԵԳԱԼՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
34. CYSTATHIONINE
[ՑԻՍՏԱՏԻՈՆԻՆ]
81. CYTOPATHOGENIC EFFECT, VIRAL
[ԲՋՋԱԽՏԱԾԻՆ ԷՖԵԿՏ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
35. CYSTATHIONINE BETA- SYNTHASE
[ՑԻՍՏԱՏԻՈՆԻՆ-ԲԵՏԱ-ՍԻՆՏԱԶ]
82. CYTOPHAGA
[ԲՋՋԱՖԱԳԵՐ]
36. CYSTATHIONINE GAMMA-LYASE
[ՑԻՍՏԱՏԻՈՆ-ԳԱՄՄԱ-ԼԻԱԶ]
83. CYTOPHOTOMETRY
[ԲՋՋԱՍՊԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ]
37. CYSTATINS
[ՑԻՍՏԱՏԻՆՆԵՐ]
84. CYTOPLASM
[ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱ]
38. CYSTEAMINE
[ՑԻՍՏԵԱՄԻՆ]
85. CYTOPLASMIC GRANULES
[ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ]
39. CYSTECTOMY
[ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱ)]
86. CYTOPLASMIC STREAMING
[ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱՅԻ ՇԱՐԺՈՒՄ]
40. CYSTEIC ACID
[ՑԻՍՏԵԻՆԱԹԹՈՒ]
87. CYTOSINE
[ՑԻՏՈԶԻՆ]
41. CYSTEINE
[ՑԻՍՏԵԻՆ]
88. CYTOSINE NUCLEOTIDES
[ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ՑԻՏՈԶԻՆԱՅԻՆ]
42. CYSTEINE PRITEINASE INHIBITORS
[ՑԻՍՏԵԻՆՊՐՈՏԵԻՆԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ]
89. CYTOSKELETAL PROTEINS
[ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԿՄԱԽՔԱԲՋՋԱՅԻՆ]
43. CYSTEINE PROTEINASES
[ՑԻՍՏԵԻՆԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆԱԶՆԵՐ]
90. CYTOSKELETON
[ԲՋՋԱԿՄԱԽՔ]
44. CYSTEINE SYNTHASE
[ՑԻՍՏԵԻՆՍԻՆՏԱԶ]
91. CYTOSOL
[ՑԻՏՈԶՈԼ]
45. CYSTEINYLDOPA
[ՑԻՍՏԵԻՆԻԼԴՈՖԱ]
92. CYTOTOXICITY TESTS, IMMUNOLOGIC
[ԲՋՋԱՏՈՔՍԻԿ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇԵՐ]
46. CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF LUNG, CONGENITAL
[ԹՈՔԵՐԻ ԿԻՍՏՈԶ-ԱԴԵՆՈՄԱՅԻՆ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏ]
93. CYTOTOXINS
[ԲՋՋԱՏՈՔՍԻՆՆԵՐ]
47. CYSTICERCOSIS
[ՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM