English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
COA COB COC COD COE COF COG COH COI COK COL COM CON COO COP COR COS COT COU COW COX
selected terms: 10 page 1 of 1

1. COSMETIC TECHNIQUES (NON MESH)
[ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ (ԱՐՏ)]
6. COST BENEFIT
[ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
2. COSMETICS
[ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ]
7. COST CONTROL
[ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ]
3. COSMIC RADIATION
[ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ]
8. COSTA RICA
[ԿՈՍՏԱ-ՌԻԿԱ]
4. COSMIDS
[ԿՈՍՄԻԴՆԵՐ]
9. COSTS AND COST ANALYSIS
[ԱՐԺԵՔ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]
5. COST ALLOCATION
[ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԱԲԱԽՇՈՒՄ]
10. COSYNTROPIN
[ԿՈՍԻՆՏՐՈՊԻՆ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM