Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼՁ ԼՃ ԼՅ ԼՆ ԼՈ ԼՈՒ ԼՍ ԼՎ ԼՑ
ԼԵԳ ԼԵԶ ԼԵԿ ԼԵՀ ԼԵՂ ԼԵՄ ԼԵՅ ԼԵՆ ԼԵՇ ԼԵՊ ԼԵՌ ԼԵՎ ԼԵՏ ԼԵՐ ԼԵՑ
selected terms: 17 page 1 of 1

1. ԼԵԶՈՒ
[LANGUAGE]
10. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
[LANGUAGE DEVELOPMENT]
2. ԼԵԶՈՒ ''ՄԱԶԱՅԻՆ'' ՄԱԶՈՏ
[TONGUE, HAIRY]
11. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[LANGUAGE DISORDERS]
3. ԼԵԶՈՒ (ԱՆԱՏ)
[TONGUE]
12. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄ
[LANGUAGE THERAPY]
4. ԼԵԶՈՒ ԱԿՈՍԱՎՈՐ
[TONGUE, FISSURED]
13. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[LINGUAL NERVE]
5. ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
[LINGUISTICS]
14. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
[LANGUAGE TESTS]
6. ԼԵԶՎԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[GLOSSOPHARYNGEAL NERVE]
15. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ
[TONGUE HABITS]
7. ԼԵԶՎԱԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐՏ)
[LANGUAGE ARTS (NON MESH)]
16. ԼԵԶՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[TONGUE DISEASES]
8. ԼԵԶՎԱԿ
[UVULA]
17. ԼԵԶՎԻ ՍԱՆՁԻԿ
[LINGUAL FRENUM]
9. ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
[LANGUAGE DEVELOPMENT DISORDERS]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM