Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀԻ ՀՂ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՈՒ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ
selected terms: 233 page 1 of 3

1. ՀԵԲԵՖՐԵՆԻԱ
[SCHIZOPHRENIA, DISORGANIZED]
51. ՀԵՄԻՆ
[HEMIN]
2. ՀԵԲՐԻԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
[HEBRIDES]
52. ՀԵՄԻՊԵԼՎԷԿՏՈՄԻԱ
[HEMIPELVECTOMY]
3. ՀԵԴ-ՇՅՈՒԼԵՐ- ԿՐԻՍՉԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[HAND-SCHUELLER-CHRISTIAN SYNDROME]
53. ՀԵՄԻՊԼԵԳԻԱ
[HEMIPLEGIA]
4. ՀԵԼԻՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԱՐԵՎԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)
[HELIOTHERAPY]
54. ՀԵՄՈԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ
[HAEMOBARTONELLA]
5. ՀԵԼԻՈՒՄ
[GALLIUM] ◊ [HELIUM]
55. ՀԵՄՈԲԻԼԻԱ (ԼԵՂԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMOBILIA]
6. ՀԵԼԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[GALLIUM ISOTOPES]
56. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A
[HEMOGLOBIN A]
7. ՀԵԼԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
[GALLIUM RADIOISOTOPES]
57. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A ԳԼԻԿՈԶԻԼԱՑՎԱԾ
[HEMOGLOBIN A, GLYCOSYLATED]
8. ՀԵԼԻՈՒՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
[GALLIC ACID]
58. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A2
[HEMOGLOBIN A2]
9. ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ
[HELMINTHS]
59. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ C
[HEMOGLOBIN C]
10. ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐ ՏԱՓԱԿ
[PLATYHELMINTHS]
60. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ E
[HEMOGLOBIN E]
11. ՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ
[HELMINTHIASIS]
61. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ H
[HEMOGLOBIN H]
12. ՀԵԼՄԻՆՏՈԶՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ)
[HELMINTHIASIS, ANIMAL (NON MESH)]
62. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ J
[HEMOGLOBIN J]
13. ՀԵԼՄԻՆՏՈՍՊՈՐԻՈՒՄ
[HELMINTHOSPORIUM]
63. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ M
[HEMOGLOBIN M]
14. ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ
[HELSINKI DECLARATION]
64. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ ՄԱՆԳԱՂԱՁԵՎ
[HEMOGLOBIN, SICKLE]
15. ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՍՊՈՐՏ
[BICYCLING]
65. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[HEMATINICS]
16. ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
[COPYRIGHT]
66. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴ
[BLACKWATER FEVER]
17. ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱԿՆՈՂ
[AUTHORITARIANISM]
67. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
[HEMOGLOBINURIA]
18. ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
[AUTHORSHIP]
68. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՈՔՍԻԶՄԱԼ (ՆՈՊԱՅԻՆ)
[HEMOGLOBINURIA, PAROXYSMAL]
19. ՀԵՂՈՒԿ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ
[WASTE DISPOSAL FLUID]
69. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՉԱՓՈՒՄ
[HEMOGLOBINOMETRY]
20. ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱԶԱՏԱԿՆԵՐ (ՍԵԿՐԵՏՆԵՐ) (ԱՐՏ)
[FLUIDS AND SECRETIONS (NON MESH)]
70. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
[HEMOGLOBINS]
21. ՀԵՄ
[HEME]
71. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ ԱՆԿԱՆՈՆ
[HEMOGLOBINS, ABNORMAL]
22. ՀԵՄ-ՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
[HEME OXYGENASE]
72. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ
[HEMOGLOBINOPATHIES]
23. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMAGGLUTINATION]
73. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ C
[HEMOGLOBIN C DISEASE]
24. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[HEMAGGLUTINATION, VIRAL]
74. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ
[HEMOGLOBIN SC DISEASE]
25. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMAGGLUTINATION INHIBITION TESTS]
75. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ
[HEMODIALYSIS]
26. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMAGGLUTINATION TESTS]
76. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
[HEMODIALYSIS SOLUTIONS]
27. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐ)
[HEMAGGLUTININS]
77. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ՏԱՆԸ
[HEMODIALYSIS, HOME]
28. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[HEMAGGLUTININS, VIRAL]
78. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[HEMODIALYSIS UNITS, HOSPITAL]
29. ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱ ԱՐՆԱԿԼԱՆՈՒՄ
[HEMADSORPTION]
79. ՀԵՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՋՐԻԿԱՑՈՒՄ)
[HEMODILUTION]
30. ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMADSORPTION INHIBITION TESTS]
80. ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ (ԱՐՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMODYNAMICS]
31. ՀԵՄԱՆԳԻՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈՄԱ
[HEMANGIOENDOTHELIOMA]
81. ՀԵՄՈԹՈՐԱՔՍ
[HEMOTHORAX]
32. ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ
[HEMANGIOMA]
82. ՀԵՄՈԼԻԶ
[HEMOLYSIS]
33. ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ ԽՈՐՇԱԿԱՅԻՆ
[HEMANGIOMA, CAVERNOUS]
83. ՀԵՄՈԼԻԶԻՆԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
[HEMOLYSIN FACTORS]
34. ՀԵՄԱՆԳԻՈՊԵՐԻՑԻՏՈՄԱ
[HEMANGIOPERICYTOMA]
84. ՀԵՄՈԼԻԶԻՆՆԵՐ
[HEMOLYSINS]
35. ՀԵՄԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ
[HEMANGIOSARCOMA]
85. ՀԵՄՈԼԻՄՖԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՎԻՇ)
[HEMOLYMPH]
36. ՀԵՄԱՏՈԿՈԼՊՈՍ
[HEMATOCOLPOS]
86. ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
[HEMOLYTIC PLAQUE TECHNIQUE]
37. ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏ ԹԻՎ
[HEMATOCRIT]
87. ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՄԻԶԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME]
38. ՀԵՄԱՏՈՄԱ (ԱՐՅՈՒՆԱԼԻՑՔ)
[HEMATOMA]
88. ՀԵՄՈՆԽՈԶ
[HAEMONCHIASIS]
39. ՀԵՄԱՏՈՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ՍՈՒԲԴՈՒՐԱԼ)
[HEMATOMA, SUBDURAL]
89. ՀԵՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
[HEMOPERITONEUM]
40. ՀԵՄԱՏՈՄԱ ՎԵՐԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ)
[HEMATOMA, EPIDURAL]
90. ՀԵՄՈՊԵՐՖՈՒԶԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ)
[HEMOPERFUSION]
41. ՀԵՄԱՏՈՄԵՏՐԱ
[HEMATOMETRA]
91. ՀԵՄՈՊԵՔՍԻՆ
[HEMOPEXIN]
42. ՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆ, ՖՈՏՈՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱ
[HEMATOPORPHYRIN PHOTORADIATION]
92. ՀԵՄՈՊՆԵՎՄՈԹՈՐԱՔՍ (ԱՐՅԱՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ ԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ)
[HEMOPNEUMOTHORAX]
43. ՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
[HEMATOPORPHYRINS]
93. ՀԵՄՈՊՈԷԶ
[HEMATOPOIESIS]
44. ՀԵՄԱՏՈՑԵԼԵ
[HEMATOCELE]
94. ՀԵՄՈՊՈԷԶ ԷՔՍՏՐԱՄԵԴՈՒԼՅԱՐ
[HEMATOPOIESIS, EXTRAMEDULLARY]
45. ՀԵՄԱՏՈՒՐԻԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMATURIA]
95. ՀԵՄՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[HEMEPROTEINS]
46. ՀԵՄԱՏՈՔՍԻԼԻՆ
[HEMATOXYLIN]
96. ՀԵՄՈՍԻԴԵՐԻՆ
[HEMOSIDERIN]
47. ՀԵՄԱՐԹՐՈԶ
[HEMARTHROSIS]
97. ՀԵՄՈՍԻԴԵՐՈԶ
[HEMOSIDEROSIS]
48. ՀԵՄԷՐԻՏՐԻՆ
[HEMERYTHRIN]
98. ՀԵՄՈՍՏԱԶ (ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ)
[HEMOSTASIS]
49. ՀԵՄԻԱՆՈՊՍԻԱ
[HEMIANOPSIA]
99. ՀԵՄՈՍՏԱԶ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[HEMOSTASIS, SURGICAL]
50. ՀԵՄԻԽՈԼԻՆ 3
[HEMICHOLINIUM 3]
100. ՀԵՄՈՍՏԱՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[HEMOSTATICS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM