English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MA ME MI MN MO MS MU MY
MYC MYD MYE MYI MYO MYR MYS MYT MYX
selected terms: 73 page 1 of 1

1. MYCOBACILLIN
[ՄԻԿՈԲԱՑԻԼԻՆ]
38. MYOCARDIAL DISEASES
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
2. MYCOBACTERIOPHAGES
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՖԱԳԵՐ]
39. MYOCARDIAL INFARCTION
[ԻՆՖԱՐԿՏ ՄԻՈԿԱՐԴԻ]
3. MYCOBACTERIUM
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ]
40. MYOCARDIAL REPERFUSION
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻԱ]
4. MYCOBACTERIUM AVIUM-COMPLEX
[ՀԱՄԱԼԻՐ]
41. MYOCARDIAL REPERFUSION INJURY
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՌԵՊԵՐՖՈՒԶԻՈՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ]
5. MYCOBACTERIUM INFECTIONS
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ]
42. MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ՎԵՐԱԱՆՈԹԱՎՈՐՈՒՄ]
6. MYCOBACTERIUM INFECTIONS, ATYPICAL
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ԱՊԱՏԻՊ]
43. MYOCARDITIS
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ՄԻՈԿԱՐԴԻՏ)]
7. MYCOBACTERIUM LEPRAE
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԲՈՐԻ]
44. MYOCARDIUM
[ՍՐՏԱՄԿԱՆ]
8. MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶԻ]
45. MYOCLONUS
[ՄԻՈԿԼՈՆՈՒՍ]
9. MYCOBACTERIUM, ATYPICAL
[ՄԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՊԱՏԻՊ]
46. MYOEPITHELIAL TUMOR
[ՄԻՈԷՊԻԹԵԼԻՈՄԱ (ՄԿԱՆԱԷՊԻԹԵԼԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)]
10. MYCOLIC ACIDS
[ՄԻԿՈԼԱԹԹՈՒՆԵՐ]
47. MYOFASCIAL PAIN SYNDROMES
[ՄԻՈՖԱՍՑԻՆԱԼ ՑԱՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ]
11. MYCOLOGY
[ՄԻԿՈԼՈԳԻԱ (ՍՆԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)]
48. MYOFIBRILS
[ՄԻՈՖԻԲՐԻԼՆԵՐ]
12. MYCOPHENOLIC ACID
[ՄԻԿՈՖԵՆՈԼԱԹԹՈՒ]
49. MYOGLOBIN
[ՄԻՈԳԼՈԲԻՆ]
13. MYCOPLASMA
[ՄԻԿՈՊԼԱԶՄՆԵՐ]
50. MYOGLOBINURIA
[ՄԻՈԳԼՈԲԻՆՈՒՐԻԱ (ՄԻՈԳԼՈԲԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)]
14. MYCOPLASMA INFECTIONS
[ՄԻԿՈՊԼԱԶՄՈԶՆԵՐ]
51. MYOGRAPHY
[ՄԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ]
15. MYCOPLASMATACEAE MYCOSES
[ՄԻԿՈԶՆԵՐ]
52. MYOMA
[ՄԻՈՄԱ (ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ)]
16. MYCOSIS FUNGOIDES
[ՄԻԿՈԶ ՍՆԿԱՆՄԱՆ]
53. MYOMETRIUM
[ԱՐԳԱՆԴԱՄԿԱՆ (ՄԻՈՄԵՏՐԻԱ)]
17. MYCOTOXICOSIS
[ՄԻԿՈՏՈՔՍԻԿՈԶ]
54. MYOPIA
[ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ]
18. MYCOTOXINS
[ՄԻԿՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ]
55. MYOSARCOMA
[ՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱ (ՄԿԱՆԱՍԱՐԿՈՄԱ)]
19. MYDRIASIS
[ԲԲԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ (ՄԻԴՐԻԱԶ)]
56. MYOSIN
[ՄԻՈԶԻՆ (ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ)]
20. MYDRIATICS
[ԲԻԲԸ ԼԱՅՆԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ]
57. MYOSIN SUBFRAGMENTS
[ՄԻՈԶԻՆԻ ԵՆԹԱՖՐԱԳՄԵՆՏՆԵՐ]
21. MYELIN PROTEINS
[ՄԻԵԼԻՆԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ]
58. MYOSIN-LIGHT-CHAIN KINASE
[ՄԻՈԶԻՆԿԻՆԱԶ]
22. MYELIN SHEATH
[ՄԻԵԼԻՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ]
59. MYOSITIS
[ՄԻՈԶԻՏ (ՄԿԱՆԱԲՈՐԲ)]
23. MYELITIS
[ՄԻԵԼԻՏ (ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)]
60. MYOSITIS OSSIFICANS
[ՄԻՈԶԻՏ ՈՍԿՐԱՑՆՈՂ]
24. MYELITIS, TRANSVERSE
[ՄԻԵԼԻՏ ԼԱՅՆԱԿԱՆ]
61. MYOTONIA
[ՄԻՈՏՈՆԻԱ (ՄԿԱՆԱԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ)]
25. MYELOBLASTOSIS VIRUS, AVIAN
[ՄԻԵԼՈԲԼԱՍՏՈԶ ՀԱՐՈՒՑԻՉ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ]
62. MYOTONIA ATROPHICA
[ՄԻՈՏՈՆԻԱ ԱՏՐՈՖԻԿ]
26. MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
[ՄԻԵԼՈԴԻՍՊԼԱՍՏԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ]
63. MYOTONIA CONGENITA
[ՄԻՈՏՈՆԻԱ ԲՆԱԾԻՆ]
27. MYELOFIBROSIS
[ՄԻԵԼՈՖԻԲՐՈԶ]
64. MYRINGOPLASTY
[ՄԻՐԻՆԳՈՊԼԱՍՏԻԿԱ (ԹՄԲԿԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ)]
28. MYELOGRAPHY
[ՄԻԵԼՈԳՐԱՖԻԱ]
65. MYRISTATES
[ՄԻՐԻՍՏԱՏՆԵՐ]
29. MYELOID METAPLASIA
[ՄԻԵԼՈԻԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ]
66. MYRISTIC ACIDS
[ՄԻՐԻՍՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ]
30. MYELOMA PROTEINS
[ՄԻԵԼՈՄԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ]
67. MYSTICISM
[ԽՈՐՀՐԴԱՄՈԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԻՍՏԻՑԻԶՄ)]
31. MYELOPEROXIDASE
[ՄԻԵԼՈՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ]
68. MYTHOLOGY
[ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]
32. MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS
[ՄԻԵԼՈՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ]
69. MYXEDEMA
[ՄԻՔՍԵԴԵՄԱ (ԼՈՐՁԱՅՏՈՒՑ)]
33. MYENTERIC PLEXUS
[ՄԿԱՆԱ-ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ]
70. MYXOMA
[ՄԻՔՍՈՄԱ (ԼՈՐՁՈՒՌՈՒՑՔ )]
34. MYIASIS
[ՄԻԱԶ]
71. MYXOMA VIRUS
[ՄԻՔՍՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ]
35. MYOBLASTOMA
[ՄԻՈԲԼԱՍՏՈՄԱ]
72. MYXOMATOSIS, INFECTIOUS
[ՄԻՔՍՈՄԱՏՈԶ ՎԱՐԱԿԻՉ]
36. MYOCARDIAL CONTRACTION
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԿԾԿՈՒՄ]
73. MYXOSARCOMA
[ՄԻԿՍՈՍԱՐԿՈՄԱ]
37. MYOCARDIAL DEPRESSANT FACTOR
[ՍՐՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ԴԵՊՐԵՍԱՆՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM