Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼՁ ԼՃ ԼՅ ԼՆ ԼՈ ԼՈՒ ԼՍ ԼՎ ԼՑ
ԼՈԱ ԼՈԲ ԼՈԳ ԼՈՂ ԼՈՄ ԼՈՆ ԼՈՊ ԼՈՍ ԼՈՎ ԼՈՐ ԼՈՔ
selected terms: 24 page 1 of 1

1. ԼՈԱ
[LOA]
13. ԼՈՆԴՈՆ
[LONDON]
2. ԼՈԱՈԶ
[LOIASIS]
14. ԼՈՊԵՐԱՄԻԴ
[LOPERAMIDE]
3. ԼՈԲԱԶԳԻՆԵՐ
[LEGUMES]
15. ԼՈՍ-ԱՆՋԵԼԵՍ
[LOS ANGELES]
4. ԼՈԲԵԼԻՆ
[LOBELINE]
16. ԼՈՎԱՍՏԱՏԻՆ
[LOVASTATIN]
5. ԼՈԲԻԶՄ
[LOBBYING]
17. ԼՈՐ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
[COLINUS]
6. ԼՈԳԱՆՔՆԵՐ
[BATHS]
18. ԼՈՐԱԶԵՊԱՄ
[LORAZEPAM]
7. ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
[LOGISTIC MODELS]
19. ԼՈՐԴՈԶ
[LORDOSIS]
8. ԼՈԳՈՊԵԴԻԱ (ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՍԵԼԱԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ)
[SPEECH PATHOLOGY]
20. ԼՈՐԵՆՍ-ՄՈՒՆ-ԲԻԴԼԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[LAURENCE-MOON-BIEDL SYNDROME]
9. ԼՈՂ
[SWIMMING]
21. ԼՈՐԵՐ
[COTURNIX]
10. ԼՈՂԱՎԱԶԱՆՆԵՐ
[SWIMMING POOLS]
22. ԼՈՐԻԶԻԴՆԵՐ
[LORISIDAE]
11. ԼՈՂԱՓԵՐ
[BATHING BEACHES]
23. ԼՈՔՈՆՆԵՐ ԿԱՏՎԱՅԻՆ
[CATFISH]
12. ԼՈՄՈՒՍՏԻՆ
[LOMUSTINE]
24. ԼՈՔՍԱՊԻՆ
[LOXAPINE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM