Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՌԱ ՌԳ ՌԵ ՌԻ ՌՀ ՌՆ ՌՈ
ՌԵԱ ՌԵԳ ՌԵԶ ՌԵԼ ՌԵԿ ՌԵՀ ՌԵՄ ՌԵՅ ՌԵՆ ՌԵՈ ՌԵՊ ՌԵՍ ՌԵՎ ՌԵՏ ՌԵՑ ՌԵՖ
selected terms: 12 page 1 of 1

1. ՌԵՖԼԵՔՍ
[REFLEX]
7. ՌԵՖԼԵՔՍ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ
[REFLEX, ABDOMINAL]
2. ՌԵՖԼԵՔՍ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
[REFLEX, ABNORMAL]
8. ՌԵՖԼԵՔՍ ՋԼԱՅԻՆ
[REFLEX, STRETCH]
3. ՌԵՖԼԵՔՍ ԱԿՆԱՍՐՏԱՅԻՆ
[REFLEX, OCULOCARDIAC]
9. ՌԵՖԼԵՔՍ ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ-ԱԿՆԱՅԻՆ
[REFLEX, VESTIBULO-OCULAR]
4. ՌԵՖԼԵՔՍ ԲԲԱՅԻՆ
[REFLEX, PUPILLARY]
10. ՌԵՖԼԵՔՍԱՅԻՆ ՍԻՄՊԱԹԻԿ ՍՆՆԴԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
[REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY]
5. ՌԵՖԼԵՔՍ ՁԱՅՆԱՅԻՆ
[REFLEX ACOUSTIC]
11. ՌԵՖԼԵՔՍՈԹԵՐԱՊԻԱ
[REFLEXTHERAPY]
6. ՌԵՖԼԵՔՍ ՄՈՆՈՍԻՆԱՊՏԻԿ
[REFLEX,MONOSYNAPTIC]
12. ՌԵՖՐԵԿՏՈՄԵՏՐԻԱ
[REFRACTOMETRY]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM