Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԼԱ ԳԼԻ ԳԼԽ ԳԼՅ ԳԼՈ ԳԼՈՒ
selected terms: 32 page 1 of 1

1. ԳԼՈԲԻՆ
[GLOBIN]
17. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ
[GLOMERULONEPHRITIS,MEMBRANOPROLIFERATIVE]
2. ԳԼՈԲԻՆ
[GLOBIN]
18. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ
[GLOMERULONEPHRITIS,MEMBRANOPROLIFERATIVE]
3. ԳԼՈԲՈԶԻԴՆԵՐ
[GLOBOSIDES]
19. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՍԿԼԵՐՈԶ ՕՋԱԽԱՅԻՆ
[GLOMERULOSCLEROSIS, FOCAL]
4. ԳԼՈԲՈԶԻԴՆԵՐ
[GLOBOSIDES]
20. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՍԿԼԵՐՈԶ ՕՋԱԽԱՅԻՆ
[GLOMERULOSCLEROSIS, FOCAL]
5. ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[GLOBULINS]
21. ԳԼՈՄՈՒՍ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ
[GLOMUS JUGULARE]
6. ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
[GLOBULINS]
22. ԳԼՈՄՈՒՍ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ
[GLOMUS JUGULARE]
7. ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ
[SERUM GLOBULINS]
23. ԳԼՈՄՈՒՍԻ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ
[GLOMUS JUGULARE TUMOR]
8. ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ ՇԻՃՈՒԿԱՅԻՆ
[SERUM GLOBULINS]
24. ԳԼՈՄՈՒՍԻ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ
[GLOMUS JUGULARE TUMOR]
9. ԳԼՈՄԱՆԳԻՈՄԱ
[GLOMANGIOMA]
25. ԳԼՈՍԱԼԳԻԱ
[GLOSSALGIA]
10. ԳԼՈՄԱՆԳԻՈՄԱ
[GLOMANGIOMA]
26. ԳԼՈՍԱԼԳԻԱ
[GLOSSALGIA]
11. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ
[GLOMERULONEPHRITIS]
27. ԳԼՈՍԷԿՏՈՄԻԱ
[GLOSSECTOMY]
12. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ
[GLOMERULONEPHRITIS]
28. ԳԼՈՍԷԿՏՈՄԻԱ
[GLOSSECTOMY]
13. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ IGA
[GLOMERULONEPHRITIS, IGA]
29. ԳԼՈՍԻՏ (ԼԵԶՎԱԲՈՐԲ)
[GLOSSITIS]
14. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ IGA
[GLOMERULONEPHRITIS, IGA]
30. ԳԼՈՍԻՏ (ԼԵԶՎԱԲՈՐԲ)
[GLOSSITIS]
15. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ
[GLOMERULONEPHRITIS, MEMBRANOUS]
31. ԳԼՈՍԻՏ ԲԱՐՈՐԱԿ ԳԱՂԹՈՂ
[GLOSSITIS, BENIGN MIGRATORY]
16. ԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ
[GLOMERULONEPHRITIS, MEMBRANOUS]
32. ԳԼՈՍԻՏ ԲԱՐՈՐԱԿ ԳԱՂԹՈՂ
[GLOSSITIS, BENIGN MIGRATORY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM