Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԼԱ ԳԼԻ ԳԼԽ ԳԼՅ ԳԼՈ ԳԼՈՒ
selected terms: 34 page 1 of 1

1. ԳԼՈՒԽ
[HEAD]
18. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[GLUTAMATE DEHYDROGENASE]
2. ԳԼՈՒԽ
[HEAD]
19. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏՆԵՐ
[GLUTAMATES]
3. ԳԼՈՒԽ, ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
[HEAD PROTECTIVE DEVICES]
20. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏՆԵՐ
[GLUTAMATES]
4. ԳԼՈՒԽ, ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
[HEAD PROTECTIVE DEVICES]
21. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏՍԻՆԹԱԶ
[GLUTAMATE SYNTHASE]
5. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆ
[GLUTATHIONE]
22. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏՍԻՆԹԱԶ
[GLUTAMATE SYNTHASE]
6. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆ
[GLUTATHIONE]
23. ԳԼՈՒՏԱՄԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTAMYL T RNA SYNTHETASE]
7. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
[GLUTATHIONE PEROXIDASE]
24. ԳԼՈՒՏԱՄԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTAMYL T RNA SYNTHETASE]
8. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ
[GLUTATHIONE PEROXIDASE]
25. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
[GLUTAMINE]
9. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
[GLUTATHIONE REDUCTASE]
26. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
[GLUTAMINE]
10. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
[GLUTATHIONE REDUCTASE]
27. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԶ
[GLUTAMINASE]
11. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTATHIONE SYNTHETASE]
28. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԶ
[GLUTAMINASE]
12. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTATHIONE SYNTHETASE]
29. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTAMINE SYNTHETASE]
13. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[GLUTATHIONE TRANSFERASES]
30. ԳԼՈՒՏԱՄԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
[GLUTAMINE SYNTHETASE]
14. ԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
[GLUTATHIONE TRANSFERASES]
31. ԳԼՈՒՏԱՐԱԼ
[GLUTARAL]
15. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[GLUTAMATE DECARBOXYLASE]
32. ԳԼՈՒՏԱՐԱԼ
[GLUTARAL]
16. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[GLUTAMATE DECARBOXYLASE]
33. ԳԼՈՒՏԱՐԱՏՆԵՐ
[GLUTARATES]
17. ԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
[GLUTAMATE DEHYDROGENASE]
34. ԳԼՈՒՏԱՐԱՏՆԵՐ
[GLUTARATES]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM