English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X X- XA XE XI XY
XEN XER
selected terms: 9 page 1 of 1

1. XENOBIOTICS
[ՔՍԵՆՈԲԻՈՏԻԿՆԵՐ]
6. XEROMAMMOGRAPHY
[ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ]
2. XENON
[ՔՍԵՆՈՆ]
7. XEROPHTHALMIA
[ՔՍԵՐՈՖԹԱԼՄԻԱ (ՉՈՐԱՉՔՈՒԹՅՈՒՆ)]
3. XENON ISOTOPES
[ՔՍԵՆՈՆ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
8. XERORADIOGRAPHY
[ԷԼԵԿՏՐԱՌԵՆՏԳԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
4. XENON RADIOISOTOPES
[ՔՍԵՆՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԳՈՐԾՈՒՆ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
9. XEROSTOMIA
[ԲԵՐԱՆԻ ՉՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՔՍԵՐՈՍՏՈՄԻԱ)]
5. XERODERMA PIGMENTOSUM
[ՉՈՐԱՄԱՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM