English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
OB OC OD OE OF OH OI OK OL OM ON OO OP OR OS OT OU OV OW OX OZ
ONC ONI ONL ONT
selected terms: 14 page 1 of 1

1. ONCHOCERCA
[ՕՆԽՈՑԵՐԿԻ]
8. ONCOGENES
[ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆՆԵՐ (ՕՆԿՈԳԵՆԵՐ)]
2. ONCHOCERCIASIS
[ՕՆԽՈՑԵՐԿՈԶ]
9. ONCOGENIC VIRUSES
[ՈՒՌՈՒՑՔԱԾԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
3. ONCHOCERCIASIS, OCULAR
[ՕՆԽՈՑԵՐԿՈԶ ԱՉՔԻ]
10. ONCOLOGIC NURSING
[ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ]
4. ONCOGENE PROTEIN P21 (RAS)
[ՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ P21(RAS)]
11. ONCOLYTIC VIRUSES
[ՈՒՌՈՒՑՔԱԼՈՒԾԻՉ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ]
5. ONCOGENE PROTEIN PP60 (SRC)
[ՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ PP60(RAS)]
12. ONIUM COMPOUNDS
[ՕՆԻՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
6. ONCOGENE PROTEINS, FUSION
[ՕՆԿՈԳԵՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՄԻԱՁՈՒԼՎԱԾ]
13. ONLY CHILD
[ՄԻԱԿ ԵՐԵԽԱ]
7. ONCOGENE PROTEINS, VIRAL
[ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ]
14. ONTARIO
[ՕՆՏԱՐԻՈ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM