Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀԻ ՀՂ ՀՅ ՀՆ ՀՈ ՀՈՒ ՀՊ ՀՌ ՀՍ ՀՐ
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ
selected terms: 89 page 1 of 1

1. ՀԵՄ
[HEME]
46. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴ
[BLACKWATER FEVER]
2. ՀԵՄ-ՕՔՍԻԳԵՆԱԶ
[HEME OXYGENASE]
47. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
[HEMOGLOBINURIA]
3. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMAGGLUTINATION]
48. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՈՔՍԻԶՄԱԼ (ՆՈՊԱՅԻՆ)
[HEMOGLOBINURIA, PAROXYSMAL]
4. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[HEMAGGLUTINATION, VIRAL]
49. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱՉԱՓՈՒՄ
[HEMOGLOBINOMETRY]
5. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼԱԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMAGGLUTINATION INHIBITION TESTS]
50. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ
[HEMOGLOBINS]
6. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMAGGLUTINATION TESTS]
51. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՆԵՐ ԱՆԿԱՆՈՆ
[HEMOGLOBINS, ABNORMAL]
7. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԱՐՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐ)
[HEMAGGLUTININS]
52. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ
[HEMOGLOBINOPATHIES]
8. ՀԵՄԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
[HEMAGGLUTININS, VIRAL]
53. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ C
[HEMOGLOBIN C DISEASE]
9. ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱ ԱՐՆԱԿԼԱՆՈՒՄ
[HEMADSORPTION]
54. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՈՊԱԹԻԱ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ
[HEMOGLOBIN SC DISEASE]
10. ՀԵՄԱԴՍՈՐԲՑԻԱՅԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[HEMADSORPTION INHIBITION TESTS]
55. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ
[HEMODIALYSIS]
11. ՀԵՄԱՆԳԻՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈՄԱ
[HEMANGIOENDOTHELIOMA]
56. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
[HEMODIALYSIS SOLUTIONS]
12. ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ
[HEMANGIOMA]
57. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶ ՏԱՆԸ
[HEMODIALYSIS, HOME]
13. ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ ԽՈՐՇԱԿԱՅԻՆ
[HEMANGIOMA, CAVERNOUS]
58. ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ, ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ
[HEMODIALYSIS UNITS, HOSPITAL]
14. ՀԵՄԱՆԳԻՈՊԵՐԻՑԻՏՈՄԱ
[HEMANGIOPERICYTOMA]
59. ՀԵՄՈԴԻԼՅՈՒՑԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՋՐԻԿԱՑՈՒՄ)
[HEMODILUTION]
15. ՀԵՄԱՆԳԻՈՍԱՐԿՈՄԱ
[HEMANGIOSARCOMA]
60. ՀԵՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ (ԱՐՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMODYNAMICS]
16. ՀԵՄԱՏՈԿՈԼՊՈՍ
[HEMATOCOLPOS]
61. ՀԵՄՈԹՈՐԱՔՍ
[HEMOTHORAX]
17. ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏ ԹԻՎ
[HEMATOCRIT]
62. ՀԵՄՈԼԻԶ
[HEMOLYSIS]
18. ՀԵՄԱՏՈՄԱ (ԱՐՅՈՒՆԱԼԻՑՔ)
[HEMATOMA]
63. ՀԵՄՈԼԻԶԻՆԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
[HEMOLYSIN FACTORS]
19. ՀԵՄԱՏՈՄԱ ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ՍՈՒԲԴՈՒՐԱԼ)
[HEMATOMA, SUBDURAL]
64. ՀԵՄՈԼԻԶԻՆՆԵՐ
[HEMOLYSINS]
20. ՀԵՄԱՏՈՄԱ ՎԵՐԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ (ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ)
[HEMATOMA, EPIDURAL]
65. ՀԵՄՈԼԻՄՖԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՎԻՇ)
[HEMOLYMPH]
21. ՀԵՄԱՏՈՄԵՏՐԱ
[HEMATOMETRA]
66. ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
[HEMOLYTIC PLAQUE TECHNIQUE]
22. ՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆ, ՖՈՏՈՔԻՄԻՈԹԵՐԱՊԻԱ
[HEMATOPORPHYRIN PHOTORADIATION]
67. ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՄԻԶԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[HEMOLYTIC-UREMIC SYNDROME]
23. ՀԵՄԱՏՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
[HEMATOPORPHYRINS]
68. ՀԵՄՈՆԽՈԶ
[HAEMONCHIASIS]
24. ՀԵՄԱՏՈՑԵԼԵ
[HEMATOCELE]
69. ՀԵՄՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
[HEMOPERITONEUM]
25. ՀԵՄԱՏՈՒՐԻԱ (ԱՐՅՈՒՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMATURIA]
70. ՀԵՄՈՊԵՐՖՈՒԶԻԱ (ԱՐՅԱՆ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄ)
[HEMOPERFUSION]
26. ՀԵՄԱՏՈՔՍԻԼԻՆ
[HEMATOXYLIN]
71. ՀԵՄՈՊԵՔՍԻՆ
[HEMOPEXIN]
27. ՀԵՄԱՐԹՐՈԶ
[HEMARTHROSIS]
72. ՀԵՄՈՊՆԵՎՄՈԹՈՐԱՔՍ (ԱՐՅԱՆ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄԸ ԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉՈՒՄ)
[HEMOPNEUMOTHORAX]
28. ՀԵՄԷՐԻՏՐԻՆ
[HEMERYTHRIN]
73. ՀԵՄՈՊՈԷԶ
[HEMATOPOIESIS]
29. ՀԵՄԻԱՆՈՊՍԻԱ
[HEMIANOPSIA]
74. ՀԵՄՈՊՈԷԶ ԷՔՍՏՐԱՄԵԴՈՒԼՅԱՐ
[HEMATOPOIESIS, EXTRAMEDULLARY]
30. ՀԵՄԻԽՈԼԻՆ 3
[HEMICHOLINIUM 3]
75. ՀԵՄՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
[HEMEPROTEINS]
31. ՀԵՄԻՆ
[HEMIN]
76. ՀԵՄՈՍԻԴԵՐԻՆ
[HEMOSIDERIN]
32. ՀԵՄԻՊԵԼՎԷԿՏՈՄԻԱ
[HEMIPELVECTOMY]
77. ՀԵՄՈՍԻԴԵՐՈԶ
[HEMOSIDEROSIS]
33. ՀԵՄԻՊԼԵԳԻԱ
[HEMIPLEGIA]
78. ՀԵՄՈՍՏԱԶ (ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ)
[HEMOSTASIS]
34. ՀԵՄՈԲԱՐՏՈՆԵԼԱՆԵՐ
[HAEMOBARTONELLA]
79. ՀԵՄՈՍՏԱԶ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
[HEMOSTASIS, SURGICAL]
35. ՀԵՄՈԲԻԼԻԱ (ԼԵՂԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[HEMOBILIA]
80. ՀԵՄՈՍՏԱՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[HEMOSTATICS]
36. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A
[HEMOGLOBIN A]
81. ՀԵՄՈՍՏԱՏԻԿ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
[HEMOSTATIC TECHNIQUES]
37. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A ԳԼԻԿՈԶԻԼԱՑՎԱԾ
[HEMOGLOBIN A, GLYCOSYLATED]
82. ՀԵՄՈՑԻԱՆԻՆ
[HEMOCYANIN]
38. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ A2
[HEMOGLOBIN A2]
83. ՀԵՄՈՑԻՏՆԵՐ
[HEMOCYTES]
39. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ C
[HEMOGLOBIN C]
84. ՀԵՄՈՔՐՈՄԱՏՈԶ
[HEMOCHROMATOSIS]
40. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ E
[HEMOGLOBIN E]
85. ՀԵՄՈՖԻԼԻԱ
[HEMOPHILIA]
41. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ H
[HEMOGLOBIN H]
86. ՀԵՄՈՖԻԼԻԱ B
[CHRISTMAS DISEASE]
42. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ J
[HEMOGLOBIN J]
87. ՀԵՄՈՖԻԼՏՐԱՑԻԱ
[HEMOFILTRATION]
43. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ M
[HEMOGLOBIN M]
88. ՀԵՄՈՖՏԱԼՄ
[VITREOUS HEMORRHAGE]
44. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ ՄԱՆԳԱՂԱՁԵՎ
[HEMOGLOBIN, SICKLE]
89. ՀԵՄՖԻԲՐՈԶԻԼ
[GEMFIBROZIL]
45. ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[HEMATINICS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM