English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PIA PIC PIE PIG PIL PIM PIN PIP PIR PIT PIV PIZ
selected terms: 73 page 1 of 1

1. PIA MATER
[ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ ՓԱՓՈՒԿ]
38. PIPERONYL BUTOXIDE
[ՊԻՊԵՐՈՆԻԼԲՈՒՏՕՔՍԻԴ]
2. PICA
[ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՍԱՆՁԱՐՁԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱԿԱԲՆԱԿԱՆ)]
39. PIPEROXAN
[ՊԻՊԵՐՕՔՍԱՆ]
3. PICIBANIL
[ՊԻՑԻԲԱՆԻԼ]
40. PIPOBROMAN
[ՊԻՊՈԲՐՈՄԱՆ]
4. PICKWICKIAN SYNDROME
[ՊԻԿՎԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
41. PIPOTHIAZINE
[ՊԻՊՈԹԻԱԶԻՆ]
5. PICLORAM
[ՊԻԿԼՈՐԱՄ]
42. PIPOTHIAZINE PALMITATE
[ՊԻՊՈԹԻԱԶԻՆԻ ՊԱԼՄԻՏԱՏ]
6. PICOLINES
[ՊԻԿՈԼԻՆՆԵՐ]
43. PIPRADROL
[ՄԵՐԱՏՐԱՆ, ՊԻՊՐԱԴՈԼ]
7. PICOLINIC ACIDS
[ՊԻԿՈԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
44. PIRACETAM
[ՊԻՐԱՑԵՏԱՄ]
8. PICORNAVIRIDAE
[ՊԻԿՈՐՆԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
45. PIRENZEPINE
[ՊԻՐԵՆԶԵՊԻՆ]
9. PICORNAVIRUS INFECTIONS
[ՊԻԿՈՐՆԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
46. PIRIBEDIL
[ՊԻՐԻԲԵԴԻԼ]
10. PICRATES
[ՊԻԿՐԱՏՆԵՐ]
47. PIRINITRAMIDE
[ՊԻՐԻՏՐԱՄԻԴ, ՊԻՐԻՆԻՏՐԱՄԻԴ]
11. PICROTOXIN
[ՊԻԿՐՈԹՈՒՅՆ]
48. PIROMIDIC ACID
[ՊԻՐՈՄԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒ]
12. PICRYL CHLORIDE
[ՊԻԿՐԻԼՔԼՈՐԻԴ]
49. PIROXICAM
[ՊԻՐՕՔՍԻԿԱՄ]
13. PIEDRA
[ՏՐԻԽՈԱՊՈՐԻԱ]
50. PIT AND FISSURE SEALANTS
[ՀԵՐՄԵՏԻԿՆԵՐ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՓՈՍԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՃԵՂՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ]
14. PIERRE ROBIN SYNDROME
[ՌՈԲԵՆ -ՊԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՉ]
51. PITCAIRN ISLAND
[ՊԻՏԿԵՐՆՅԱՆ ԿՂԶԻ]
15. PIGEONS
[ԱՂԱՎՆԻՆԵՐ]
52. PITCH DISCRIMINATION
[ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ]
16. PIGMENT EPHITHELIUM OF EYE
[ԱՉՔԻ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ ԷՊԻԹԵԼ]
53. PITCH PERCEPTION
[ՁԱՅՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄ]
17. PIGMENTATION
[ԳՈՒՆԱԿԱՎՈՐՈՒՄ]
54. PITUITARY APOPLEXY
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ԿԱԹՎԱԾ (ԱՊՈՊԼԵՔՍԻԱ)]
18. PIGMENTATION DISORDERS
[ԳՈՒՆԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
55. PITUITARY DISEASES
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
19. PIGMENTS
[ԳՈՒՆԱԿՆԵՐ]
56. PITUITARY FUNCTION TESTS
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
20. PILI, BACTERIAL
[ՖԻՄԲՐԻԱՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԻԱՅԻ]
57. PITUITARY GLAND
[ՀԻՊՈՖԻԶ (ՄԱԿՈՒՂԵՂ)]
21. PILOCARPINE
[ՊԻԼՈԿԱՐՊԻՆ]
58. PITUITARY GLAND, ANTERIOR
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԲԻԼԹ]
22. PILOERECTION
[ՊԻԼՈԷՐԵԿՑԻԱ]
59. PITUITARY GLAND, POSTERIOR
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԵՏԻՆ ԲԻԼԹ]
23. PILONIDAL CYST
[ՊԻԼՈՆԻԴԱՅԻՆ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ]
60. PITUITARY HORMONE RELEASE INHIBITING HORMONES
[ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՂ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՍՏԱՏԻՆՆԵՐ]
24. PILOT PROJECTS
[ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ]
61. PITUITARY HORMONE-RELEASING HORMONES
[ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՂ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ԼԻԲԵՐԻՆՆԵՐ]
25. PIMELIC ACIDS
[ՊԻՄԵԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
62. PITUITARY HORMONES
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
26. PIMOZIDE
[ՊԻՄՈԶԻԴ]
63. PITUITARY HORMONES, ANTERIOR
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԲԼԹԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
27. PINDOLOL
[ՊԻՆԴՈԼՈԼ]
64. PITUITARY HORMONES, POSTERIOR
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՀԵՏԻՆ ԲԼԹԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ]
28. PINEAL BODY
[ԷՊԻՖԻԶ]
65. PITUITARY IRRADIATION
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ]
29. PINEALOMA
[ԷՊԻՖԻԶԻ ՈՒՌՈՒՑՔ (ՊԻՆԵԱԼՈՄԱ)]
66. PITUITARY NEOPLASMS
[ՀԻՊՈՖԻԶԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
30. PINNIPEDIA
[ԹԻՈՏԱՆԻՆԵՐ]
67. PITUITARY-ADRENAL FUNCTION TESTS
[ՀԻՊՈՖԻԶԱ-ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ]
31. PINOCYTOSIS
[ՊԻՆՈՑԻՏՈԶ]
68. PITUITARY-ADRENAL SYSTEM
[ՀԻՊՈՖԻԶԱ-ԱԴՐԵՆԱԼԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ]
32. PINTA
[ՊԻՆՏԱ]
69. PITUITRIN
[ՊԻՏՈՒԻՏՐԻՆ]
33. PIPECOLIC ACIDS
[ՊԻՊԵԿՈԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
70. PITYRIASIS
[ՊԻՏԻՐԻԱԶ (ԹԵՓՈՏՈՂ ՈՐՔԻՆ)]
34. PIPEMIDIC ACID
[ՊԻՊԵՄԻԴԱՅԻՆ ԹԹՈՒ]
71. PITYRIASIS RUBRA PILARIS
[ՈՐՔԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ՄԱԶԱՅԻՆ]
35. PIPERAZINES
[ՊԻՊԵՐԱԶԻՆՆԵՐ]
72. PIVAMPICILLIN
[ՊԻՎԱՄՊԻՑԻԼԻՆ]
36. PIPERIDINES
[ՊԻՊԵՐԻԴԻՆՆԵՐ]
73. PIZOTYLINE
[ՊԻԶՈՏԻՖԵՆ, ՊԻԶՈՏԻԼԻՆ]
37. PIPERIDONES
[ՊԻՊԵՐԻԴՈՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM