Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՆ ԳՈ ԳՈՒ ԳՎ ԳՏ ԳՐ
ԳԼԱ ԳԼԻ ԳԼԽ ԳԼՅ ԳԼՈ ԳԼՈՒ
selected terms: 58 page 1 of 1

1. ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ
[DIZZINESS]
30. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
[BRAIN ABSCESS]
2. ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ
[DIZZINESS]
31. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՆՖԱՐԿՏ
[CEREBRAL INFARCTION]
3. ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ (ՎԵՐՏԻԳՈ)
[VERTIGO]
32. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՆՖԱՐԿՏ
[CEREBRAL INFARCTION]
4. ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ (ՎԵՐՏԻԳՈ)
[VERTIGO]
33. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ
[CEREBRAL ISCHEMIA]
5. ԳԼԽԱՎՈՐ ԲԺԻՇԿՆԵՐ
[MEDICAL DIRECTORS]
34. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ
[CEREBRAL ISCHEMIA]
6. ԳԼԽԱՎՈՐ ԲԺԻՇԿՆԵՐ
[MEDICAL DIRECTORS]
35. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ ԱՆՑՈՂԻԿ
[CEREBRAL ISCHEMIA, TRANSIENT]
7. ԳԼԽԱՑԱՎ
[HEADACHE]
36. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ ԱՆՑՈՂԻԿ
[CEREBRAL ISCHEMIA, TRANSIENT]
8. ԳԼԽԱՑԱՎ
[HEADACHE]
37. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԿԵՂԵՎ
[CEREBRAL CORTEX]
9. ԳԼԽԱՑԱՎ ԱՆՈԹԱՅԻՆ
[VASCULAR HEADACHE]
38. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԿԵՂԵՎ
[CEREBRAL CORTEX]
10. ԳԼԽԱՑԱՎ ԱՆՈԹԱՅԻՆ
[VASCULAR HEADACHE]
39. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BRAIN DISEASES]
11. ԳԼԽԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[HEAD AND NECK NEOPLASMS]
40. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BRAIN DISEASES]
12. ԳԼԽԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[HEAD AND NECK NEOPLASMS]
41. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ
[BRAIN DISEASES, METABOLIC]
13. ԳԼԽԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[HEAD INJURIES]
42. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ
[BRAIN DISEASES, METABOLIC]
14. ԳԼԽԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[HEAD INJURIES]
43. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԱՀ
[BRAIN DEATH]
15. ԳԼԽՈՒՂԵՂ
[BRAIN]
44. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՄԱՀ
[BRAIN DEATH]
16. ԳԼԽՈՒՂԵՂ
[BRAIN]
45. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BRAIN NEOPLASMS]
17. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՅՏՈՒՑ
[BRAIN EDEMA]
46. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[BRAIN NEOPLASMS]
18. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՅՏՈՒՑ
[BRAIN EDEMA]
47. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՍԿԼԵՐՈԶ (ԿԱՐԾՐԱԽՏ) ՍՓՌՈՒՆ
[CEREBRAL SCLEROSIS, DIFFUSE]
19. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈՔՍԻԱ (ԱՆԹԹՎԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[CEREBRAL ANOXIA]
48. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՍԿԼԵՐՈԶ (ԿԱՐԾՐԱԽՏ) ՍՓՌՈՒՆ
[CEREBRAL SCLEROSIS, DIFFUSE]
20. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈՔՍԻԱ (ԱՆԹԹՎԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ)
[CEREBRAL ANOXIA]
49. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[BRAIN INJURIES]
21. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
[CEREBROVASCULAR CIRCULATION]
50. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
[BRAIN INJURIES]
22. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
[CEREBROVASCULAR CIRCULATION]
51. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
[BRAIN DAMAGE, CHRONIC]
23. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԵՐԱԿՆԵՐ
[CEREBRAL VEINS]
52. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
[BRAIN DAMAGE, CHRONIC]
24. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԵՐԱԿՆԵՐ
[CEREBRAL VEINS]
53. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՈՒՄ
[BRAIN CONCUSSION]
25. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
[CEREBRAL ARTERIES]
54. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՈՒՄ
[BRAIN CONCUSSION]
26. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
[CEREBRAL ARTERIES]
55. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CEREBRAL VENTRICLES NEOPLASMS]
27. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CEREBRAL ARTERY DISEASES]
56. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CEREBRAL VENTRICLES NEOPLASMS]
28. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[CEREBRAL ARTERY DISEASES]
57. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՔԻՄԻԱ
[BRAIN CHEMISTRY]
29. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
[BRAIN ABSCESS]
58. ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՔԻՄԻԱ
[BRAIN CHEMISTRY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM