English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KE KI KN KO KR KU KV KY
KID KIN
selected terms: 29 page 1 of 1

1. KIDD BLOOD-GROUP SYSTEM
[ԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԿԻԴԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ]
16. KIDNEY MEDULLA
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ]
2. KIDNEY
[ԵՐԻԿԱՄՆԵՐ]
17. KIDNEY NEOPLASMS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
3. KIDNEY ,CYSTIC
[ԵՐԻԿԱՄ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ]
18. KIDNEY PAPILLARY NECROSIS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ]
4. KIDNEY ,POLYCYSTIC
[ԵՐԻԿԱՄ ԲԱԶՄԱԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ]
19. KIDNEY PELVIS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ]
5. KIDNEY ,SPONGE
[ԵՐԻԿԱՄ ՍՊՈՒՆԳԱՅԻՆ]
20. KIDNEY TRANSPLANTATION
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ]
6. KIDNEY CALCULI
[ԵՐԻԿԱՄԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
21. KIDNEY TUBULAR NECROSIS,ACUTE
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ) ՍՈՒՐ]
7. KIDNEY CALICES
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿՆԵՐ]
22. KIDNEY TUBULES
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ]
8. KIDNEY CONCENTRATING ABILITY
[ԵՐԻԿԱՄ, ԽՏԱՑՆՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ]
23. KIDNEY TUBULES ,COLLECTING
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐՀԱՎԱՔՈՂ]
9. KIDNEY CORTEX
[ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ]
24. KIDNEY TUBULES PROXIMAL
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՄՈՏԱԿԱ (ՊՐՈԿՍԻՄԱԼ)]
10. KIDNEY CORTEX NECROSIS
[ԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶ(ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)]
25. KIDNEY TUBULES,DISTAL
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՀԵՌԱԴԻՐ (ԴԻՍՏԱԼ)]
11. KIDNEY DISEASES
[ԵՐԻԿԱՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ]
26. KIDNEY, ARTIFICIAL
[ԵՐԻԿԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ]
12. KIDNEY FAILURE,ACUTE
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐ]
27. KINDLING (NEUROLOGY)
[ՖԵՆՈՄԵՆ (ԵՐԵՎՈՒՅԹ) ՃՈՃՄԱՆ]
13. KIDNEY FAILURE,CHRONIC
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ]
28. KINESICS
[ՀՈԳԵՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ]
14. KIDNEY FUNCTION TESTS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ]
29. KINKY HAIR SYNDROME
[ԳԱՆԳՈՒՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ]
15. KIDNEY GLOMERULUS
[ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM