Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀԻ ՀՂ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՈՒ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ
selected terms: 21 page 1 of 1

1. ՀԵՔՍԱԴԻՄԵՏՐԻՆ
[HEXADIMETHRINE]
12. ՀԵՔՍՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶՆԵՐ
[HEXOSAMINIDASES]
2. ՀԵՔՍԱՄԵՏԱՊՈԼ
[HEMPA]
13. ՀԵՔՍՈԶԱՄԻՆՆԵՐ
[HEXOSAMINES]
3. ՀԵՔՍԱՄԵՏՈՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[HEXAMETHONIUM COMPOUNDS]
14. ՀԵՔՍՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[HEXOSYLTRANSFERASES]
4. ՀԵՔՍԱՄԻԴԻՆ, ՊՐԻՄԻԴՈՆ
[PRIMIDONE]
15. ՀԵՔՍՈԶՆԵՐ
[HEXOSES]
5. ՀԵՔՍԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
[HEXANOIC ACIDS]
16. ՀԵՔՍՈԶՈԴԻՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[HEXOSEDIPHOSPHATES]
6. ՀԵՔՍԱՆՆԵՐ
[HEXANES]
17. ՀԵՔՍՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ՈՒՐԻԴԻԼԻԼ- ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[HEXOSEPHOSPHATE URIDYLYLTRANSFERASE]
7. ՀԵՔՍԱՆՈՆՆԵՐ
[HEXANONES]
18. ՀԵՔՍՈԶՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
[HEXOSEPHOSPHATES]
8. ՀԵՔՍԱՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼ
[HEXACHLOROBENZENE]
19. ՀԵՔՍՈԿԻՆԱԶ
[HEXOKINASE]
9. ՀԵՔՍԱՔԼՈՐՈՖԵՆ
[HEXACHLOROPHENE]
20. ՀԵՔՍՈՊՐԵՆԱԼԻՆ
[HEXOPRENALINE]
10. ՀԵՔՍԵՏԻԴԻՆ
[HEXETIDINE]
21. ՀԵՔՍՈՒՐՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
[HEXURONIC ACIDS]
11. ՀԵՔՍԻԼՐԵԶՈՐՑԻՆ
[HEXYLRESORCINOL]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM