Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼՁ ԼՃ ԼՅ ԼՆ ԼՈ ԼՈՒ ԼՍ ԼՎ ԼՑ
ԼԵԳ ԼԵԶ ԼԵԿ ԼԵՀ ԼԵՂ ԼԵՄ ԼԵՅ ԼԵՆ ԼԵՇ ԼԵՊ ԼԵՌ ԼԵՎ ԼԵՏ ԼԵՐ ԼԵՑ
selected terms: 27 page 1 of 1

1. ԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ
[CHOLIS ACIDS]
15. ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[GALLBLADDER NEOPLASMS]
2. ԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՂԵՐ
[BILE ACIDS AND SALTS]
16. ԼԵՂԱՊԻԳՄԵՆՏՆԵՐ
[BILE PIGMENTS]
3. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
[COMMON BILE DUCT]
17. ԼԵՂԱՌԵՖԼՅՈՒՔՍ
[BILE REFLUX]
4. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BILE DUCT NEOPLASMS]
18. ԼԵՂԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
[CHOLELITHIASIS]
5. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻԿՆԵՐ
[BILE CANALICULI]
19. ԼԵՂԻ
[BILE]
6. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ
[BILE DUCTS]
20. ԼԵՂԻ ԵՎ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՅՈՒԹ, ԱՐՏԱԶԱՏՈՒՄ
[BILIOPANCREATIC DIVERSION]
7. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐ ՆԵՐԼՅԱՐԴԱՅԻՆ
[BILE DUCTS, INTRAHEPATIC]
21. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐ
[BILIARY TRACT]
8. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄՆԵՐ ԱՐՏԱԼՅԱՐԴԱՅԻՆ
[BILE DUCT OBSTRUCTION, EXTRAHEPATIC]
22. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՏՐԵԶԻԱ (ՓԱԿԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ)
[BILIARY ATRESIA]
9. ԼԵՂԱԾՈՐԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BILE DUCT DISEASES]
23. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԴԻՍԿԻՆԵԶԻԱ)
[BILIARY DYSKINESIA]
10. ԼԵՂԱՄՈՒՂ ԵՎ ԼԵՂԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
[CHOLAGOGUES AND CHOLERETICS]
24. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ
[BILIARY FISTULA]
11. ԼԵՂԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[CHOLANGIOGRAPHY]
25. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BILIARY TRACT DISEASES]
12. ԼԵՂԱՊԱՐԿ
[GALLBLADDER]
26. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BILIARY TRACT NEOPLASMS]
13. ԼԵՂԱՊԱՐԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
[CHOLECYSTOGRAPHY]
27. ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
[BILIARY TRACT SURGERY]
14. ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[GALLBLADDER DISEASES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM